Znamenie Cias

CrowdFund Vrijheid

18. juni 2019

Het gaat hier niet om geld, maar om pure, eerlijke menselijkheid. We hebben deze crowdfunding opgericht om onze buren te helpen, wier situatie letterlijk de woorden van Matthew’s Gospel weerspiegelt:

Mt 18: 24-26 En toen hij begon te rekenen, werd één tot hem gebracht, die hem tienduizend talenten schuldig was (miljoenen EURos). Maar voor zoverre hij niet moest betalen, beval zijn heer hem te worden verkocht, en zijn vrouw en kinderen, en alles wat hij had, en de betaling die moest worden gedaan. De knecht viel daarom neer en aanbad hem en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.

Vandaag heeft de familie van de weduwe, wiens echtgenoot is overleden kort na het begin van zijn zaak onze hulp nodig en de rechtbank heeft besloten dat de schuld met intresten door haar en haar kinderen gaat. En dat hoewel deze geen mede-eigenaars noch aandeelhouders in het bedrijf zijn geweest. De staat heeft echter anders besloten. We leven in de tijd van de vermeende niet-afdwingbaarheid van de rechten. Maar we leven niet geïsoleerd van elkaar. De oplossing is er altijd geweest en is nog steeds. Vandaag voor de weduwe en haar kinderen, morgen misschien voor jou.

Wij geloven dat waar miljoenen zijn voor verschillende projecten, er ook middelen zijn voor gewone mensen in nood.

Als we zeggen dat we mensen zijn, moeten we het ook bewijzen. Laten we stoppen met praten en beginnen goed te doen voor elkaar. Want wat we zaaien, zullen we oogsten. Laten we niet alleen liefhebben in woorden, maar in daad en waarheid. Inderdaad, als iemand aardse bezittingen heeft en een broeder in nood ziet, en hij zijn hart voor hem sluit, hoe kan Gods liefde dan in hem blijven? De beslissing is aan ons en alleen aan ons. Als een ieder van ons die dit leest, slechts € 1 stuurt om dit gezin te helpen (het bedrag dat zij en haar kinderen vandaag tot € 80.000 moeten betalen; we hebben het vonnis gezien), alle drie zullen snel vrij zijn. Samen kunnen we het doen. Laat ons bewijzen dat we echte mensen en naasten zijn. Geef en het wordt aan jou gegeven. Word een echt deel van Gods familie en vervul de boodschap: ik zat in de gevangenis en jij kwam naar mij toe. De Schrift gaat verder in het verhaal van Mattheüs en zegt: “De Heer had uit mededogen genade voor de dienaar, hij heeft hem vrijgelaten en hem de schuld kwijtgescholden.”

Noch de staat, noch de overheid, noch onze omstandigheden bepalen de toekomst en de vrijheid van mensen. Alleen jij en ik. Compassie en genade zijn de kwaliteiten die mensen tot mensen maken. Laten we de mensheid en mededogen in onszelf niet doven. Laten we een voorbeeld zijn voor de maatschappij en voor onze kinderen. Jij en ik kunnen onze menselijkheid vandaag persoonlijk en specifiek bewijzen. Hier en nu, vandaag.

Als je wat extra geld hebt en het specifiek wilt investeren om een ​​echt gezin te helpen, stuur het dan naar je account:

IBAN: BE27 0004 1337 2873
BIC: BPOTBEB1
Als boodschap schrijf: CrowdFund Sloboda 

BEDANKT!

De status van de rekening vandaag: 803 EUR

(wordt geüpdated)

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.