Armagedon

Semená Harmagedonu

Bitka pri Harmagedone je poslednou biktou, kedy Všemohúci Boh príde na zem, aby zachránil národ Izraela od invázie armády jednotnej svetovej vlády (OSN). Táto bitka neznamená koniec sveta ani náhodou. Semená Harmagedonu boli zasiate 29.11.2012. Čo sa vtedy vlastne stalo a prečo je to také dôležité? Mahmoud Abbas, prezident Palestíny, išiel do OSN ešte v roku 2011, aby podal žiadosť Palestíny o členstvo v OSN. Jeho snahy však boli zablokované USA a inými silami. Preto sa rozhodol vrátiť sa do OSN v roku 2012, kedy mu bolo povolené požiadať o nezávislé členstvo pri OSN, nad ktroým USA žiadne právo “veta” nemá a nemohli to zablokovať, aj keď OSN nemá právo pripojiť Palestínu ako člena OSN. Ale rezolúcia o tom bola vyhlásená M.Abbasom osobne. 139 členov OSN hlasovalo za nezávislé členstvo Palestíny pri OSN, 9 členov hlasovalo proti. Rezolúcia hlasovala, aby:

 • Palestína dostala nielen riadne členstvo v OSN.
 • Navrátené územie, podľa hraníc z roku 1967.
 • Územie Judey, zvané Západný Breh, má vrátiť pod správu Palestíny.
 • Táto rezolúcia dalej uznala východný Jeruzalem ako hlavné mesto Palestíny.

Čo teda toto rozhodnutie OSN zmenilo? Výsledky hlasovania v OSN jasne ukázali, že celý svet vlastne verí, že územie zvané Judea- Samária (okupované územie /Západný Breh) by malo byť umiestnené pod správu Palestíny, ako štátu. Lenže toto územie práve teraz kontroluje Izrael a deje sa tak už od 6-dňovej vojny v roku 1967, kedy Izrael vojnu vyhral. A to robí podľa OSN z Izraela okupujúcu veľmoc. Keď OSN vyhlási nejaký národ za okupanta, znamená to, že OSN môže uvaliť proti takémuto štátu sankcie. Presne ako to robí voči Iránu, pre ich neposlušnosť nariadeniam OSN. Na Izrael by tak mohli naozaj byť uvalené rovnaké ekonomické sankcie, ako na Irán. Okrem toho má OSN možnosť priviesť na územie každého štátu, ktorý sa nepodriaďuje rezolúciám OSN aj vojenskú silu. Biblia nám jasne hovorí, že OSN a armády svetvej vlády napadnú Izrael a začnú tak bitku pri Harmagedone. To je dôvod, prečo môžeme povedať, že semená Harmagedonu už boli zasiate. Čo sa tým zmení?

Zmeny umožnia Palestíne obviniť Izrael pred Medzinárodným Trestným Súdom v Ríme. Palestína tak spravila už predtým, v r.2006, ale ICC odkázalo Palestíne, že tento súd sa môže zaoberať len žalobami členov OSN. To zmanená, že Palestína je teraz kvalifikovaná takúto žalobu na Izrael podať. Tento súd sa zaoberá už dvoma žalobami na hlavy štátov. A Izrael si veľmi dobre uvedomuje, že moc tohto súdu rastie s každým dňom.
Izrael tvrdí, že toto uznanie Palestíny za štát nezmenilo nič, ale konajú opačne. Netanyahu je už teraz pripravený na niekoľko ústupkov a kompromisov. Okrem toho EU vyhlásila bojkot všetkým produktom z oblasti Judey – Samárie, čím indikujú, že krajiny EU by nemali mať žiadne obchodné vzťahy s týmto “ilegálnym územím”. Ako vidíme, medzinárodné sankcie proti Izraelu sú už v pohybe. Veci už nie sú ako boli. Nastávajú veľké zmeny. Čo ale hovorí proroctvo? Lebo proroctvá nikdy nezlyhajú. A Biblia obsahuje veľmi presné proroctvá o Izraeli, Palestíne, o okupovanom území. Čo sa stane s Chrámovou horou a Jeruzalemom? Biblia má odpovede na všetky tieto otázky.

