Vyhananie Demonov

Zlých duchov vyháňajte

Dar Ducha Svätého som prijala pár rokov predtým, než boli na mňa vložené ruky apoštolov. Presne, ako to opisuje Pánovo Slovo v Skutkoch apoštolov (Sk 10,44n). Spolu s darom Ducha Svätého som vtedy dostala aj jeden “obyčajný darček” – knihu o živote kňaza Jána Máriu Vianney s názvom: Aj diabol pred ním kapituloval. Toto úžasné dielko ma priviedlo k zamýšľaniu sa nad tým, kedy a prečo Boh pôsobí obrátenie a prečo nám dal svoje Slovo – Písmo. A počas rokov kráčania s Pánom mi došlo, prečo nám Ježiš dal Ducha Svätého a misiu:

Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, démonov vyháňajte. (Mt 10,8)

A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ (Mk 16,17-18)

Pochopila som, že až poslušnosťou Jeho Slovu a konaním toho, čo robil On sám, sme podobní Jeho obrazu. A že dary – charizmy Ducha Svätého, nie sú akési prázdne medaily bez obsahu, ale skutočné nástroje Božej vlády na zemi. Že oni sú občianskym preukazom veriaceho. To ma pohlo najprv k štúdiu Písma a neskôr aj démonológie a oslobodzovania od zlých duchov. A neostalo len pri štúdiu.

Mala som za sebou asi tretiu, či štvrtú lekciu démonológie a v tom čase sme sa chystali s manželom na Turíce do Plzne. Žijem v Belgicku a aj moja skúsenosť sa stala v tejto krajine.

Pred odchodom sme zašli do mesta, aby sme vybrali peniaze z bankomatu. Pred nami stáli dvaja mladí muži, z ktorých jeden práve vybral peniaze. Už sa zdalo, že odídu. Ale priateľ, ktorý vyberajúceho peniaze podľa všetkého iba sprevádzal, vôbec nevyzeral na to, žeby chcel odísť. Práve naopak: rozhliadal sa a bolo vidieť, že chce vyprovokovať problém. Môj manžel si to neuvedomil hneď a opýtal sa ich, či by boli takí dobrí a presunuli sa, aby nám uvoľnili miesto na výber. Prvý z nich sa automaticky presunul, aj sa ospravedlnil. Druhý muž začal byť vulgárny a slovne agresívny. Zrazu som počula Ducha, ako mi hovorí: “Dotkni sa ho!” Poslúchla som a dotkla sa ramena ohoho človeka s tým, že nemá dôvod reagovať podráždene. Keď som to spravila, uvedomila som si, že ten človek bol ako železná socha. Úplne tuhý. Vtedy mi Duch Svätý povedal: “Toho muža ovláda démon.” Vtedy som si uvedomila, že ma Pán práve uvádza do praktickej skúšky a v duchu som sa opýtala: “Pane, už aj?” Ale to už mi ten muž nadával do kadečoho a zdalo sa, že ma udrie. Aby som sa ubezpečila, že si to, čo som počula, nenamýšľam, prikázala som duchu, ktorý sa cez toho človeka ozýval, v Slovenčine: “V mene Ježiša Krista ti prikazujem mlč!” Ten muž sa stiahol, akoby dostal facku, ale démon cez neho znova prehovoril: “Nebudem ticho! A hovor so mnou po Holandsky, nie svojím jazykom!” To mi stačilo na to, aby som sa ubezpečila, že sa ku mne skutočne ozýva diabol. Ten muž nemohol rozumieť tomu, čo hovorím v Slovenčine. Ale diabol v ňom vedel veľmi dobre, čo hovorím, preto reagoval; skúšal odporovať. Preto som mu ešte raz prikázala: “Nečistý duch, v mene Ježiša Krista ti prikazujem: Vyjdi z tohto človeka! Nech ti Pán zavrie ústa! Nemáš právo trápiť Boží ľud!” V tom momente sa ten muž skrútil a vyšiel z budovy banky.

Môj manžel, ako aj priateľ toho muža, ku mne ihneď pristúpili a obaja, ešte stále šokovaní, sa pýtali: “Čo si mu to povedala, že ťa poslúchol? Akým jazykom si k nemu hovorila? Báli sme sa, že ťa udrie.” Vysvetlila som, že sa niet čoho báť, že ten muž bol v zajatí démona, ktorý ho ovládal, ale že už je to v poriadku. Nedohovorili sme, keď sa ten muž, z ktorého Pán práve vyhnal démona, vrátil. Avšak teraz už s plačom a takmer na kolenách sa ospravedlňoval, že ani nevie, čo sa to vlastne stalo. A začal nám rozprávať o svojom trápení.

Z banky sme nakoniec odišli pokojne a bez ujmy na zdraví. Keďže toto bola moja a manželova druhá spoločná skúsenosť s oslobodzovaním od zlých duchov, môj muž sa ma po ceste domov v aute opýtal: “To na teba teraz budú skákať všetci diabli okolo?” Ešte dlho do noci sa nevedel upokojiť pri pomyslení, že by mi ten človek ublížil. Ale nič sa nestalo a tak aj manžel napokon uznal, že Pánovo Slovo je naozaj učenie s mocou. Nech je zvelebený Pán, ktorý naozaj oslobodzuje svoj ľud!

Zuzana