Power Of The Word

Zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen

Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen, zullen deze genezen zijn.”
Hij hield hun voor: 'Als gij oprecht gehoorzaamt aan het woord van Jahwe, uw God, en als gij doet wat in zijn ogen goed is, als gij zijn voorschriften opvolgt en zijn verordeningen onderhoudt: dan zal geen van de ziekten die Ik over Egypte deed komen, u treffen. Ik ben Jahwe, uw geneesheer.'
En Jezus, toen hij werd gedoopt, ging rechtuit het water; en zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de Geest van God nederdalen als een duif en hem aansteken: En een stem uit de hemel, zeggende: "Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik welbehagen heb.”
Brengt geen schade toe aan de aarde noch aan de zee noch aan de bomen, voordat wij de dienstknechten van onze God met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben.”
Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God.
Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen, zullen deze genezen zijn.”
Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf.
Petrus gaf hun ten antwoord: “Bekeert u en ieder van u laat zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen.
Jezus gaf hem ten antwoord: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet wedergeboren wordt kan hij het Rijk Gods niet zien”. Jezus antwoordde: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u; als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan.”
Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden.

(Ga over het coördinaat met de cursor om het woord van God uit de Bijbel te kunnen lezen. Interactieve coördinaten zijn zichtbaar enkel op notebooks en desktops).

Dit is mijn persoonlijke getuigenis over God’s bevrijding van het vergif dat tot overgevoeligheid en irritatie van mijn huid leidde. Moge Jezus geprezen zijn voor altijd!

Alles begon twee jaar geleden in het voorjaar. Plots begon ik op mijn huid hier en daar kleine blaasjes en uitslag te krijgen. Dat gaf jeuk en het begon als snel ondraagbaar te worden. Ik heb dus om de hulp van een dokter gevraagd. De dermatoloog nam een staal van een blaasje door een stukje huid weg te nemen maar het resultaat bleef negatief op de ziektes waarvan men vermoedde dat ze de oorzaak waren. Daarna werd ik naar een immunologe gestuurd om na te gaan wat de jeuk veroorzaakte. Na allerlei verschillende testen, een biopsie van de huid en bijkomende onderzoeken zei de dokter mij:

– “Ik begrijp het eigenlijk niet. Je test bijna positief aan astma, je huid is overgevoelig maar er zijn geen bewijzen van geen enkele allergie. Je hebt geen coeliakie maar wat mij verbaast is dat je in je bloed een tot 300 keer hoger niveau van gif hebt dan normaal toegelaten is. En ik zal echt niet weten hoe ik het uit je lichaam weg moet of zal krijgen en of het me ooit zal lukken.”
– Ik vroeg haar: “Hoe kan dat eigenlijk? Ik neem geen medicatie, ben niet bezig met enig middel dat het gif zou bevatten en toch heb ik zoveel gif in mijn bloed? Dat kan toch niet zomaar”.
– De dokter zei: “Wel, om eerlijk te zijn, het komt door de sproeimiddelen op gewassen, fruit en groenten. Men kan dit niet meer voorkomen. Zelfs in de biologische tuinbouw niet meer omdat het gif door ondergronds water overal terecht komt – en zo dus ook in het gewassen, fruit en groenten. Ik weet echt niet hoe ik jou kan helpen. Wat nog meer verbazend is – zei de dokter – is het feit dat het op jou absoluut geen enkele invloed heeft. Normaal moesten je darmen hiervan al lang kapot zijn geweest en je maag “verdwenen” zijn. Maar het is – vreemd genoeg – absoluut niet zo.”

Het eerste dat door mijn hoofd op dat moment ging was het woord van Jezus: … zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen… (Mc 16,16-18). Ik wist het onmiddellijk: God wil mij laten zien dat Hij mijn Redder en Geneesheer is (Ex 15,26) en wil mij genezen maar Hij zou het nooit stiekem doen.

In die periode was ik op maar enkele dagen van mijn ware doopsel in Zijn naam. Ja, ik was als kind gedoopt in het katholicisme maar nu, wetende dat dit doopsel ongeldig was omdat het nooit gebeurde zoals Jezus dat aan Zijn apostels opgedragen had, was ik letterlijk aan aftellen tot de dag van het enige ware doopsel in Jezus naam. Waarom? Om al mijn zonden van mij witgewassen te krijgen. En omdat ik door het ongeldige doopsel nog steeds niet Jezus’ naam kon dragen en zo opengesteld was voor allerlei ziektes (God leert ons duidelijk dat de ziektes zijn gekomen na de eerste zonde, niet eerder). Maar ik wist ook dat God genadig is en ziet dat ik op dat moment de totale eenheid met Hem verwachtte en dat dit geen belemmering was voor Zijn genezing voor mijn lichaam.

