Power Of The Word

Ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im

16Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. 17A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, 18hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“
26A povedal: „Ak budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, a poslúchneš všetky jeho rozkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, potom ťa nezastihnem takými biedami, akými som postihol Egypťanov, lebo ja, Pán, som tvoj lekár.
16Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. 17A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“
3„Neškoďte zemi ani moru, ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha!“
10Ježiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.
14Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.
16Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. 17A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, 18hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“
2Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. 3I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. 4Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. 5V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. 6Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom.
38Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.
33-8Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“.. 5Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.
4Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.

(Prejdi kurzorom cez modrú súradnicu a otvoríš okno s citáciou Božieho Slova. Interaktívne súradnice sú viditeľné IBA pre notebooky a desktopy.)

Toto je moje osobné svedectvo o tom, ako ma Pán oslobodil od jedu v krvi, ktorého následkom bola nielen nepríjemná precitlivelosť pokožky, ale aj iné problémy. Nech je zvelebené meno Ježiš navždy a naveky!

Všetko začalo na jar, pred dvoma rokmi. Na koži po celom tele sa mi robili drobné pľuzgieriky a bodky, ktoré príšerne svrbeli. Okrem toho som mala pocit, že nech som zjedla čokoľvek, že to bolo ešte horšie. Myslela som, že mám alergiu na nejaké jedlo. Keď sa to už nedalo ďalej znášať, vyhľadala som lekára. Obvodný ma poslal k dermatológovi a ten k imunológovi. Posledný menovaný lekár (vlastne lekárka), mi po všelijakých testoch, biopsii kože a odberoch krvi nakoniec povedala:

– “Vôbec tomu nerozumiem. Testy ti vychádzajú pozitívne na astmu, ale príznaky nemáš. Tvoja pokožka je precitlivelá, ale niet jediného dôkazu alergie. Celiakiu nemáš tiež a čo ma však udivuje najviac je, že máš v krvi 300-krát vyššiu úroveň jedu, než aká je povolená. A ja ani len netuším, ako ho z teba dostať a či sa to vôbec niekedy podarí.”
– Opýtala som sa jej: “Ako môžem mať v krvi jed a prečo by mali existovať vôbec nejaké povolené hodnoty jedu v krvi? Neberiem žiadne lieky, nepracujem so žiadnymi chemikáliami a napriek tomu mám v krvi jed? Ako tomu mám rozumieť? To sa predsa len tak nestane.”
– Lekárka odpovedala: “Nuž, aby som bola úprimná, ten jed pochádza z postrekových materiálov, ktoré sa používajú bežne na postrek obilia, ovocia aj zeleniny. Nedá sa tomu vyhnúť, preto sú tu aj povolené hladiny v krvi. A kupovať bio potraviny nestačí, lebo skrze podzemné vody sa tento jed dostane naozaj všade – aj do bio obilia, ovocia a zeleniny. Naozaj neviem, ako ti môžem pomôcť. A čo je ešte pozoruhodnejšie – povedala lekárka – je fakt, že to vôbec nezasahuje tvoje črevá, ani žalúdok: A práve tie by mali byť nielen poškodené, ale pri takých hodnotách priam rozleptané. Ale nie je tomu tak – nechápem.”

Prvé, čo mi po týchto jej slovách prešlo hlavou, boli Ježišove slová: … a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im… (Mk 16,16-18). Vedela som: Boh mi chce ukázať, že mojím Spasiteľom a Lekárom je On sám (Ex 15,26) a že ma uzdraví, ale nespraví tak potajomky.

V tom čase som bola v očakávaní svojho pravého krstu v Ježišovom mene. Áno, ako malá som aj ja bola pokrstená v katolicizme, ale teraz, vediac, že katolícky krst je neplatný, lebo ním nie sú zmyté žiadne hriechy, doslova som odpočítavala dni, kedy sa tak stane a ja budem konečne prijatá medzi Božie deti. Prečo? Aby mi boli konečne zmyté všetky moje hriechy. A aj preto, aby som mohla konečne prijať meno môjho Pána, Ježiša a už viac nebola vystavená žiadnym chorobám, ktoré prišli na svet po hriechu prvého človeka a nie sú teda Božou vôľou ani pre mňa, ani pre iných. Poznajúc Boha a Jeho lásku, že je milosrdný, milostivý a dlho zhovievavý, vedela som, že ani očakávanie na totálne a konečné zjednotenie s Ním nemôže zabrániť tomu, aby ma uzdravil.

