Ewer

Ezer Kenegdo

26Niet iného, ako je Boh Spravodlivých, ktorý sa preváža na nebesiach vo svojej nádhere, aby ti pomohol.
10V jeho ruke je duša všetkých bytostí aj duch každého ľudského tela.
11Azda ucho nerozlišuje slová, ako pokrm ochutnáva podnebie?
30Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!« 31Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“
26„Niet iného, ako je Izraelov Boh, ktorý sa vznáša na nebesiach, aby ti pomohol, na oblakoch vo svojej nádhere...29Blahoslavený si, Izrael! Kto sa ti vyrovná? Ľud, ktorého spásou je Pán! On je tvoj štít ochranný, on je tvoj slávny meč; nepriatelia sa ti budú líškať a ty im budeš šliapať po šijach.“
1Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? 2Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
2Nech ťa vyslyší Pán v deň súženia, nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho. 3Nech ti pošle pomoc zo svätyne a posilní ťa zo Siona.
20Naša duša očakáva Pána, on je naša pomoc a ochrana.
9Dom Izraelov, dôveruj Pánovi, on je ich pomoc a štít. 10Dom Áronov, dôveruj Pánovi, on je ich pomoc a štít. 11Vy, ktorí máte bázeň pred ním, dôverujte Pánovi, on je ich pomoc a štít.
4A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, 5lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.
35Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? 36Ako je napísané: „Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.“ 37Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. 38A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, 39ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

(Prejdi kurzorom cez modrú súradnicu a otvoríš okno s citáciou Božieho Slova. Interaktívne súradnice sú viditeľné IBA pre notebooky a desktopy.)

K napísaniu tohto svedectva ma pohla nedávna osobná skúsenosť – nedorozumenie. Ale spoliehajúc sa na Božiu pravdu, že všetko slúži na dobré tým, čo milujú Boha, tým, čo sú povolaní podľa Jeho rozhodnutia som hľadala, čo ma skrze toto nedorozumenie chce naučiť Pán. A čo som našla, si naozaj nechcem nechať pre seba. Verím, že takto sa mnohým z vás otvoria nielen brány poznania o sebe samých, ale že ovocím prijatia Božích právd bude oslobodenie od toho, čo nás o skutočný život v našich vzťahoch ako dievčatá, ženy, matky, manželky a dcéry Ježiša Krista okráda.

Eva je daná Adamovi ako jeho ezer kenegdo – alebo ako to mnohé preklady uvádzajú, ako “pomoc jemu podobná, aj pomoc proti nemu” alebo “pomocník”. Neznie to vábne, však? Znie to skôr ako pomocný robotník. Ale Robert Alter hovorí, že toto “na preklad notoricky ťažké slovo”, znamená to niečo oveľa mocnejšie ako len “pomocník”; znamená to “záchranca života”. Táto fráza sa používa iba v prípade, že sme mimo Boha, keď zúfalo potrebujeme, aby pre nás prišiel. “Niet nikoho ako je Boh Spravodlivých (Jeshurun), ktorý sa preváža na nebesiach, aby nám pomohol” (Dt 33,26). Eva je darkyňa života; ona je Adamov spojenec. Obom stranám je dané právo dobrodružstva. Od oboch sa bude vyžadovať udržiavať život. A obaja budú musieť bojovať spoločne.

Eva je zvedená… a pomerne ľahko, ako poukazuje Jan Meyers: “Eva bola presvedčená, že Boh jej niečo odoprel.” Dokonca ani extravagancia Edenu ju nedokázala presvedčiť, že Božie srdce je dobré. Keď bola Eva zvedená, umenie byť ženou sa stalo osudným ponorením do pustých miest kontroly a osamelosti. Teraz chce každá dcéra Evy “kontrolovať svoje okolie, svoje vzťahy, svojho Boha”. Už nie je zraniteľná; teraz sa začne všetkého zmocňovať. Už nechce len zdieľať dobrodružstvo; teraz ho chce ovládať.

A pokiaľ ide o jej krásu, tú skrýva buď za strach a hnev, alebo ju využíva na to, aby si zabezpečila svoje miesto vo svete. V našom strachu, že sa nás nik nezastane, alebo nás nik neochráni, alebo za nás nebude bojovať, začíname znovu vytvárať sami seba aj svoju úlohu v príbehu. Manipulujeme naším okolím, aby sme sa necítili také bezbranné. Padlá Eva sa buď stáva tvrdou, alebo príveskom, lepidlom. Jednoducho povedané, Eva už nie je jednoducho príťažlivá. Buď sa skrýva v starostiach a prácach, alebo vyžaduje, aby pre ňu Adam prišiel; zvyčajne je to výstredná kombinácia oboch.

