PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto, v súvislosti s platnou legislatúrou ohľadne spracovania osobných údajov, ktorá vojde do platnosti 25.5.2018, uverejňujeme Pravidlá Ochrany Osobných Údajov POVVI.com.

POVVI.com (“blog”, “POVVI”, “my”, “nás”, alebo “nášho”) prevádzkuje webovú stránku http://www.povvi.com (“blog”). Týmto spôsobom vás informujeme o našich pravidlách, týkajúcich sa zhromažďovania, používania a sprístupňovania osobných údajov pri používaní nášho blogu a možností spojených s týmito údajmi, skrze vašu voľbu. Vaše údaje používame výhradne na poskytovanie a vylepšenie nášho blogu. Používaním blogu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito pravidlami.

Definície

Osobné Údaje
Osobné Údaje znamenajú údaje o živých osobách, ktoré môžu byť použitím týchto dát identifikované (alebo z týchto a iných informácií, ktoré vlastníme alebo sa použitím nášho blogu pravdepodobne dostanú do nášho vlastníctva).

Užívateľské Dáta
Užívateľské Dáta sú dáta automaticky zhromaždené buď vygenerované použitím blogu, alebo od poskytovateľom nášho blogu a jeho samotnej infraštruktúry (napríklad trvanie návštevy stránky). POVVI.com nevyžaduje od návštevníkov žiadnu povinnú registráciu, ani prihlásenie sa zapomoci zadania nejakých osobných údajov. Povinné sú len eôailová adresa a meno návštevníka webu v prípade, že chce odoslať komentár na adresu nejakého receptu, alebo článku, prípadne reakciu na blogu.

Cookies
Cookies sú malé dáta uložené na zariadení používateľa.

Primárny správca
Osoba, ktorá v službe umožnila prístup na stránku a je schopná vytvoriť a spravovať emaily, komenty a chat respondentov a ďalších používateľov v rámci blogu.

Ďalší administrátori
Osoba, ktorej bol poskytnutý prístup v závislosti od nastavených oprávnení, môže vytvoriť a spravovať správu respondentov v rámci blogu.

Viac informácií nájdete v našom oznámení pre ďalších administrátorov a respondentov uvedených nižšie.

Respondent
Osoba, ktorá na POVVI.com zanecháva komentár, alebo reakciu odoslanú formulárom priamo pod článkom, na ktorý reaguje. Respondentom je aj osoba, ktorá skrze prídavnú aplikáciu ZENDESK komunikuje s administrátorom POVVI.com online.

Viac informácií nájdete v našom oznámení pre ďalších administrátorov a respondentov uvedených nižšie.

Zbieranie a používanie informácií
POVVI.com zhromažďuje pre poskytovanie a zlepšenie služieb na našom blogu iba štyri typy informácií.

DRUHY ZBIERANÝCH DÁT

Osobné údaje
Počas používania nášho blogu vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné informácie, ktoré môžeme použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu vašej osoby (“Osobné údaje”). Osobné identifikovateľné informácie môžu zahŕňajú len nasledovné, ale nie sú obmedzené na:

Emailovú adresu
Osobné meno a priezvisko
Cookies a Používateľské Dáta

Cookies a Používateľské Dáta
Vaše osobné údaje použíame iba v prípade, že si toželáte, alebo je to nevuhnutné, aby sme vás mohli osloviť prostredníctvom bulletinov, marketingových alebo propagačných emailov ohľadne ďalších informácií, ktoré vás môžu zaujímať. Z odosielania týchto emailov sa môžete kedykoľvek od obdržania odhlásiť prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu, alebo pokynov uvedených v akomkoľvek odoslanom e-maile alebo nás kontaktujte.

Používateľské Dáta
POVVI.com nezhromažďuje žiadne informácie o tom, ako je blog prístupný a používaný (“Použitie údajov”). Tieto údaje o používaní používa samotný poskytovateľ našej infraštruktúry (firma WordPress) a tieto údaje obsahujú informácie, ako napríklad: adresu internetového protokolu vášho počítača (napr. IP adresu), typ prehliadača, verziu prehliadača, stránky našej služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadení a ďalšie diagnostické údaje.

Sledovanie Cookies
Cookies a podobné technológie používame na sledovanie aktivity na našom blogu a držanie určitých informácií.

Cookies sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Cookies sa odosielajú do vášho prehliadača z webovej lokality a ukladajú sa do zariadenia (nie do nášho počítača). Sledovacie technológie, ktoré sú tiež používané naším prevádzkovateľom, sú beacons, tagy a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšenie a analýzu nášho blogu. POVVI.com tieto údaje nespracúva, neukladá, nemá k nim prístup a preto ich ani nemôže odovzdávať tretím osobám.

