Monthly Archive for: ‘September, 2017’

  • Biblicke Studium 1

    Svedectvá z Biblického štúdia

    Ponúkam vám niekoľko svedectiev kresťanov, ktorí sa nebáli ponoriť do skutočných, hlbokých právd Božieho Slova, skrze štúdium Biblie. Nasledujúce riadky svedčia o ich osobnej skúsenosti s Písmom: Svedectvo Evy: Som viacdetnou matkou. Obaja s manželom sme boli tzv. nepraktizujúci kresťania a svoje deti sme vychovali …

    Read More →