A teraz sa skús na chvíľu zamyslieť, akou Evou si ty. Vidíš na každom len to negatívne? Vládneš iným, vymáhaš si, čo chceš, diriguješ manžela? Zmocňuješ sa vlády v domácnosti, práci aj v spoločenstve? Kontroluješ svoje deti? Možno nie priamo, len skrze sociálne siete? Skús sa na chvíľu zastaviť a odpovedať si úprimne na nasledujúce otázky:

  • Koľko dobrých vecí som schopná napísať o svojom manželovi, deťoch a iných?
  • Koľko pozitívnych vecí viem vymenovať o sebe?
  • Koľko dobrých vecí viem vymenovať o Bohu?

Napíš ich. Aspoň desať na každú otázku. Bolo ich desať? Bolo ich aspoň päť? Bolo ich viac ako päť? A teraz sa zamysli: Nie je tvoje negatívne zmýšľanie o iných dôkazom, že vidíš stále iba smietky v očiach iných a pritom nevidíš brvno vo svojom vlastnom oku? Nie je to tak, že pre nepoznanie svojej pravej hodnoty a nepochopenie vlastného povolania ako ženy – pre svoj vlastný hriech – vidíš všetko a všetkých, vrátane seba, iba v negatívnych farbách? Ak je totiž v tebe hriech už prítomný, svedčíš o ňom nielen negatívnym pohľadom na seba samu, negatívnym zmýšľaním o sebe, ale aj negativitou a násilím (uzurpovaním si autority, manipuláciou a kontrolou iných), ktorú takto premietaš do každého a do všetkého okolo seba – aj do vzťahu s Ježišom, aj do všetkého, čo sa týka tvojho povolania, vyvolenia a znovuzrodenia.

Ak si sa práve spoznala, neboj sa to Bohu vyznať a činiť pokánie z tohto hriechu. Ver mi, že Ježiš ťa už prijal a prijme ťa aj teraz. Veď za teba zomrel ešte v čase, kým si žila bez Neho. Ak bol tak veľmi trpezlivý a láskavý takú dlhú dobu, ver, že to bolo preto, aby ťa zbavil aj tohto brvna v tvojom oku. Len Mu vyznaj svoj hriech, že si bola neverná a namiesto čakania na Neho, si všetko a každého okolo seba, vrátane Boha, chcela kontrolovať a organizovať ty sama. Tak spoznáš, že Ježiš je pravdivý, keď hovorí:

„Ja viem, Pane, že človek nemá v moci svoju cestu, človek nemá v moci svoju púť ani usmernenie svojich krokov.“ (Jer 10,23)

Rovnakú pravdu nájdeme v knihe Jób (Jób 12,10)

Zamysli sa a pochop: ak nemáš vo svojej moci ani vlastný život, potom nemáš v moci ani životy iných. Uvedom si dobre: mať niečo v moci znamená mať nad tým autoritu, vládnuť tomu. Je čas, aby si sa naučila poznať Božiu lásku, svoju hodnotu, aj svoje miesto v Božom pláne (Jób 12,11). Úlohou ženy naozaj nie je vládnuť Bohu, ani mužovi, ani deťom. Ty máš vládnuť láskou a modlitbou. Ježišove príkazy pre každého člena Jeho rodiny sú jasné: Milovať (Mk 12,30-31). Ak si teda naozaj novým stvorením (znovuzrodená), potom podľa tejto pravdy aj ži a nerob, čo Otec Ježiš robiť nikoho neučí: neutláčaj, nemanipuluj a nesnaž sa ovládať iných, keď ti Ježiš prikazuje robiť iné. Ako znovuzrodená, premieňaj sa obnovou zmýšľania (najmä o svojom konaní) a správaj sa ako dcéra Boha, žena viery a ako bojovníčka Ježiša Krista. Ži iba to, k čomu ťa Ježiš povolal a buď vďačná, že to staré už nemusíš.

Aj keď sú verše, opisujúce v Písme Evu, často prekladané ako “pomocník” alebo “pomoc podobná,” slovo, ktoré tu bolo použité v originálnej verzii, opisujúce úlohu ženy (Gn 2,18), je ezer kenegdo, čo doslovne znamená pomoc naproti nemu.

