Nekvaseny Chlieb

Sviatky nekvasených chlebov

15Sedem dní budete jesť nekvasené chleby. Ihneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by od prvého až do siedmeho dňa jedol niečo kysnuté, bude vyhladený z Izraela.
2Ale vaše hriechy sú priehradou medzi vami a vaším Bohom a vaše viny zakryli jeho tvár pred vami, že nečuje.
18Pýcha (je) pred skazou a pred pádom je namyslený duch.
7Vyčistite starý kvas, aby ste boli nekvaseným cestom - ktorým ste sa už stali. Veď bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus. 8Preto slávme sviatky nie v starom kvase ani v kvase zloby a neprávosti, ale s nekvaseným chlebom úprimnosti a pravdy.
1Ako to, že nechápete, že som vám nehovoril o chlebe?! Ale chráňte sa kvasu farizejov a saducejov!“ 12Vtedy pochopili, že im nehovoril, aby sa chránili chlebového kvasu, ale náuky farizejov a saducejov.
14Lebo Pán neodvrhne svoj ľud a neopustí svoje dedičstvo.

(Prejdi kurzorom cez modrú súradnicu a otvoríš okno s citáciou Božieho Slova. Interaktívne súradnice sú viditeľné IBA pre notebooky a desktopy.)

Dnes sa spolu pozrieme na prípravy na slávenie Veľkej noci, ako sme ich doteraz nevideli, nevnímali a nechápali. Väčšinou preto, lebo nás o pravdách Božieho Slova, spojených s týmto sviatkom naozaj NIK neučil, ako mal, ani čo nás učiť mal. Preto to dnes napravíme.

S príchodom veľkonočných sviatkov (Sviatkom nekvašených chlebov), ktorý začína o dva týždne, bude v celom Izraeli každý muž, žena a dieťa čoskoro zaujatý čistením svojich šatníkov, regálov, zásuviek a áut, aby boli pripravení na túto najdôležitejšiu oslavu.

Sedem dní budete jesť nekvasené chleby. Ihneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by od prvého až do siedmeho dňa jedol niečo kysnuté, bude vyhladený z Izraela.” (Ex 12,15)

Príprava na Veľkú noc je najväčším jarným čistením! Ale nejedná sa o jarné upratovanie ako ho poznáme v kresťanstve z pohanov, po ktorom je každá žena doslova uštvaná a na duchovné prežívanie sviatku Veľkej noci už jednoducho nemá ani energiu, ani chuť, ani pomyslenie. Toto Boh nemal na mysli a nemajú to na mysli ani ženy v Izraeli.

V judaizme, v poslušnosti k večnému príkazu, ktorý dal Boh Izraelitom, aby odstránili kvasinky (kvasnice) zo svojich domovov, musí byť každý kútik a štrbina vyprázdnený, vytriedený a vyutieraný, aby sa zabezpečilo, že bude každé miesto bez produktov s droždím, či kvasinkami ešte skôr, než sa začne Pesach (Ex 12,15).

Rabínsky judaizmus prijal toto jediné prikázanie a premenil ho na systém, ktorý unavuje aj najtvrdšie ženy. Všetky pokrmy, príbory, hrnce a panvice, dokonca aj výčapy, ktoré sa používajú počas sviatku, musia byť “Kosher pre Veľkú noc”. Mnoho žien čistí svoju kuchyňu až do takej miery, že sa ligocú ako nové. Okrem toho, v týždňoch pred Paschou izraelské a židovské supermarkety po celom svete začnú predávať výrobky, označené špeciálnou známkou “Kosher for Passover”. Tieto produkty, ktoré sú zaručené bez kvasiniek, či droždia, sa konzumujú v dňoch pred a počas sviatkov Veľkej noci.

Matzah (nekvasený chlieb), je však najprv konzumovaný počas Veľkonočného sedera, čo je špeciálne slávnostné jedlo, počas ktorého sa rozpráva príbeh východu z Egypta. Tento nekvasený chlieb sa je každý deň počas celého sviatku.

Prečo toľko rozruchu kvôli obyčajnému droždiu?

“Trocha kvasu prekvasí celé cesto.” (Gal 5,9)

V Biblii je kvas symbolom hriechu. A nielen to. Je to tiež silná metafora učenia o Bohu a živote svätosti.

Kvasinky sú jednobunkové huby, ktoré spôsobujú, že cesto kysne konzumáciou cukrov a vylučovaním oxidu uhličitého ako vedľajšieho produktu. A na začatie procesu vôbec nie je potrebné veľké množstvo kvasiniek. Kvasinky sú také všadeprítomné, že ak zostane cesto na pulte, kvasnice sa prilepia na povrch cesta a tie sa potom premiestnia po celom bochníku. Je to vo vzduchu.