Príklady Cookies, ktoré používame:

Session Cookies. Session Cookies sú prevádzkovateľom (spoločnosťou WordPress) používané pre na prevádzku nášho blogu.

POUŽITIE DÁT
POVVI využíva zhromaždené údaje výhradne na tieto účely:

Poskytovanie a údržbu nášho blogu
Upozornenie svojich čitateľov na zmeny nášho blogu
Ak chcete byť účastní interaktívnych funkcií nášho blogu v prípade, že sa tak rozhodnete urobiť
Poskytovanie online možnosti komunikácie
Získavaie analýzy alebo informácií pre zlepšenie nášho blogu
Monitoring používania nášho blogu
Zistenie, ochranu a riešenie technických problémov nášho blogu
Poskytnutie správ a všeobecných informácií o ďalších službách a udalostiach, ktoré ponúkame. Avšak iba v prípade, že ste sa rozhodli tieto informácie prijať.

ÚSCHOVA ÚDAJOV
POVVI.com uchová vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to nevyhnutné na účely uvedené v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov. Osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak budeme musieť uchovávať vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), riešiť spory a presadzovať naše právne dohody a pravidlá. POVVI.com v žiadnom prípade nespolupracuje s tretími osobami a teda nezhromažďuje, nezdieľa, ani nepredáva žiadne informácie svojich čitateľov marketingovým, ani vládnym, či iným inštitúciám.

POVVI.com si ponecháva len údaje o používaní na interné účely analýzy. Údaje o používaní sa zvyčajne uchovávajú na kratšie obdobie, s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti alebo na zlepšenie funkčnosti nášho blogu, alebo sme legálne povinní tieto údaje uchovať dlhšie.

PRENOS DÁT
POVVI.com nepredáva, nevymieňa ani zdieľa žiadne osobné údaje, ani užávateľské údaje a to na žiadne marketingové účely. Pretože náš blog je prevádzkovaný z USA, vaše informácie vrátane osobných údajov sa môžu prenášať a udržiavať na počítačoch (serveroch) nachádzajúcich sa mimo vašej krajiny, provincie, alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od zákonov týkajúcich sa ochrany osobných údajov príslušnej krajiny.

Ak sa rozhodnete poskytnúť nám informácie, vezmite na vedomie, že tieto údaje, vrátane osobných údajov, budú prevedené do Spojených štátov a spracované tam. Nie sme spoločnosťou (právnickou osobou), len súkromným blogom pôsobiacim z Belgicka. Na účely podpory sú vaše údaje, v prípade komunikácie s nami, prístupné a prenášané do Belgicka.

Váš súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, po ktorých nasleduje odoslanie takýchto informácií, vyjadruje váš súhlas s týmto prevodom.

POVVI.com podnikne všetky kroky primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a aby sa vaše osobné údaje nepreniesli do organizácie alebo krajiny, kde neexistujú primerané kontroly vrátane zabezpečenia vašich údajov a ďalších osobných informácií.

ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV

Zverejnenie pre vymáhanie práva
Za určitých okolností sa od POVVI.com môže vyžadovať zverejnenie vašich osobných údajov, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na platné požiadavky verejných orgánov (napríklad súd alebo vládna agentúra).

Zákonné požiadavky
POVVI.com môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere, že takéto opatrenie je potrebné na:

Splnenie zákonnej povinnosti
Ochranu a zabezpečenie autorských práv, alebo majetku POVVI.com
Pre zabránenie alebo prešetrenie možného porušenia pravidiel v súvislosti s POVVI.com
Ochranu osobnej bezpečnosti používateľov blogu alebo verejnosti
Na ochranu pred právnym záväzkom

BEZPEČNOSŤ DÁT
Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, ale nezabudnite, že žiadna metóda prenosu cez internet alebo metóda elektronického ukladania údajov nie je bezpečná. Aj keď sa snažíme o použitie komerčne prijateľných prostriedkov na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť.

“Do Not Track” Signály
Nepodporujeme funkciu Nesledujte ma (“DNT”). Jej nastavenie je možnosť, ktorú môžete nastaviť vo vašom webovom prehliadači na informovanie webových stránok, ktoré nechcete, aby vás sledovali.

Môžete povoliť alebo zakázať funkciu Nesledujte ma kliknutím na Predvoľba alebo v Nastaveniach vášho webového prehliadača.