Starodávny komentátor Tóry Rashi komentuje tento text hovoriac: “Ak je on [Adam] hoden, bude mu ona pomocou [ezer]. Ak hoden nie je, bude ona v spore proti nemu [kenegdo].”

Slovo ezer znamená ochranca, strážca, pomocník a pomoc. Z tohto textu teda môžeme jasne vidieť, že pomáhať manželovi neznamená vždy s ním súhlasiť. Žena nebola stvorená ako automat na odpoveď “áno”. V živote totiž prídu momenty, keď bude musieť žena naozaj stáť v opozícii proti svojmu manželovi a to v prípade, že tento plánuje čosi nemúdre, hriešne, či bezbožné.

Môžeme to vidieť na príklade Amanovej manželky v knihe Ester, ktorá sa svojho muža snažila varovať, že jeho pokusy zabiť Mardocheja nebudú nikdy úspešné, pretože Mardochej bol pôvodom Žid. Na svoju vlastnú škodu, anti-Semita Aman svoju ezer kenegdo nepočúvol.

Rovnako ako byť manželkou neznamená, že žena je menej dôležitá alebo podradnejšia ako jej manžel. Koniec koncov, Duch Svätý sa tiež nazýva Pomocník. A keďže byť pomocníkom v Písme označuje nadradenosť, dodatok “kenegdo” k slovu “ezer” zjavuje, že postavenie ženy je rovnocenné s mužom.

BOH JE NÁŠ EZER

Zopakujme si: keď Boh stvorí Evu, nazýva ju ezer kenegdo. “Nie je dobré, aby muž bol sám, urobím mu ezer kenegdo.” (Gn 2,18). A ako sme si už povedali, rôzne preklady v Angličtine prekladajú toto slovo ako: “pomocník” alebo “spoločník” alebo notoricky známe slovo “pomoc”. Prečo sú však tieto preklady tak neuveriteľne nepríjemné, nudné, plytké? Prečo sú až sklamaním? Čo je to vlastne pomoc? A zamyslime sa tu: ktoré malé dievčatko tancuje v dome a spieva: “Jedného dňa budem pomoc podobná?” Žena ako Spoločník? Pes môže byť spoločníkom. Pomocník? Znie to naozaj ako pomocný robotník. Robert Alter ale význam tohto výrazu približuje, keď ho prekladá ako “podpora po jeho boku”.

Slovo ezer je v celom Starom Zákone použité len na dvadsiatich miestach. Ale v súvislosti so ženou ako ezer kenegdo je použité iba dvakrát. A na každom inom mieste, kde je použité, ním Boh opisuje seba samého, keď Ho až zúfalo potrebujeme, aby k nám prenikol v problémoch.

Niet nikoho ako je Boh Jeshurun, ktorý sa vznáša na nebesiach, aby ti pomohol …

Blahoslavený si, Izrael! Kto je ako ty, ľud spasený Pánom? On je tvoj štít a pomocník a tvoj slávny meč.
(Dt 33,26.29 – dôraz pridaný).

Svoj zrak upieram na vrchy – odkiaľ mi príde pomoc? Pomoc mi príde od Pána, Stvoriteľa neba i zeme (Ž 121,1–2 – dôraz pridaný)

Nech ti Pán odpovie, keď si v ťažkostiach; nech ťa ochráni meno Jakubovho Boha. Nech ti pošle pomoc (Ž 20,2–3 dôraz pridaný).

Naša duša očakáva Pána; On je naša pomoc a náš štít (Ž 33,20 – dôraz pridaný).

Dom Izraelov, dôveruj Pánovi, on je ich pomoc a štít.
Dom Áronov, dôveruj Pánovi, on je ich pomoc a štít.
Vy, ktorí máte bázeň pred ním, dôverujte Pánovi, on je ich pomoc a štít (Ž 115,9–11 – dôraz pridaný)

Mimochodom, väčšina kontextov je život a smrť a Boh je tvoja jediná nádej. Tvoj ezer. Ak tu vedľa teba nie je Ježiš … si mŕtvy. Lepší preklad slova ezer by teda bol “záchranca života”. Kenegdo znamená po boku, alebo náprotivok, protipól.

Ako vidíš, život, do ktorého nás Boh pozýva, nie je bezpečný život. Ak neveríš, pozri si príbeh Jozefa, Abraháma, Mojžiša, Debory, Esther – hocktorého z Božích priateľov zo Starého zákona. Alebo si prečítaj príbeh Márie a Lazára; Petra, Jakuba a Jána; čítaj o Priscille a Aquile – o hociktorom z Božích priateľov v Novom zákone. Boh nás volá do života, vyžadujúceho si časté riziká a mnohé nebezpečenstvá. Prečo by sme Ho inak potrebovali, aby bol náš Ezer?

