Ne Mozne

Want met God is niets onmogelijk.

Ik ken de plannen die Ik met u heb: ze hebben uw heil op het oog, niet uw onheil, en bereiden u een hoopvolle toekomst.
Uw oog zag mij, vormeloos nog: in uw boek waren alle geschreven de dagen dezer formering, toen er nog niet een daarvan was.
Gij hoeft de koning van Babel niet langer te vrezen: vreest hem werkelijk niet - godsspraak van Jahwe -; Ik ben bij u om u te redden en u uit zijn macht te bevrijden. Als Ik u genadig ben, zal ook hij u genadig zijn en u terug laten gaan naar uw land.
...overgeleverd in de macht van goddeloze vijanden, van de meest verbeten afvalligen en aan de onrechtvaardigste en slechtste koning die er op aarde te vinden is.
De melk der volken zult gij zuigen, door koninklijke borsten gezoogd. Dan zult gij erkennen dat Ik, Jahwe, uw redder ben, uw verlosser, de Sterke van Jakob.
als het recht tot gerechtigheid weerkeert, blijven zij de oprechten van hart.
De melk der volken zult gij zuigen, door koninklijke borsten gezoogd. Dan zult gij erkennen dat Ik, Jahwe, uw redder ben, uw verlosser, de Sterke van Jakob.

(Beweeg de cursor over de blauwe coördinaten om een venster met het citaat met het Woord van God te openen. Pop-ups met coordinaten zijn zichtbaar ALLEEN op notebooks en desktops.)

Dit is een getuigenis van de ontzagwekkende autoriteit van God die Hij aan Zijn kinderen heeft overgedragen door middel van de voorbede. Om exact te zijn : door de koninklijke voorbede (koninklijk omdat je er de situatie mee “regeert”). De overwinning was niet het doel maar het prachtige resultaat. Wie oren heeft, moet luisteren…

Alles is al in december van vorig jaar begonnen. Als gevolg van veranderingen in het beleid van de stad – waar mijn man een handelspand huurde – begonnen vele ondernemers de drukke winkelstraat te verlaten om hun activiteiten naar elders te verplaatsen. Sommigen zijn zelfs gestopt met hun zaak. Omdat de straat langzaam maar zeker leeg liep heeft ook mijn man zijn huurcontract opgezegd en de activiteiten van deze winkel gestopt. De huuropzeg beviel de eigenaar van het pand niet en hij besloot de opzeg via de rechtbank aan te vechten. Alles wat hij wou was dat mijn man nog zeven extra jaren verplicht zou worden om het pand te huren. Maar dit was de wil van de God niet. Na enkele pogingen om de sleutels van het pand aan de eigenaar te bezorgen (die hij zelf elke keer weigerde aan te nemen) nam mijn man contact op met een advocate terwijl ik de hele zaak aan de Heer voorlegde.

Mijn jarenlange ervaring met voorbede en de kracht van God heeft me geleerd dat met God werkelijk niets onmogelijk is. Op de eerste dag van het gebed vroeg ik de Heer dus voor een openbaring – Zijn strategie. Ik vroeg Hem letterlijk wat Zijn wil voor deze situatie was en wat Jezus in deze situatie wou, wetende dat Hij de weg voor ons al voorbereid had (Jer 29:11) en het aan ons enkel was om deze weg te vinden en te bewandelen. God weet toch van al onze dagen op voorhand (Ps 139:16).

Eerst hebben we van de Heer deze belofte gekregen (Jer 42:11-12). Nadien kregen we te horen dat de rechtbank waar de zitting zou plaatsvinden de ergste in het land is en zelfs erg bekend voor haar onrechtvaardige rechters (Dan 3:32). Toen we dit vernamen wist ik dat deze situatie volledig de glorie en de macht van de Heer zou openbaren. Ook wist ik dat de autoriteit en de macht in deze situatie aan ons behoort en niet aan de omstandigheden noch aan de onrechtvaardige en gierige eigenaar van het vastgoed, noch aan de rechters.

De volgende dag heb ik nog een belofte van de Heer ontvangen. Deze keer had de Heer mijn man bemoedigd dat zijn inspanningen om het verlies te minimaliseren juist waren en dat deze inspanningen zeker binnenkort hun vruchten zouden dragen. Behalve dit heeft de Heer ons ook iets heel interessant gezegd in Zijn Woord (Jes 60:16).