Ik heb dus besloten om Jezus voor mijn genezing te vragen en tegelijk te vasten om door God bevrijd te worden van het vergif (ook het spirituele vergif – alle leugens over Hem en Zijn reddingsplan). De volgende 21 dagen heb ik absoluut niets gegeten, enkel gedronken. Daarna was ik opnieuw bij de dokter voor een bloedonderzoek. Het resultaat was nu compleet anders. Ik had geen enkele allergische reactie meer, geen uitslag, geen blaasjes op mijn huid en ook het gif in mijn bloed was verdwenen. De dokter kon haar ogen niet geloven en ze vroeg me: “Wat is er gebeurd?” Ik zei haar dat ik Jezus gevraagd had om me te helpen en wat Zijn woord me zei. Ze keek vreemd naar mij en zei alleen: “Als het voor u werkt, dan prima”. Maar ik weet het zeker: Jezus is dezelfde: gisteren, vandaag en voor altijd! En wat Hij in het verleden deed voor Zijn volk doet Hij met liefde, macht en kracht. Ook vandaag voor iedereen die in Hem gelooft.

Glorie en lof aan onze Heer Jezus, die de wonderen doet!

Zuzana

P.S: Voor wie het nog niet weet: het doopsel in katholicisme is ongeldig omwille van de volgende redenen:

  • De formule en de manier van het doopsel is door de katholieke kerk gewijzigd rond het jaar 325 AD. Dat wil zeggen dat er sindsdien geen doopsel meer plaatsvond zoals het door God oorspronkelijk opgedragen was. Zo heeft Jezus het niet opgedragen, noch aangeleerd. Daarom is het katholieke doopsel niet meer dan een lege traditie zonder God’s aanwezigheid of macht.
  • De kerk van Jezus doopte babies nooit omdat ze nog geen besef van hun geweten en nog geen geloof hebben. Zoals men niet voedsel voor een ander kan eten zodat zijn lichaam het voordeel ervan zal hebben. Net zoals ik geen examen kan gaan afleggen voor iemand anders zo kan men nooit in de plaats van een ander geloven.
  • Men doopt niet in de naam van Jezus maar in Zijn functies: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat zijn de functies van God en niet Zijn echte naam. De naam van onze God is en was altijd Jezus. Ik ben ook de moeder, de dochter en de echtgenote maar dat zijn maar mijn functies binnen de familie. Ook is mijn naam niet mama, zus, of vrouw. Mijn naam is Zuzana. Zo is Jezus de enige naam van onze God.
  • Men dompelt de gelovigen niet onder in het water – als teken van zijn begrafenis met Jezus in Zijn dood – maar men sprenkelt ze enkel. Terwijl Jezus zelf bij zijn doopsel door Johannes de Doper volledig in het water ondergedompeld was (Mt 3,16-17). Daardoor kan God over onze spirituele dood niet getuigen en krijgen we de naam van God niet op ons voorhoofd – begrijp: zo worden we geen kinderen van God (Apk 7,3).
  • Door deze valse doop kan niemand het kind van God worden en zijn de zonden van de ongeldig gedoopte mens niet verwijderd. Daarom kan het geweten van een ongeldig gedoopte mens nooit gerechtvaardigd zijn.

Wie de naam van God niet draagt en niet geleid is door Zijn Heilige Geest is nog geen kind van God (Rom 8,14). Men denkt over zichzelf dat hij dat wel is maar in werkelijkheid is er niets gebeurd. Jezus zei duidelijk dat er hierover een getuigenis van de drie afgelegd moet worden:

  • Het bloed staat symbool voor het leven van inkeer).
  • Het water staat symbool voor de spirituele begrafenis met Christus. Daarom moet het doopsel in Jezus’ naam door de onderdompeling in het water en met de juiste formule gebeuren. Het dopen in de functies van Jezus (de Vader, de Zoon en de Heilige Geest) is ONGELDIG.
  • De Geest staat symbool voor de gave van de Heilige Geest – de verrijzenis van Christus. Die is zichtbaar en hoorbaar van het moment dat men die heeft ontvangen – zie (Mc 16,16-18) en (Hnd 2,2-4).

Deze drie moeten overeen komen. Dat wil zeggen dat deze drie symbolen de sleutels tot onze redding zijn (Hnd 2,38) – als bewijs van de herboren christen (Joh 3,3.5)In het katholicisme is dit echter onmogelijk omdat hun doop net zoals het vormsel ongeldig is. Bewijs: hebt u ooit de Heilige Geest zien neerdalen naar maar één enkele persoon op dat moment? Hoorde u ze spreken in tongentaal of profeteren of God verheerlijken? Neen? Weet u waarom? Omdat er geen Heilige Geest is nedergedaald.

  • Zoals bij een echte begrafenis doet men dat niet door een dode met aarde te bestrooien maar door het lichaam onder de grond te begraven. Of niet? Zo is ook ons doopsel. Het onderdompelen in het water is een teken van onze spirituele begrafenis van ons aardse leven (Rom 6,4).

En wat zijn de gevolgen van een ongeldig doopsel? Wie niet met Christus gestorven is kan niet verrezen zijn uit de dood bij Zijn terugkomst op aarde en ook voor ons eeuwig leven – zo zouden we met Hem nooit in eeuwigheid kunnen leven.

Zuzana

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.