V jednom týždni však potvrdí zmluvu s mnohými a v polovici týždňa prestane obeta a žertva, v chráme však bude ohavné spustošenie a až do dovŕšenia a do konca potrvá spustošenie.“ (Dan 9,27)

Zmluva s mnohými je Abrahámska zmluva a je to právo Izraela na existenciu. Už v prvej knihe Biblie čítame toto:

V ten deň Pán uzavrel s Abramom zmluvu a povedal: „Tvojmu potomstvu dám túto krajinu od Egyptskej rieky až po veľkú rieku Eufrat; (Gn 15,18)

A práve toto je problémom celého Stredného Východu: Má Izrael právo na územie, o ktorom mu Boh prisahal, že mu hodá naveky? Písmo hovorí, že Antikrist túto Abrahamskú zmluvu potvrdí a to na 7 rokov. Ale toto bude len dočasná, nie konečná zmluva. Preto je zaujímavé, že Yossi Bailin, jeden z hlavných architektov Mierovej zmluvy z Oslo (1993) o tomto procese dosiahnutia mierovej zmluvy prehlásil: “Netanyahu je pripravený potvrdiť dočasný, Palestínsky štát, bez konečnej dohody. A môže sa uzavrieť dočasná zmluva, ktorou by sa založil Palestínsky štát s privizórnymi hranicami, takže Netanyahu nebude musieť vyjednávať o Jeruzaleme.” Jednou z vecí, ktoré Netanyahu odmieta urobiť, je vzdať sa Jeruzalema. Ale Palestínčania vyžadujú, aby sa južný Jeruzalem stal hlavným mestom Palestíny. Podľa Bailina je táto otázka nevyriešiteľná, lebo ani Abbas ani Netanyahu sa Jeruzalema nevzdajú. A tak, namiesto márnenia času, navrhuje sa obom krajinám dočasná zmluva: Na jednej strane dočasný štát na Západnom brehu a na druhej strane odovzdanie Chrámvej hory pod spoločnú vládu OSN. Na týchto dvoch veciach by sa obe strany dohodli. Ale na čom sa nedohodnú, je nechať to nevyriešené. Táto dočasná zmluva navrhuje, aby sa:

 • Judea stala Palestínskym územím
 • Odložiť otázku Jeruzalema na neskôr
 • Možno o sedem rokov neskôr

Ďalšou otázkou tu je: Čo sa teda stane s osadníkmi tohto územia? Hovoríme tu o 350.000 židovských obyvateľoch. Niektorí sa už z Judey sťahujú preč, iní to bytostne odmietajú. Čo bude s nimi? Salam Fayyad, premiér Palestíny sa vyjadril, že to nie je vôbec problém: “Títo židia môžu na území Palestíny ostať, my uznáme ich právo na ich majetok a budú žiť v Palestíne ako židovská menšina. Veď na druhej strane, milióny Palestínčanov žijú na území Izraela tiež ako menšina.” A to je presne to, čo Biblia učí:

Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. (Mt 24,15-18)

Toto sa stane v momente ohavnosti spustošenia, t.j. 3,5 po uzavretí sedemročnej zmluvy. Písmo jasne hovorí, že Antikrist túto Abrahamskú zmluvu potvrdí s mnohými na sedem rokov. Ale presne v polovici tohto sedemročného obdobia nastane ohavnosť spustošenia a to je moment, kedy Ježiš prorokoval, že židia, žijúci na území Judey budú musieť utekať o život. Čiže niečo, čo sa týka ohavnosti spustošenia spôsobí, že Palestína začne napádať a zabíjať židov na území Judey. Prvých 3,5 roka bude všetko zdanlivo pokojné. Ale od momentu ohavnosti spustošenia sa všetko zmení. Ďalej nám Písmo hovorí, že od momentu uzavretia Abrahamskej zmluvy bude postavený 3.Jeruzalemský chrám – ďalšia zo zložitých otázok – a Chrámová hora bude umiestnená pod správu OSN:

Potom som dostal trstinu podobnú prútu so slovami: „Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár a tých, čo sa v ňom klaňajú. Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo je vydané pohanom; budú šliapať po svätom meste štyridsaťdva mesiacov. (Zjv 11,1-2)

Toto je obraz židovského chrámu, postavenom na Chrámovej hore a Boh hovorí: zmeraj chrám, ale jeho nádvorie vynechaj, lebo je vydané pohanom na 42 mesiacov. To je posledných 42 mesiacov pred bitkou o Harmagedon a 2.príchodom Krista.
V roku 2000 prezident Clinton už obom štátom zdieľanie Chrámovej hory navrhol. Ale vtedy sa tak nestalo. Potom sa prezident Obama pokúsil o dokončenie tejto otázky, ktorú nazval “Clintonove parametre”, ktorých súčasťou bolo odovzdanie Chrámovej hory pod správu OSN. V auguste 2012, člen Izraelského Keneset schválil zákon o zdieľaní Chrámovej hory a len nedávno hovorca Keneset povedal: “Budúci rok v tomto čase, sa Chrámová hora rozdelí medzi Židov a moslimov. Židia sa tam budú môcť modliť rovnako, ako je tam povolené modliť sa moslimom.” Nás to neprekvapuje, lebo Písmo jasne hovorí, že sa tam budú nielen modliť, ale že tam bude stáť aj chrám. Biblia jasne hovorí, že tam bude stáť tretí chrám a to na mieste, ktoré si zvolil Boh. Ako to vieme? Lebo Jánovi Boh povdal: “Zmeraj chrám a tých, čo sa v ňom klaňajú, ale nemeraj vonkajšie chrámové nádvorie.”
Čo sa stane s Jeruzalemom? Toto je ďalšia veľká otázka, pretože Palestína sa vyhráža, že bez východného Jeruzalema ako hlavného mesta Palestíny, žiadna dohoda nebude. Pavdepodobne sa stane presne to, čo Y.Bailin predpovedal. Lebo aj Zach 14,2 nám hovorí, že Jeruzalem bude pod kontrolou židov, až do bikty pri Harmagedone. To znamená, že aj keď Netanyahu nebol ochotný vyjednávať, bude tu platiť dočasná dohoda:

Zhromaždím všetky národy k Jeruzalemu do boja, zaujmú mesto, vyplienia domy, znásilnia ženy, a polovica mesta pôjde do zajatia, ale ostatok ľudu z mesta nevykántria. (Zach 14,2)

To znamená, že do bitky pri Harmagedone bude celé mesto pod židovskou správou. Ale keď vojská OSN napadnú Izrael, polovica mesta pôjde do zajatia, v čase bitky pri Harmagedone.

Ako vieme, že tretí chrám bude stáť na Chrámovej hore, ako súčasť Abrahámskej zmluvy? Hovorí to proroctvo:

Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. (2Sol 2,3-4)

Antikrist sa v polovici sedemročného obdobia posadí v chráme a bude sa vydávať za Boha. Je nemožné sa posadiť v Božom chráme, ktorý neexistuje. Táto vec je istá:

 • Zjv 11,1-2: bude tu chrám
 • 2Sol 2,3-4: bude tu chrám

Okrem toho nám to hovorí aj Daniel:

Povstanú z neho ramená a znesvätia pevnú svätyňu, odstránia ustavičnú obetu a postavia ohavnosť spustošenia. (Dan 11,31)

Keď židia postavia svoj chrám, budú, samozrejme, prinášať Bohu aj obety. Tento verš to potvrdzuje, lebo hovorí, že Antikrist túto ustavičnú obetu odstráni a postavia ohavnosť spustošenia, to znaená, že sa Antikrist postaví v chráme Boha a bude sa vydávať za Boha. Znova, je nemožné odstrániť ustavičnú obetu, kde táto nie je prinášaná. A aj ďalší verš Písma to potvrdzuje:

V jednom týždni však potvrdí zmluvu s mnohými a v polovici týždňa prestane obeta a žertva, v chráme však bude ohavné spustošenie a až do dovŕšenia a do konca potrvá spustošenie. (Dan 9,27)

Keď budú tieto ustavične obety znovu obetované, vyvolá to celosvetový rozruch. Aktivisti za práva zvierat budú doslova šalieť, čo bude viesť Antikrista do “nevyhnutného kroku” a to odstráneniu týchto obiet. A toto Ježiš nazýva ohavnosť spustošenia:

Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: (Mt 24,15)

 • Ohavnosť sputošenia nastane na svätom mieste
 • Sväté miesto sa nachádza na Chrámovej hore v Jeruzalemskom chráme

A Ježiš hovorí, že Antikrist potom vyhlási seba samého za Boha:

Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. (2Sol 2,3-4)

Akým spôsobom sa bude vydávať za Boha ešte nevieme. Ale fakt, že tak spraví je prorokovaný a nazýva sa ohavnosťou spustošenia. Písmo hovorí, že vtedy budú židia z Judey prinútení utekať o život:

vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. (Mt 24,16-18)

To znamená, že niečo na ohavnosti spustošenia je, čo u Palestínčanov spôsobí hnev voči židom a to bude začiatok ich krvavého prenasledovania. Ale židia v tejto oblasti sú už aj v tomto momente upozorňovaní na Ježišove proroctvá a fakt, že budú musieť ujsť. Tu však začína aj veľké súženie:

Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr… lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. (Mt 24,15-16.21)

Veľké súženie začína ohavnosťou spustošenia a bude pokračovať 3,5 roka. Písmo hovorí, že židia budú musieť utekať o život. Tí z nich, ktorí si povšimnú varovanie a uveria mu, budú pri úteku vidieť vlastných bratov a sestry, ktorí túto výzvu neprijmú, zabíjaných. Ale pre tých, ktorí v tom čase budú z Judey utekať, sú už odteraz pripravované miesta záchrany. V nich dostanú nielen základné prostriedky na prežitie, ale bude im ohlásená aj spása v mene Ježiša Krista. Bude im doslova zvestované, že ježiš, ktorý ich teraz zachránil doslovne a fyzicky, chce spasiť aj ich duše. Ako píše prorok:

Ale Pán zachráni predovšetkým stany Júdove, aby sláva Dávidovho domu a sláva obyvateľov Jeruzalema nebola popri Júdovi priveľká. (Zach 12,7)

Vieme už, že tretina národa Izraela sa zachráni. Ale najprv budú zachránené stany Júdove. Priamo v čase veľkého súženia. Keď títo židia ujdú z Judey a prídu do Jeruzalema, začne obrovské, duchovné oživenie, pretože sa práve vtedy dozvedia pravdu o skutočnej spáse skrze Ježiša Krista. Písmo hovorí, že potom sa obráti zvyšok Izraela, ale nie v tom istom čase. V tomto čase – na začiatku veľkého súženia budú zachránené len stany Júdove. V Izraeli sa Ježišove proroctvá o týchto veciach prorokujú už dnes a to aj v televízii, aj v novinách, časopisoch aj mnohých miestach.

Pozrime sa na posledných 3,5 roka, ktoré začnú ohavnosťou spustošenia a veľkým súžením a budú pokračovať vojnou na nebi. V Zjv 12,1 vidíme veľmi zaujímavé proroctvo, čo sa týka semien Harmagedonu. Tieto boli zasiate 29.11.2012. Pozrime sa na proroctvo:

Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. (Zjv 12,1)

Táto žena symbolizuje národ Izrael. Dvanásť hviezd v venci nad hlavou symbolizuje dvanásť kmeňov Izraelského národa. Písmo hovorí, že táto žena sa chystá porodiť dieťa. Tým dieťaťom je Ježiš Kristus. Satan stojí pred touto ženou, aby dieťa zhltol, len čo sa narodí. Toto sa už stalo.