Prosila som teda Ježiša o uzdravenie a zároveň o milosť oslobodenia nielen od skutočného jedu v krvi, ale aj duchovného jedu (všetkých lží o Kristovi a Jeho spáse, ktorým ma učili v katolicizme). Nasledujúcich dvadsaťjeden dní som sa rozhodla postiť. Po ich uplynutí som šla znova na kontrolu k lekárke. Výsledok bol teraz úplne iný. Netrpela som na žiadnu precitlivelosť, nebola som na pokožke vysypaná, žiadne pľuzgieriky sa mi už neobjavili a aj jed z tela bol preč. Lekárka neverila vlastným očiam a opýtala sa ma: “Čo sa stalo?” Povedala som jej v pravde, čo sa stalo a že som o uzdravenie požiadala Ježiša. Divne sa na mňa pozrela a povedala: “Ak to pre vás takto funguje, tak prima.” Ale ja viem naisto: Jeižš je ten istý včera, dnes a naveky! A čo spravil pre svoj ľud v minulosti, to s láskou spraví a koná aj dnes. On svoju moc vôbec nestratil, ani nezmenil. Aj dnes je ten istý pre každého, kto v Neho verí.

Sláva a chvála Ježišovi, ktorý jediný koná zázraky!

Zuzana

P.S: Pre tých čo to ešte nevedia, alebo nepočuli: krst spôsobom, akým sa vysluhuje v katolicizme je neplatný z nasledujúcich dôvodov:

  • Formula a spôsob vysluhovania krstu bola katolíckou cirkvou zmenená okolo roku 325 n.l. To znamená, že odvtedy krst nie je vysluhovaný pôvodným soôsobom, podľa príkazu Ježiša. Krst spôsobom, ako sa deje dnes Ježiš nikdy neučil, ani neprikázal. Ani v Mt 28,18 nič také nehovorí, aj keď práve na túto súradnicu sa odvolávajú tí, čo ho zámerne zmenili. Preto je katolícky krst iba ďalšou bezduchou a prázdnou tradíciou, bez moci Ducha a Jeho prítomnosti. Takým krstom sa žiadne hriechy neodstraňujú a ani sa nemôžu.
  • Prvotná cirkev nikdy nekrstila nemluvňatá, ani malé deti, pretože tie nielen nemajú vedomie svedomia, ale ani nemôžu veriť. A ako je nemožné prijímať potravu za toho, čo jedlo neprijíma sám, tak je nemožné veriť za iného. Ako nemôžem skladať skúšky v škole za iných, tak za nich ani nemôžem veriť – a to ani za moje vlastné deti. Toto je fakt.
  • Katolicizmus nekrstí v mene Ježiš, ale iba v Jeho funkcie: Otec, Syn a Duch Svätý sú funkciami Boha, ale nie Jeho vlastným menom. Meno nášho Boha vždy bolo a je Ježiš. Aj ja sama som matkou, dcérou a manželkou, ale to sú iba moje funkcie vrámci rodiny. Mojím osobným menom nie je ani mama, sestra, ani manželka. Moje meno je Zuzana. Takto je Ježiš jediné meno nášho Boha.
  • Falošný krst ľudí vodou iba pofŕka, alebo pokropí, v iných prípadoch trošku poleje z ampulky, ale neponára ich do vody – na znak pochovania s Ježišom, na znak smrti spolu s Ním. Ale ak sa pozeráme na samotný krst Ježiša v Jordáne, kde bol pokrstený Jánom Krstiteľom, vidíme, že Ježiš bol pokrstený ponorením, inak by totiž z vody nemohol vystúpiť. Koho pokropia, ten zo žiadnej vody nevychádza, lebo nebol do žiadnej ani ponorený (Mt 3,16-17). Takto Boh nielen nemôže dosvedčiť našu duchovnú smrť a pochovanie s Kristom, ale ani my tak nemôžeme prijať meno nášho Boha na svoje čelo – rozumej: takto sa žiadnymi Božími deťmi nestávame, iba si to mylne myslíme (Zjv 7,3). Uvedom si, že znak šelmy je presným opakom znaku Boha. Znak je teda naozaj dôležitý.
  • Falošným krstom sa nik Božím dieťaťom nestane a nestal. A rovnako ani hriechy falošne pokrstených nie sú zmyté. Preto ani svedomie tých, čo sú pokrstení neplatne, nemôže byť ospravedlnené. A ani nie je. Veď Ježiš sám to povedal takto: (Jn 13,10)

