Chrobak

Verím v Boha zázrakov

Týmto sa chcem s vami podeliť o ďalší zázrak, ktorý pre mňa Pán vykonal. To, čo sa mi stalo, je doslovným odzrkadlením nasledujúcich veršov z listu Rimanom:

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia (Rim 8,28)

A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi (Rim 8,38-39)

Všetko sa začalo vlastne už pred piatimi rokmi, keď som pracovala ako zodpovedná za istý obchod so značkovýcm oblečením pre mladých. Pod mojím vedením pracovalo päť mladých ľudí a zopár študentov. V jednom momente navštívila obchod moja nadriadená. Prišla mi oznámiť, že sa situácia mení a prikazovala mi, aby som podriadených po prvej odpracovanej hodine posielala domov a žiadala ich vrátiť sa na pracovisko v ten istý deň, ale až hodinu pred záverečnou. Takéto správanie sa v obchode je však nezákonné. Zákon totiž zamestnávateľom – obchodníkom určuje jasne, že každý zamestnanec musí dostať svoj pracovný rozvrh minimálne 5 dní vopred a tento sa nesmie v žiadnom prípade meniť bez súhlasu zamestnanca, a už vôbec sa nesmie upravovať ani meniť v deň práce samotnej.

Potom, čo mi moja manažérka pred očami mojích podriadených prikazovala, čo zákon zakazuje, navyše s vyhrážaním sa, že ak to nespravím, na hodinu ma prepustí, bola moja reakcia nasledovná: “To, čo odo mňa žiadaš, je priamym porušením zákona o pracovnej dobe, preto to nespravím. Firma nie je nad zákon. Môžeš sa mi vyhrážať, môžeš ma na hodinu prepustiť, ale nemáš žiadnu moc a žiadna autorita vo vesmíre ma nemôže prinútiť porušiť zákon a okrádať ľudí. Ježiš ma neoslobodil preto, aby som zotročovala, či okrádala iných. Môžeš ma prepustiť, ale nemáš žiadnu moc prinútiť ma spraviť, čo chceš.” V okamihu som bola bez práce a moja rodina istý čas bez príjmu. Ale Pán to videl. A On naozaj nenecháva žiadnu neprávosť bez následkov. Firma sa čoskoro dostala do finančných problémov a obchod zrušili. Ale to ešte nebolo všetko….

Pred časom som nastúpila do práce pre ďalšiu firmu. Keďže to bola práca len na polovičný úväzok, chcela som si popri nej nájsť ďalšiu, čo by sa spoločne vyrovnalo práci na plný úväzok. Počas pohovoru do práce to vyzeralo, že sa mi to aj podarí, ale v srdci mi stále zneli Pánove slová: “Nevracaj sa znova do Egypta a nedaj sa znova zapriahnuť do ich jarma!” Pochopila som, že aj keď zmluvu podpíšem, Pán odo mňa nechce ostať tam na dlhšie, a že je to len prechod územím Egypta. A naozaj, netrvalo ani mesiac, keď sa egyptská mentalita zamestnávateľa prejavila v plnej sile: najprv sa mi zo dňa na deň menil pracovný čas. Po dvoch týždňoch ma dokonca posielali z práce domov už po 4 hodinách práce. Porušovali zákon spôsobom, akým som to pred piatimi rokmi odmietla robiť. Okrem toho, moja priama nadriadená zverejnila môj pracovný životopis, čo malo za následok, že ma ďalšia kolegyňa – okrem iného – napádala ešte aj za štúdium Písma. Keďže Pán bol so mnou a správanie som vďaka Nemu identifikovala, zintenzívnila som hľadanie iného zamestnania. A behom pár dní som našla prácu v obchode, len o pár metrov od toho, kde som do včera pracovala. Ponúkli mi výhodnejšie podmienky, preto som kontaktovala úrady s otázkou, ako ukončiť dočasnú pracovnú zmluvu tak, aby som nikoho nepoškodila a mohla pokojne odísť a začať inde. Lenže na onom úrade mi “zodpovedná” poradila zle. Výpoveď som podala ako mi kázala, lenže podľa zákona, ktorý bohužiaľ neovládala, to bolo deň neskôr než bolo treba.

