IMG 7073 2 1

AUTORITA V MODLITBE

Chcete sa modliť tak, aby ste vždy dosiahli vyslyšanie a videli Pána konať? Už vás unavujú modlitby bez akýchkoľvek výsledkov? Chcete naozaj poznať pravdu o moci autority, ktorú nám Ježiš dal? V tom prípade pre Vás máme novinku: originálnu príručku o autorite v modlitbe, od svetovo najznámejšieho a najskúsenejšieho autora kníh o modlitbe príhovoru, Dutcha Sheetsa. Kniha obsahuje neodmysliteľné biblické učenie ohľadom autority v modlitbe, ako aj praktické ukážky jej použitia v konkrétnych modlitbách a situáciách, čím je viac než vhodná pre všetkých, skutočne veriacich kresťanov.

Knihu dávam do pozornosti zvlášť v súvislosti so strašným zločinom, ktorý sa stal nedávno. A vôbec tu nehovorím o pomste. Tá patrí iba Bohu. Krv týchto dvoch nevinných ľudí volá k Bohu zo zeme rovnako, ako kedysi Ábelova a neskôr Kristova a neostane nevyslyšaná. Ale ako mal Boh v histórii moc zjavovať tajnosti sŕdc kráľov a skryté veci zločincov, tak ju má aj dnes. Verím, že ak k Ježišovi v tejto veci budeme volať z dôvodu, aby boli vyjavení tí, čo zločinom uvalili krv na všetkých obyvateľov Slovenska presne tak, ako Boh zjavil mená naničhodníkov v histórii. A spraví to znova. Ježiš je ten istý včera, dnes a naveky. Ježiš je Hlava a Boh prorockých duchov. On je verný. On JEDINÝ odhaľuje tajnosti srdca človeka, aj skryté úmysly bezbožných a robí to preto, aby ich priviedol k pokániu a očistil zem od kliatby. Touto hanebnou vraždou bola všetkými za ňu zodpovednými uvalená krv na nás všetkých. Ale Boh nás nenechal bez pomoci, ani bez moci. Tú máme v  autorite v Jeho mene nad každým telom (Jn 17,2), ktorú nám dal (Lk 10,19).

PRAKTICKY:

Autorita v modlitbe je vydaná vo vreckovom balení, a limitovanom náklade. Objednať si ju možno iba skrze Povvi, zaslaním emailu formulárom pod článkom, alebo z kontaktnej stránky POVVI.
Cena je 15 EUR (bez poštovného a balného)
Cena je 17 EUR (vrátane poštovného a balného)

Po zaplatení je distribuovaná zo Slovenska, doporučenou poštou na adresu záujemcu.

P.S: Nemám záujem o nič iné, než vidieť Božiu spravodlivosť a právo vládnuť tam, kde vládnuť má. Kto hľadá iné, podvádza seba samého.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.