KONTROLA TVOJEJ DUŠE

Otázku “kto teda som?” nemôžeš položiť Adamovi – mužovi. Nemôžeš pre kontrolu svojej duše hľadieť na neho. Ale mnoho žien to tak robí: “Ak mám muža, potom som v poriadku. On je dôkazom, že som milovaná.” A deje sa to aj v čase dospievania ženy. Čas, kedy jej otec hovoril do života, začne strácať na sile. Otvára sa nové okno – chlapci. A ak tu jej otec pre ňu nebol, mučí ju hlad po láske a následkom toho sa dáva chlapcom s nádejou, že ju nájde. Pamätáte si staré príslovie “Dievčatá dávajú sex, aby získali lásku”? Je to pravda.

A tragické je, že je to pravda aj v duchovnej oblasti: Ľudia sa oddávajú doslova hocakému duchovnému vplyvu, hocakým vodcom, zámenou Ježiša za trošku falošného pocitu spolupatričnosti a prijatia. Sú neschopní rozlíšiť ani to, komu sa dávajú, ani kto ich vedie, ani smer, kam sú zvádzaní. A ešte menej si uvedomujú následky tohto svojho dobrovoľného, duchovného smilstva. A tie tu sú a nielen pre nich samotných, ale aj pre ich okolie – partnerov, deti, príbuzných…

To, čo sa zdá byť tak prirodzené, najmä pre ženy, je to, že Eva bola stvorená pre Adama. “Nie je dobré, aby muž bol sám. Urobím pre neho Ezer kenegdo” (Gn 2,18). Eva bola doslova stvorená z rebra, vybraného z Adamovho boku. Je tu neúplnosť, ktorá nás prenasleduje, a ktorá v nás spôsobuje vzájomnú túžbu. Koľko z vás si povzdychlo na konci filmu Jerry Maguire, keď hlavný hrdina prechádzal letiskom a hnal sa cez mesto, aby sa vrátil k svojej manželke, ktorá sa od neho odlúčila? Hovorí jej: “Dopĺňaš ma.” To je pravda; je to súčasť mužsko-ženského dizajnu.

Toto je pravda aj v duchovnej oblasti: ako znovuzrodení, sme stvorení pre Krista. Sme do Ježiša doslova oblečení, až teraz sme s Ním naozaj zjednotení. Kým tomu tak nie je, On po nás túži a volá nás späť k sebe (Zjv 18,4-5). Ako nie sme sami pre seba čo by duchovne mŕtvi, tým menej po našom znovuzrodení. Od momentu znovuzrodenia je On Hlava v nebi a my sme Jeho telom na zemitakto Ho dopĺňame. Takto je On všetko vo všetkom a my v Ňom. Je nemožné byť Božím ezer kenegdo ak nie sme v pravde zjednotení s Ním – ak nie sme znovuzrodení, ale zvedení vlastnými predstavami a falošnými, či slepými vodcami slepých, plní ega a vlastných, falošných predstáv, znepriatelení Bohu egocentrickým, telesným zmýšľaním.

Napriek všetkému platí nasledujúce:

Žiaden muž ti nemôže povedať, kto ako žena si. Žiaden muž nie je verdiktom tvojej duše. (Drahé sestry: koľko z vás pri tomto hľadaní stratilo seba samu?) A platí to aj pre mužov: Žiadna žena neurčuje, kým si. Ani tvoja matka, ani tvoja manželka, ani žiadna iná žena. To kým sme, určuje Stvoriteľ – Ježiš. Toto neurčuje žiadne stvorenie: ani anjeli, ani mocnosti, ani sily, ani žiaden človek (Rim 8,35-39). Jedna žena raz povedala: “Stále sa cítim zbytočná. Nie som žena. Nemám muža. Nepodarilo sa mi očariť nikoho.” Bolesť je skutočná. Ale tento verdikt je falošný. Iba Boh ti môže povedať, kto si. Len Boh ti môže dať odpoveď, ktorú potrebuješ počuť. Najprv ale musí prísť romanca s Ním. Tá je prvá. Musí byť. Ona je základom. Adam je príliš nespoľahlivý zdroj – amen!

Zuzana

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.