Keď som to zistila, rozhodla som sa situáciu riešiť rozhovorom a dohodou s managerom firmy, kam sme sa vybrali spoločne s manželom. Keďže sme ho v kancelárii nenašli, kontaktovala som ho telefonicky. Do telefónu jačal ani popálený a v jednom kuse sa mi vyhrážal. V duchu som povedala Pánovi: “Pane, viem, že tým, čo milujú Boha, a čo sú povolaní podľa tvojho rozhodnutia, všetko slúži na dobré. Preto som naozaj zvedavá, ako mi poslúži na dobré toto jeho neprofesionálne správanie.” Na čo mi Pán odpovedal: “Choď za právničkou svojho manžela.” Keď mi to povedal, pochopila som: reakcia manažéra bola dokonalým nepochopením zodpovednosti dôvernej osoby v spoločnosti a bezdôvodným zneužitím postavenia nadriadeného. A to je naozaj záležitosť pre právnika, nie pre mňa.

Na chvíľu mi preletelo hlavou, že právnici sú ohavne drahí, ale keďže ma za ňou poslal Pán, ani sekundu som neváhala. Ešte v ten deň, asi hodinu po incidente s manažérom ma prijala a povedala: “Milá pani, myslím, že si naozaj zaslúžite pomôcť. Preto od Vás okrem poplatku za konzultáciu, žiadne ďalšie platby za korešpondenciu s Vašou firmou žiadať nebudem.” Pán mi dal milosť aj tu a akú! Presne ako povedal: Moja milosť ti postačí. Obyčajne sa za také listy, písané právnikom, platí aj vyše 500 EUR. Ale Pán je mojím Vykupiteľom: aj tu ma doslova “vykúpil” a právnička list na firmu poslala ešte v ten istý deň. Lenže to už bol štvrtok a ja som mala do novej práce nastúpiť už budúci týždeň v pondelok. A vyzeralo to, že ma z prvej firmy naozaj nepustia.

Včera ráno sme sa s manželom za celú situáciu a všetkých zúčastnených spoločne modlili. Počas modlitby hovorím Pánovi: “Pane, ako sa za jasného slnka topí sneh, tak rýchlo koná tvoje Slovo. Preto ďakujem, že všetko vidíš, vieš a už máš pripravený plán môjho vyslobodenia.” Potom, aby som poslúchla Pánov príkaz nestarať sa o to čo bude, ale sústrediť sa na Neho a spomínať Jeho dobrodenia a zázraky, som sa pustila do umývania okien. Pri umývaní štvrtého okna hovorím Pánovi: “Pane, zopakuj svoj zázrak z Egypta, keď Egyptania najprv tvoj ľud nechceli prepustiť, ale ich dvojnásobne zotročili, no potom ich až hnali, aby odišli.”

Hodinu na to mi prišiel email z obchodu s odkazom: “Zuzana, dones späť čo najskôr vypratú uniformu, kľúč od skrinky a elektronický kľúč.” Musela som sa doslova ovládnuť, aby som jej ihneď neodpísala: “S najväčšou radosťou.” A do večera mi prišla ešte aj potvrdená výpoveď z firmy s tým, že odo mňa žiadajú odškodné, lebo som výpoveď podala deň neskôr. Celú vec som teda podľa dohody preposlala právničke.

A dnes ráno prišiel email od nej, v ktorom mi oznamuje, že už sa pracuje aj na tom, aby svoju žiadosť o odškodné stiahli, lebo inak budú musieť za správanie sa managera a porušovanie zákona o pracovnej dobe, platiť oveľa vyššie poplatky inšpektorom, aj na pracovnom súde. A ja už mám na ceste zmluvu do novej práce, kde v pondelok začínam.

Pán ma vyslobodil, lebo videl, že moje ruky sú čisté: ako som pred rokmi odmietla poškodzovať ja iných, tak teraz pred poškodením uchránil Ježiš mňa. Naozaj je pravdivý, keď hovorí: Čo kto seje, bude v pravom čase žať. Takto mi reakcia manažéra, i keď bola neprofesionálna, nezákonná a naozaj neprimeraná, naozaj pomohla zmluvu ukončiť načas a získať výhodnejšiu prácu inde. Naozaj: všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. A Pán je naozaj verný! 

Ježiš je ten najlepší Radca, Obhajca, Živiteľ, Vykupiteľ, Vysloboditeľ a Otec, akého poznám.

Nech je zvelebené Jeho sväté meno!

Zuzana

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.