VAŠE PRÁVA
POVVI.cm sa zameriava na prijatie primeraných krokov, ktoré vám umožnia opraviť, doplniť, odstrániť alebo obmedziť používanie vašich osobných údajov našimi administrátormi.

POVVI.com neukladá vaše osobné údaje priamo, lebo neobsahuje žiadnu možnosť nastavenia osobného účtu.

Ak chcete byť informovaní o tom, aké osobné údaje o vás máme a ak chcete, aby boli odstránené z našich systémov, prosím, kontaktujte nás.

Za istých podmienok máte práva:

Prijať email s osobnými údajmi, ktoré o vás máme.
Ak chcete opraviť akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme uložené, ak sú nepresné.
Požiadať o vymazanie osobnýchúdajov o vás.
Máte právo na prenos údajov o informáciách, ktoré poskytnete spoločnosti POVVI.com.

Upozorňujeme, že pred tým, ako odpovieme na takéto požiadavky, môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti.

POSKYTOVATELIA NAŠICH SLUŽIEB
POVVI.com využíva služby spoločností tretích strán (“Poskytovatelia služieb”), aby sme vám tak uľahčili používanie nášho blogu, poskytovali službu v našom mene, vykonávali so službou súvisiacu údržbu, alebo nám pomáhali pri analýze spôsobu využívania nášho blogu.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom len na vykonanie týchto úloh v našom mene a sú povinní ich nezverejňovať ani používať na akýkoľvek iný účel.

PLATBY
POVVI.com nie je komerčný blog, a preto neposkytuje platené produkty a/ alebo služby. Preto na spracovanie platieb nepoužívame žiadne služby tretích strán (napríklad prevádzkovateľov platieb).

Preto ani nežiadame, neukladáme a nespravujeme žiadne informácie tohto typu, ani údaje o vašich bankových kartách a pod.

LINKY NA INÉ STRÁNKY
POVVI.com nepovoľuje uverejňovanie odkazov na iné stránky. Náš blog si však vyhradzuje právo obsahovať veľmi málo odkazov na iné weby, ktoré nie sú prevádzkované POVVI.com. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaný na stránku tretej strany. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali Pravidlá ochrany osobných údajov pre každú stránku, ktorú skrze nás navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu a preto nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo za praktiky stránok alebo služieb tretích strán.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV DETÍ
Na náš blog sa nevzťahujú žiadne zákonné úpravy pre osoby mladšie ako 16 rokov (“deti”).

Keďže POVVI.com je kulinársky blog a nie je v žiadnom prípade nebezpečný pre osoby mladšie ako 16 rokov (deti). Z tohto dôvodu vedome nezbierame žiadne osobné údaje od žiadnej osoby mladšej ako 16 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že vaše deti nám poskytli osobné údaje (chatovaním na našom blogu), kontaktujte nás. V prípade upozornenia, že nám boli poskytnuté osobné údaje od detí bez overenia súhlasu rodičov, okamžite podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

UPOZORNENIE PRE RESPONDENTOV
Ak máte k blogu prístup respondent, primárny administrátor, ktorý vám blog sprístupnil, je zodpovedný za správu odpovedí a online komunikácie, pre ktoré má kontrolu. Ak je to tak, adresujte svoje otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov primárnemu administrátorovi, pretože používanie blogu podlieha pravidlám tejto osoby.

PRIMÁRNY ADMINISTRÁTOR MÁ MOŽNOSŤ:
Prístup k informáciám, ktoré ste poskytli, vrátane komunikácie skrze chatovaciu aplikáciu Zendesk
Obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť prístup ku komentáru, alebo online komunikácii
Zmeniť e-mailovú adresu priradenú k vášmu komentáru
Zabrániť užívateľom POVVI.com, aby skopírovali akékoľvek informácie z nášho blogu

ZMENY PRAVIDIEL O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Z času na čas môžeme aktualizovať naše pravidlá ochrany osobných údajov. V takomto prípade vás však budeme informovať o všetkých zmenách uverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

E-mailom a / alebo dôležitým upozornením na našom blogu vás o tom upozorníme pred tým, ako zmena nadobudne účinnosť a aktualizuje sa “dátum účinnosti” v hornej časti týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám, aby ste pravidelne preverovali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov a boli informovaní o všetkých zmenách. Zmeny v týchto Pravidiel ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

KONTAKTUJTE NÁS
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne týchto Pravidlách Ochrany Osobných Údajov nás kontaktujte. →