Spravodlivost3

Boh je môj Obhajca

S veľkou radosťou uverejňujem svedectvo môjho manžela. Je jeho poďakovaním Obhajcovi a Advokátovi par excellence – nášmu Otcovi, Ježišovi Kristovi. Nech je povzbudením pre všetkých, ktorí sú hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni naozaj BUDÚ nasýtení.

Koncom roka 2016 som sa rozhol zavrieť jeden zo svojich obchodov. Nájomná zmluva mu vypršala. Lenže prenájomcovi sa nepozdávalo, že mám právo na mesačnú výpovednú lehotu a okrem predĺženia nájomnej zmluvy na ďalších sedem rokov, žiadal aj kadejaké odškodné. Žiadna z jeho žiadostí nebola legálna.

Namiesto normálnej, ľudskej dohody ma prinútil k takmer dva roky trvajúcemu súdnemu procesu. Na advokáta som nemal prostriedky, takže som bol nútený obhajovať sa na súde osobne. Vôbec som z toho nemal dobrý pocit. Môj Ezer Kenegdo však stál pri mne a upriamoval ma na Boha, ako môjho jediného, skutočného Obhajcu.

Vedení Ježišom, sme sa dvakrát, najprv pred zmierovacím, neskôr aj pred odvolávacím súdom, boli modliť a urobili, čo nám prikázal spraviť Pán: modlili sa za navrátenie súdov do Božej spravodlivosti a vlády a aj za všetkých, súdnych zamestnancov. Potom nasledovali súdne pojednávania. Najprv na zmierovacom súde, kde mi Pán dožičil prvé víťazstvo. Majiteľ priestorov sa však proti tomuto rozsudku odvolal. Vďaka intimidáciám jeho právneho zástupcu som sa vôbec necítil príjemne, pretože tento človek nielen zneužíval dôkazy mojej neviny proti mne, ale vo svojom návrhu na rozsudok sa mi doslova vysmieval, že nemám ani “žiadneho právneho obhajcu”. Týmto sa však rúhal samotnému Bohu, lebo práve On je mojím Obhajcom.

Napriek všetkému sme sa až dokonca neprestávali modliť slovami, ktoré nám dal Boh sám. Pred predposledným pojednávaním mi Boh oznámil, že na súde odhalím lož druhej strany. A naozaj sa tak stalo. Obhajca majiteľa priestorov žiadal odklad pojednávania a poslal mi list, v ktorom sa ma snažil presvedčiť, že na dohodnuté pojednávanie vôbec nemusím prísť, pretože aj tak žiadal o jeho odklad. Zatiaľčo v liste písal toto, na súd za seba poslal svojho kolegu s cieľom, aby som bol odsúdený v mojej neprítomnosti. To sa mu však nepodarilo, lebo Boh ku mne v momente, keď som jeho list čítal, osobne prehovoril a prikázal mi na pojednávanie napriek jeho listu ísť. Sám sudca si tento zákerný podvod obhajcu druhej strany na pojednávaní všimol a vyhlásil, že žiaden ďalší odklad pojednávania tolerovať nebude. Naozaj som na vlastnej koži zažil nasledujúce verše:

  • Izaiáš 54,17Žiadna zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš.
  • Jeremiáš 1,9.12„Hľa, vložil som moje slová do tvojich úst! Dobre si videl, pretože budem bedliť na svoje slovo a splním ho.“
  • Jób 20,5Radosť hriešnikov je veľmi krátka a smiech darebákov trvá chvíľku len.

Po poslednom pojednávaní prišiel definitívny rozsudok, v ktorom je druhá strana odsúdená. Majiteľ priestorov mi teraz musí zaplatiť 1 EURO za morálnu ujmu.

Týmto sa chcem poďakovať Bohu, že je mojim Obhajcom, že splnil všetky svoje prisľúbenia, za podporu a pomoc, ktorú mi počas celého tohto obdobia poskytoval a za oslobodenie od tohto ťažkého jarma, ktoré na mňa týmto protistrana uvalila.

Ježiš je naozaj skutočné Slovo, ktoré sa stalo telom.

Philip

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.