Op de derde dag en na het vasten hoorde ik de Heer zeggen: “Ik wil dat jullie beide in het gerechtsgebouw zullen gaan om deze voor Mij over te nemen en dat jullie daar Mijn recht, gerechtigheid en moraliteit verkondigen. Verkondig mijn autoriteit eroverheen en neem het over voor Mij met de rechters erin.” In gehoorzaamheid aan de Heer deelde ik Zijn beslissing met mijn echtgenoot. Daarna heb ik alle decreten, wetten en verklaringen over God’s recht en gerechtigheid verzameld en een paar dagen later zaten we in het gerechtsgebouw om de terugkeer van het recht in de handen van de Heer te verkondigen. Precies zoals Zijn Woord het zegt (Ps 94:15). Na een uur van gebed heb ik de Heer gehoord: “Ik ben al in mijn tuin, mijn zuster, mijn bruid, ik vergaar er mijn mirre en balsem, ik eet er mijn honingraat, ik drink er mijn wijn en mijn melk. Eet vrienden, en drink en word dronken van liefde!” (Hoogl.5:1). Nog een uur langer bleven we de autoriteit van de Heer, Zijn gerechtigheid en Zijn wetten in het gerechtsgebouw verkondigen. Daarna hebben we de demon gebonden die zijn invloed over het gerechtsgebouw had en gingen we weer naar huis.

Een week na het gebed kwam de dag van “het gevecht” voor de rechtbank. Ik kijk naar een schilderij achter de zetel van de rechter waarop zes vrouwen en een zuigeling afgebeeld stonden. Ik zei tegen de Heer in mijn hart: “Heer, ik begrijp totaal niet wat dit beeld te maken heeft met recht of gerechtigheid.” De Heer gaf mij een antwoord die mij sprakeloos maakte:“Herinner je je Mijn belofte die ik aan uw man heb gegeven door (Jes 60:16)? Met dit schilderij maak ik hem duidelijk dat Ik hier ben om te doen wat hij Mij gevraagd heeft.” Woaw! Wat een God! Wat een aanmoediging!

Wij moesten om 9 uur ’s ochtends aanwezig zijn maar tot 11:45 uur was er nog steeds niemand van de tegenpartij te zien, noch te horen. Omdat wij als enige in de rechtszaal overbleven gaf de rechter opdracht om de tegenpartij te bellen en vroeg ons daarna: “Terwijl u wacht, mag ik u tenminste koffie aanbieden?” Geschokt maar aangenaam verrast hebben we zijn aanbod aanvaard. Kort voor 12 uur kwam dan eindelijk de advocate van de tegenpartij binnen. Ze excuseerde zich voor zijn collega die moest komen maar zijn verplichting was vergeten door de eindexamens van zijn kinderen op school. Dat zei ze. Indien wij omwille van deze reden de rechtszaak waren vergeten dan zouden we zeker bij verstek veroordeeld geweest zijn. Omdat het te laat was stelde de rechter de zitting uit voor twee weken en verplichte de advocate om deze keer zeker om 9 uur aanwezig te zijn en zonder enig excuus.

Wat volgde zijn twee weken van gebed, vasten en spiritueel gevecht. De tweede zitting was heel snel. Binnen enkele minuten kondigde de rechter aan dat hij zijn beslissing niet onmiddellijk bekend zou maken maar via post doorsturen binnen de twee weken. Nog twee weken van aanhoudende gebeden.

Gisteren kwam het vonnis. De rechter heeft 100% in ons voordeel beslist en verplicht de tegenpartij ook de intresten te betalen. Geen kosten voor ons.

Onze God is trouw. Hij heeft ons niet alleen Zijn voornemens en Zijn strategie geopenbaard (hoe te vechten en te overwinnen) maar zoals ik al zei – eerst Zijn wil – in de zin van: … zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden (Mattheüs 6:33). De hele tijd was Hij zelf persoonlijk aanwezig- zelfs in de rechtszaal om ons moed te geven. En Hij deed zoals Hij gezegd had. Inderdaad, bij niemand anders is dan ook de redding te vinden en geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden. (Hnd 4:12). triomf heeft zijn hand Hem gebracht, overwinning zijn heilige arm. De Heer openbaarde zijn heil; Hij heeft voor de ogen der volken onthuld zijn gerechtigheid! (Ps 98:1-2) En de Heer deed ons naar onze gerechtigheid, waar onze reinheid van handen Hij zag (Ps 18:25).

Zuzana & Philip

 1. els swannet
  els swannet05-14-2017

  Proficiat Zuzana en Philip,

  Ja, voor God is niets onmogelijk.
  Ik ben zeer blij voor jullie dat alles volgens Gods plan verlopen is.
  Hartelijk dank voor je mooie getuigenis.
  Hopelijk wonen jullie nu beter en kan je man een nieuwe zaak uitbouwen?

  Veel geluk met Gods zegen voor jullie,

  Els

Leave a Reply