Takže rovnako ako droždie (kvas) požiera všetok cukor v ceste, aj hriech požiera nás a spôsobuje naše oddelenie od Boha (Iz 59,2)

KVAS A HRIECH PÝCHY

“Vaše vystatovanie nie je dobré. Neviete, že trocha kvasu prekvasí celé cesto?” (1Kor 5,6)

Keď sa hovorí o kvase ako o metafore, Písmo tu obzvlášť mieri na hriech arogancie, vystatovania, namyslenosti a pýchy. Rovnako ako malé kvasinky ovplyvňujú celé cesto, čo spôsobuje, že sa nafúkne, tak aj nás troška pýchy a arogancie v našich srdciach prinúti, aby sme si o sebe mysleli viac, ako by sme mali.

S kvasom v našom srdci sa musíme vysporiadať, vediac, že aroganciou Pána naozaj netešíme a že pýcha predchádza náš vlastný pád (Prís 16,18)

TITANIC: Smrteľné následky arogancie a pýchy

Hriech pýchy môže mať naozaj smrteľné následky. Dokonalým príkladom takejto arogancie, je Titanic, ktorý sa potopil pred vyše sto rokmi, presne 14.apríla 1912. Titanic a jej sesterské lode, Olympic a Britannic, boli najväčšie lode, ktoré sa dovtedy vôbec vyrobili. V takmer 900 stôp dlhými sťažňami na zadnej strane, by zakryli aj najvyššie mrakodrapy tej doby. Vzhľadom k tomu, že tieto lode boli vyrobené tak, aby čelili výzvam Atlantiku, mali byť tými najbezpečnejšími loďami na svete. Experti vo svojej arogancii verili, že Titanik je nepotopiteľný a svoju pýchu dali vygravírovať na stranu lode nápisom:

“Túto loď nepotopí ani sám Boh.”
— Zamestnanci White Star Line, pri uvedení Titanicu do používania, 31.mája, 1911

Napriek tomu loď po zasiahnutí ľadovca praskla ako špáradlo a v morských vlnách zahynulo až príliš veľa životov.

Významný židovský zvyk: Hľadanie kvasu (Bedikat Chametz)

Počas Paschy praktizujú Židia veľmi pekný zvyk, zvaný bedikat chametz (hľadanie kvasu). Večer pred Paschou, hlava domácnosti (obyčajne otec), vezme do ruky sviecu a vedie rodinu po celom dome. Za svetla sviece potom celá rodina hľadá aj tie najdrobnejšie zvyšky kvasu (kysnutých potravín). Deti potom vyhľadávajú každý kúsok, aby za ne dostali  chrumkavé pochutiny, ktoré matka starostlivo skrýva zabalené vopred. Každá chrumkavá omrvinka je nachádzaná výkrikmi radosti, “Ach! Tam je. Našiel som jeden! ” Toto zmysluplné vyhľadávanie pokračuje až do úplného odstránenia kvasu  z domu. Potom sú všetky nájdené omrvinky pozmetané pierkom do vrecúška, aby boli na druhý deň ráno spálené.

Nasledujúce ráno, v deň Pesachu, sa všetky odrobinky pália vo všetkých rodinách po celom Izraeli. Počas toho je vysielaná špeciálna modlitba ak sa na nejakú omrvinku zabudlo. Táto špeciálna ceremónia znázorňuje svetlo Božieho Slova, symbolizované sviecou, hľadajúce v našich srdciach aj tie najmenšie zvyšky pýchy, ktoré by sa v ňom mohli ukrývať v tme.

Otec rodiny tu symbolizuje prácu Ducha Svätého, ktorý hriech odstraňuje. Oheň, pri ktorom sa zvyšky kvasených produktov na druhý deň pália, zasa znázorňuje, ako Boh tento kvas ničí, lebo náš Boh je stravujúci oheň!

PESACH V NOVOM ZÁKONE

Rovnako ako môže sa nadmerné rozmnožovanie kvasiniek v tele stať infekciou a musí sa s ňou naložiť skôr, ako spôsobí vážne fyzické problémy, musí sa zodpovedajúcim spôsobom riešiť aj “kvas” alebo hriech v Kritovom tele (Cirkvi). Apoštol Pavol používa vo svojich listoch obraz Veľkonočnej Paschy a očistenie od kvasu ako príklad, aby ním napomenul veriacich v Korinte zbaviť sa hriechu zlomyseľnosti a zloby, aby žili svätý život, ktorý sú skutočne schopní žiť, oslobodení od otroctva hriechu.