Vieme, že keď sa Ježiš narodil, prišli k nemu traja mudrci z Východu, aby sa mu poklonili. Počas cesty navštívili aj Herodesov palác a vypytovali sa ho na dieťa, aby sa mu mohli pokloniť. Herodes o ničom nevedel, ale mudrcov klamal, aby mu oznámili, keď dieťa nájdu, aby sa mu šiel aj on pokloniť. Vieme, že sa Ježišovi nechcel pokloniť, ale ho zabiť. Mudrci potom Ježiša našli, aj sa mu poklonili a odovzdali mu dary (zlato, kadidlo a myrhu), ale varovaní Bohom sa už nevrátili k herodesovi, ale inou cestou sa vrátili domov. Okrem toho sa Boh zjavuje vo sne Jozefovi a prikazuje mu okamžite vstať, vziať dieťa aj jeho matku a utekať z krajiny, lebo Herodes bude dieťa hľadať, aby ho zabil. Keď Herodes zistil, že sa mu nepodarilo zabiť novonarodeného židovského kráľa, bolo jeho posledným pokusom spraviť tak povraždenie všetkých malých chlapcov vo veku od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Lenže je už neskoro. Boh je vždy minimálne krok pred diablom a tak sú Jozef, Mária aj dieťa už bezpečne v Egypte. Dieťa Ježiš je zachránené.

Všimnime si ale v tejto pasáži Písma, že prvých 5 veršov hovorí o narodení Ježiša a udalostiach okolo Jeho narodenia. Ale vo verši 6 prechádzame o približne 2000 rokov dopredu, ako to niekedy biblické proroctvá robia. Všimnime si verš 7:

Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli (Zjv 12,7)

Táto vojna sa ešte nestala. Nastane až 3,5 roka pred bitkou o Harmagedon. Vidíme to v kontexte pasáže tohto proroctva. Satan sa pokúsi o ťah, lebo vie, že má 3,5 roka do druhého príchodu Krista na zem a vie, čo to pre neho znamená, že bude na tisíc rokov spútaný v bezodnej priepasti. A tak bude jeho posledným pokusom zvrhnúť Boha jeho vojna v nebi. Michael a jeho anjeli, čo sú anjeli Boha, budú proti nemu bojovať:

…ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. (Zjv 12,7-9)

V tomto momente Satan ešte nie je zvrhnutý. Je v nemilosti u Boha, je odbojný, ale ešte nie je z druhého neba zvrhnutý. Ešte stále má prístup pred trón Boha, kde žaluje na veriacich. Písmo ho nazýva žalobcom bratov. Satan ešte stále žaluje na veriacich ako to robil za dní Jóba, kde Jóba obviňoval, že Bohu neslúži z lásky, ale pre Božie materiálne požehnanie. A preto mu Boh povolil Jóbovu vieru skúšať. Satan Bohu doslova hovorí: “Znič ohradu, čo má Jób okolo seba, či ti nebude kliať do očí.” Ale Satanove pokušenia na Jóba nezaberali. Ale pointou ostáva, že akým žalobcom bol Satan vtedy, takým istým je aj dnes. Žaluje pred Bohom na teba aj na mňa. To je dôvod, prečo sa mnohokrát cítime vinní aj bez toho, aby sme vôbec niečo zlé spravili. Ale po tejto vojne, tri a pol roka pred Harmagedonom, bude Satan zvrhnutý z neba, z Božej prítomnosti na zem:

A počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť. (Zjv 12,10-11)

Tu vidíme dve zbrane, ktoré my, ako Božie deti máme proti nemu:

 • Baránkova krv (obranná zbraň)
 • Slovo svojho svedectva (útočná zbraň)

A Písmo pokračuje a hovorí: a nemilovali svoj život až na smrť. A pasáž pokračuje ďalej:

Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času. (Zjv 12,12)

Keď bude Satan zvrhnutý z neba, neschopný ďalej žalovať na Božích vyvolencov, bude zvrhnutý na zem a Slovo nás varuje: Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času. Toto sa stane 42 mesiacov pred Harmagedonom a je to to isté obdobie, ako veľké súženie. A zdá sa, že toto je dôvod, ktorý toto veľké súženie vyvolá. Keď bude Satan zvrhnutý na zem, pravdepodobne posadne Antikrista a bude v ňom doslova prebývať a vládnuť skrze Antikrista svetu, počas 42 mesiacov. Ale kľúčovým podom je toto: zostúpil k vám diabol, plný zlosti. Veľké súženie nie je trestom Boha, ale je Sataným hnevom. Satan vie, že mu zostáva už len 3,5 roka:

Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu (Izrael), čo porodila chlapca. Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada. (Zjv 12,13-14)

Čas a časy a pol času je 3,5 roka, čo je dĺžka obdobia veľkého súženia. A Písmo hovorí, že ju budú živiť. To znamená, že Izrael bude v čase veľkého súženia, keď ho bude Satan prenasledovať, chránený: Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto … Kde je jej miesto? Mnohí hovoria: “To je Petra v južnom Jordánsku.” Ale to nie je práve najlepšie miesto na úkryt. Petra bola kedysi úžasnou pevnosťou, ale v dnešných časoch, vzhľadom na vojenské vybavenie, by to bola len smrteľná pasca. Na jej úplné zničenie by stačila jedna, jediná bomba a všetci vnútri by boli mŕtvi. Písmo hovorí jasne: aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto … Kde je jej miesto? Je to Zasľúbená zem – krajina Izrael, ktorú dal Boh Abrahámovi ešte v Gn 15,18. Takže tento národ bude chránený na svojom vlastnom území. Antikrist nebude nikdy okupovať Izrael! A proroctvo hovorí: Ale žena dostala dve krídla veľkého orla. Najlepší priateľ Izraela na planéte je USA (jediný národ, ktorého symbolom je orol). Podľa proroctva budú USA Izraelu pomáhať až do konca. USA vždy používalo svoje právo “veta” na pomoc Izraelu, pri rokovaniach v OSN. Takže Izrael bude jediným bezpečným miestom na zemi pre židov. Písmo ďalšj učí, že Antikrist nikdy nebude v Izraeli vládnuť. Nebude ho mať pod kontorlou. Odkiaľ to vieme? Pretože Antikrist a OSN budú spolupracovať, aby Izrael napadli. A nik nenapáda miesto, ktoré už má pod kontrolou. Okrem toho Biblia učí, že Antikrist nebude kontrolovať ani Jordánsko:

Potom vnikne do nádhernej krajiny a mnohé (krajiny) padnú. Ale títo sa vyslobodia z jeho ruky: Edom, Moab a hlavná časť Amončanov. (Dan 11,41)

Edom je južné Jordánsko, Moab je centrálne Jordánsko a Ammán je hlavné mesto Jordánska. To sú deti Amončanov. Toto je špecifické proroctvo počas vlády Antikrista. Jordánsko je úspešné vo svojej zahraničnej politike už približne 60 rokov. A zdá sa, že sa mu to bude dariť až do konca. To privádza na povrch ďalšiu otázku: Keďže vieme, že Jordánsko a Izrael nikdy nebudú pod správou Antikrista, a to ani počas 3,5 ročnej vlády Antikrista, a keďže sú Jordánsko a Izrael najlepšími priateľmi USA na Strednom Východe, znamená to, že ani USA nebudú pod kontrolou Antikrista? Vieme, že Antikrist bude vládnuť väčšine sveta. Ale vieme aj to, že bude musieť čeliť opozícii a to aj počas posledných 3,5 roka svojej vlády:

Ale poplašia ho chýry z východu a severu, preto s veľkou zlosťou odíde, aby znivočil a spustošil mnohých. (Dan 11,44)

