Vyhananie Demonov

Zij zullen demonen uitdrijven

47“Kan iemand nog het water weigeren, zodat deze mensen, die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden?”

(Beweeg het cursor door het coordinaat en vind de vers uit de Bijbel. Interaktieve coordinaten zijn zichtbaar alleen voor notebooks en desktops.)

De gave van het de Heilige Geest heb ik bij mijn bekering ontvangen. En net zoals het beschreven staat in het boek van de Handelingen van de apostelen (Hnd 10,44), heb ik ook eerst de gave van de Geest ontvangen en pas dan de leerling van Jezus geworden.

Ik heb toen ook een “gewoon” cadeau ontvangen – het boekje over het leven van de priester Jean-Marie Vianney met de titel Zelfs de duivel heeft voor hem gecapituleerd. Dit geweldige boekje bracht me aan het denken over het wanneer en waarom God een mens bekeert en waarom Hij ons Zijn Woord gaf – de Bijbel. En in de jaren die daarna volgden met de Heer besefte ik waarom Jezus ons de Heilige Geest gaf en deze missie:

Genees zieken, wek doden op, maak melaatsen rein, drijf demonen uit. (Mt 10,8)

En dat de identiteit van de ware gelovige is door Jezus, de enige echte God zelf zo gedefiniëerd:

De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn, begeleiden: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, nieuwe talen zullen ze spreken, met hun handen zullen ze slangen opnemen, en als ze dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. Zieken zullen ze de handen opleggen en zij zullen gezond worden. (Mc 16,17-18)

Ik begreep dat alleen door onze gehoorzaamheid aan Jezus, Zijn Woord en door te doen wat Hij deed we gelijk zijn aan Zijn beeld = dat alleen zo zijn we zoals Hem. Dat we pas dan de ware zonen en dochters van God zijn. En de gaven (of charisma’s) van de Heilige Geest zijn geen lege medailles zonder inhoud maar echte instrumenten van God’s regering op aarde. De gave van de Heilige Geest is de enige en echte identiteitskaart van de gelovige. Het ontroerde me om eerst de Schriften en later ook de demonologie en de bevrijding van de mensen uit de macht van de demonen te gaan studeren. En het is niet alleen bij studie gebleven.

Ik had op dat moment de derde of vierde les demonologie achter de rug en op dat moment hebben wij met mijn man besloten om de Pinksterdag in Tsjechië te vieren. Ik woon in België en mijn ervaring gebeurde nog voor ons vertrek.

We hadden nog wat geld nodig en gingen het uit een geldautomaat halen. In de zelfbank zijn ons twee jonge mannen voor gegaan, van wie slechts een het geld haalde. He zag zo uit dat ze op elk moment zullen vertrekken. Maar de tweede bleek niet meteen te willen vertrekken. Integendeel. Hij keek rond en alles leek op dat hij een probleem wou uitlokken. Mijn man heeft het niet meteen opgemerkt en vroeg hen vriendelijk of ze zich wilden verplaatsen zodat we het geld konden halen. De eerste man heeft zich automatisch verplaatst en verontschuldigde zich voor in de weg te staan. Maar de tweede man begon verbaal agressief en vulgair te zijn.

Opeens hoorde ik de Heilige Geest tegen me zeggen: “Raak hem aan!” Ik gehoorzaamde en raakte de schouder van de man aan en zei dat er geen reden was om zo geïrriteerd te reageren. Toen ik dit deed realiseerde ik me dat deze man als een ijzeren standbeeld was. Helemaal stijf! Toen zei de Heilige Geest tegen mij: “Die man is onder controle van een demon.” Toen realiseerde ik me dat de Heer mij een praktische proef gaf en ik vroeg Hem: “Heer, nu al?” Op dat moment heeft de man al verschillende scheldwoorden tegen mij geuit en het leek alsof hij mij wou slaan. Om zeker te zijn dat deze man inderdaad onder de dwang van een demon was heb ik besloten om hem verder in mijn eigen taal aan te spreken. De man had geen kennis van het Slowaaks maar indien een demon in hem zou geweest zijn dan zou hij mij zeker begrijpen. Dus zei ik tegen de demon in deze man, in het Slowaaks: “In de naam van Jezus Christus beveel ik je: zwijg!” De man trok zich onmiddellijk terug alsof hij een klap zou hebben gekregen. Maar de demon in hem wou het niet snel opgeven en zei weer: “Ik zal niet zwijgen en praat met me in het Nederlands, niet in je eigen taal.” Zijn antwoord was voor mij voldoende bewijs dat ik hier inderdaad met een demon te maken had. De man kon niet begrijpen wat ik in het Slowaaks zei. Maar de duivel in hem wist heel goed wat ik zei en probeerde zich te verzetten. Dat is de reden waarom ik hem opnieuw beviel: “In de naam van Jezus Christus beveel ik je: ga uit van de man! Moge de Heer je mond sluiten! Je hebt geen recht om God’s volk te kwellen!” Op dat moment trok zich de man terug en liep het bankgebouw onmiddellijk uit. Mijn man en de vriend van de juist vertrokken man hebben zich in hun verbazing van wat ze zonet zagen afgevraagd: “Wat heb je hem verteld dat hij jou gehoorzaamde? In welke taal spreek je hem aan? We waren bang dat hij jou zou aanvallen.” Ik legde uit dat er niets te vrezen is en dat de man onder de controle van een demon was. En dat hij er nu bevrijdt van was. Ik sprak nog toen de bevrijde man terug kwam. Echter, nu in tranen en bijna op zijn knieën kwam hij naar ons toe en heeft zich voor zijn gedrag verontschuldigd. Hij zei dat hij niet wist wat er werkelijk is gebeurd. En hij begon te praten over zijn lijden.

Van de bank gingen we allemaal vreedzaam en zonder schade weg. Dit was voor mijn man al de tweede gemeenschappelijke ervaring met het verdrijven van demonen. Op weg naar huis zei hij: “Zullen nu alle duivels op jij springen?” Nog tot diep in de nacht maakte hij zich zorgen over mij bij de gedachte dat de man me pijn kon doen. Maar omdat alles in orde was kon hij eindelijk zelf concluderen dat het Woord van de Heer echt waar is en de ware macht.

Alle lof en glorie behoort aan Jezus!

Zuzana

 1. els swannet
  els swannet03-12-2017

  Wij danken God voor dit mooie geschenk aan jou.
  Moge God op deze manier,door jou,nog vele mensen bevrijden van demonen

 2. Zuzana
  Zuzana03-12-2017

  Bedankt, Els,

  Maar God wil jou ook zo gebruiken 😉
  Nog een gezegende zondag.
  In de dienst van de Heer.

  Zuzana