Vyčistite starý kvas, aby ste boli nekvaseným cestom – ktorým ste sa už stali. Veď bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus…(1Kor 5,7–8)

KVAS FALOŠNÉHO UČENIA

V Novom Zákone je kvas často symbolom falošného učenia. Ježiš preto upozorňoval ľudí, aby sa chránili kvasu farizejov a zákonníkov, čím ich neodkazoval na chlieb, ale na ich falošné učenie, ktoré nebolo v súlade s Božím Slovom (Mt 16,11–12).

Apoštol Pavol taktiež varoval pohanov v Cirkvi, aby sa chránili hriechu pýchy a arogancie, a to obzvlášť vo svojich vzťahoch k Židom. Okrem toho v liste Rimanom Pavol pripomína tým, ktorí boli nadprirodzeným spôsobom naštepení na prirodzenú olivu (Izrael) milosrdenstvom a milosťou Boha, aby sa “nepovyšovali nad ostatné ratolesti”:

“Ale ak boli niektoré ratolesti odlomené a ty, divá oliva, bol si naštepený medzi inými a stal si sa účastným na koreni a miazge olivy, nevyvyšuj sa nad ratolesti. Ak sa vyvyšuješ, nie ty nesieš koreň, ale koreň teba.” (Rim 11,17–18)

Jedným zo spôsobov, ktorými sa mnohí veriaci povyšujú nad svojimi blížnymi (Židmi), je tým, že veria falošnému učeniu náhradnej teológie. Táto zvrátená teológia učí, že Boh odmietol židovský ľud (Izraelský národ) a že Cirkev je “Nový Izrael”. Ale nič nie je vzdialené od pravdy viac, ako práve táto lož. Písmo, naopak, jasne učí, že Boh nikdy neopustí, ani nezanevrie na Izrael, ale navždy dodrží svoju zmluvu s ním (Ž 94,14)

PESACH, KVAS A BOŽÍ PLÁN PRE IZRAEL A PRE CIRKEV

Arogancia a pýcha nám bránia pochopiť Boží plán a zámer Boha s Izraelom ako aj úlohu Cirkvi. Ako sa blíži Pesach, pamätajme na to, že na Židov prišla len dočasná slepota, aby spása prišla pohanom a potom aj Izraelskému národu.

“A teraz sa pýtam: Vari sa tak potkli, aby padli? Vôbec nie! Ale ich pád sa stal spásou pre pohanov, aby potom na nich žiarlili.” (Rim 11,11)

Boh môže a aj odstráni závoj z očí Židovského ľudu, aby videli svojho Mesiáša Ježiša a keď židovský ľud prijme Ježiša ako svojho Mesiáša, bude to znamenať zmŕtvychvstanie a život pre celý svet!

“Lebo keď ich strata je zmierením sveta, čím bude ich prijatie, ak nie život z mŕtvych?!” (Rim 11,15)

Počas tohto obdobia, keď Židia očisťujú svoje domovy od kvasu, modlite sa, aby ste si uvedomili, že Ježiš je skutočne prisľúbený Mesiáš Izraela. A poprehliadajme aj svoje srdcia, očistime ich od kvasu hriechu a spravme ich “Kosher pre Veľkú noc”, aby sme mohli kráčať pokorne, s nekvaseným chlebom úprimnosti a pravdy. Večnosť je na prahu židovského ľudu vo Svätej zemi.

Očistím ich od všetkých hriechov, ktoré spáchali proti mne, a odpustím im všetky hriechy, ktoré spáchali proti mne, keď sa mi spreneverili.” (Jer 33,8)

V krajinách Západnej kultúry sa všetko, čo poukazovalo na hriech a falošné učenie zvrhlo na už len akési jarné upratovanie a veľkonočné obrady, ktoré poukazujú len na jedlo, matky totálne unavené  nezmyselným upratovaním bez duchovného zmyslu a márnosť bezduchých obradov svätenia jedál, ktoré Boh nikdy neprikázal.

Nik už nepamätá na Božie príkazy a zámery ohľadom Paschy, ani ohľadom presne určeného dátumu slávenia Veľkej noci, ani na hlboký zmysel, aký tento sviatok a všetko s ním spojené v skutočnosti má. Vráťme sa preto späť na počiatok – k Pastierovi a Veľkňazovi naších duší a slávme tohtoročný sviatok Veľkej noci ako si to želá náš nebeský Otec:

  • 14.apríla pripomienkou obetovania nášho veľkonočného Baránka – Krista
  • sedem dní jedz nekvasený chlieb 
  • a v novom šate poslušnosti, pokory a viery v pravé učenie Ježiša Krista.

Začnime žiť ako Božie deti – zmysluplne, poslušnosťou príkazom napĺňajúc vôľu nášho Spasiteľa, Vykupiteľa, jediného pravého Boha – Ježiša Krista.

Zuzana

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.