Kto nie je označený pečaťou živého Boha a nie je vedený Božím Duchom, ten ešte nie je Božím synom (Rim 8,14). Ľudia si to o sebe myslia, oklamaní a zvedení falošným učením o krste, lebo nepoznajú pravdu Božieho Slova. Ale Ježiš povedal jasne, že o našom znovuzrodení svedčia traja svedkovia:

  • KRV je dôkazom nášho života pokánia.
  • VODA pravý krst je dôkazom nášho duchovného pochovania s Kristom. Preto je jediným pravým krstom len krst v Ježišovom mene a to ponorením do vody a vyslovením správnej formuly, obsahujúcej meno Ježiš, nie iba funkcie nášho Boha. Krst pokropením a vyslúžený formulou obsahujúcou len funkcie Boha (Otec, Syn a Duch Svätý) je NEPLATNÝ.
  • DUCH SVÄTÝ je dôkazom znovuzrodenia – vzkriesenia s Kristom. Tento dar prijíma človek viditeľne a počuteľne – NIKDY NIE SYMBOLICKY – viď Mk 16,16-18 a Sk 2,2-6.

Títo traja musia byť zajedno. To znamená, že znakom skutočného, pravého = znovuzrodeného kresťana sú práve tieto dôkazy prítomnosti Boha v jeho živote (Sk 2,38)toto je pravá duchovná identita znovuzrodených veriacich (Jn 3,3.5)V katolicizme je toto nemožné, lebo tak ich krst ako aj tzv.sviatosť birmovania sú neplatné. Dôkaz, že čo hovorím je pravda: Písmo opisuje, že kresťania VIDELI Ducha Svätého zostupovať z neba, keď prišiel a tých, čo ho prijali, naozaj POČULI hovoriť v jazykoch a prorokovať, i chváliť a zvelebovať Boha. Videli ste počas tzv. sviatosti birmovania v kostoloch zostúpiť Ducha Svätého aspoň na jediného z birmovancov? Nie, však? Počuli ste snáď jediného po vložení rúk biskupa hovoriť v jazykoch, prorokovať, alebo velebiť Boha? Nie? Viete prečo? Lebo tam žiaden Duch Svätý nebol. Boh je živý. Čo je živé, je vidieť, počuť a dá sa to rozlíšiť od toho, čo živé nie je. A kde je Boh, tam je aj Jeho zvrchovaná moc a sila. A tú je vidieť v zázrakoch, znakoch moci a uzdraveniach.

  • Pri skutočnom pohrebe telo zosnulého pochováme doslova vložením do útrob zeme, je tak? Nikoho nepochovávame tak, že ho len trocha posypeme hlinou, je tak? Presne tak sa podľa príkazu Ježiša, má vysluhovať krst. Ponorením do vody, na znak duchovného pochovania s Kristom a duchovnej smrti nášmu telesnému spôsobu života (Rim 6,4).

A aké sú následky neplatného krstu? Kto s Kristom nezomrel a nebol pochovaný, nemôže byť ani vzkriesený pri Ježišovom druhom príchode na zem. A sú tu aj následky pre náš večný život – ak sme s Ním nezomreli, neboli pochovaní a neboli vzkriesení, tak s Ním ani nebudeme môcť byť navždy.

Pamätaj si, že tak ako má jed následky pre telo, tak má aj lož (duchovný jed) následky pre duchovný život a večnosť s Ježišom.