Je možné, že sa USA vymania spod jednotnej svetovej vlády, zvlášť možno po vojnem ktorá zabije 1/3 ľudstva? (viď Zjv 9,13-20) Je možné, že sa USA budú kajať a vzdajú sa svojej ustavičnej ambície byť policajtom sveta? Je možné, že tu bude také poznanie proroctiev Biblie u predstaviteľov vlády, že to povedie k odtrhnutiu sa USA od jednotnej, svetovej vlády? Existuje nejaký dôkaz o čomsi takom? Áno, existuje:

Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala desať rohov a sedem hláv; na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi; nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. (Zjv 13,1-2)

Tieto verše opisujú kráľovstvo Antikrista. Všetky tieto mocnosti sme videli už v Dan 7 ako štyri samostatné kráľovstvá. V tom istom proroctve sme videli ako sa orlie krídla oddelili od leva. Ale v Zjv 13 vidíme jednotlivé mocnosti zjednotené do jednotnej svetovej vlády Antikrista, a čo nevidíme, sú práve krídla orla. Znamená to teda, že sa USA skutočne zobudia a nestanú sa súčasťou jednotnej svetovej vlády? Stane sa takto USA ochrancom Izraela a Jordánska a pre ľudí v čase veľkého súženia? Na 100% to isté nie je, ale možné to určite je. Modlime sa, aby tomu tak bolo.

Čo ešte sa stane? Biblia učí, že Antikrist bude vládnuť v Jeruzaleme. OSN vyhlásili Jeruzalem za medzinárodné mesto pod správou OSN už 29.11.1947 a to aj napriek nesúhlasu Palestíny. A dňa 29.11.12012 prijala OSN rezolúciu, ktorou odovzdala južný Jeruzalem ako hlavné mesto Palestíne. Čo sa teda stane? Keď skončia medzinárodné dohody, teda táto 7 ročná zmluva, Izrael odmietne o Jeruzaleme ďalej rokovať. Keď sa toto stane, vyvolá to v OSN vlnu odporu, ktorá bude viesť do invázie Izraela. Zachariáš o tom hovorí veľmi podrobne:

Zhromaždím všetky národy k Jeruzalemu do boja, zaujmú mesto, vyplienia domy, znásilnia ženy, polovica mesta pôjde do zajatia, ale ostatok ľudu z mesta nevykántria. (Zach 14,2)

Čo to znamená? Že keď skončí platnosť dočasnej zmluvy, OSN bude dostatočne silné na to, aby Izraelu predložili ultimátum: “Musíš sa vzdať kontroly južnej časti Jeruzalema” a budú si myslieť, že je to ich nápad. Ale Písmo jasne hovorí, že to Boh zjednotí všetky národy do vojny proti Izraelu. Boh sám ich tam privedie, aby na ne vylial svoj hnev. Keď táto bitka pri Harmagedone začne, Antikristove OSN vojská napadnú Izrael zo severu a budú tlačiť Izraelskú armádu 160 míľ (1600 stadií) južne, až k Jeruzalemu, kde na ne Boh vyleje svoj hnev. Tu sa Izrael naposledy postaví proti armáde OSN. A keď to už bude vyzerať, že sú bez munície a bezmocní, možno plní beznádeje, začnú volať Mesiáša. Prečo? Lebo rodičia im od malička hovorili, že keď ho bude Izrael najviac potrebovať, Mesiáš príde. Preto je celkom možné, že vojaci budú v poslednej nádeji volať k Mesiášovi, Písmo hovorí, že práve vtedy sa Mesiáš zjaví. Zostúpi zneba za zvuku poslednej poľnice:

Potom Pán vytiahne a bude bojovať proti tým národom ako keď bojoval v deň vojny. (Zach 14,3)

Boh sa zjaví aby Izrael zachránil od istej záhuby. Biblia ďalej hovorí toto:

Nohami v ten deň zastane na Olivovej hore, ktorá leží pri Jeruzaleme na východ, a Olivová hora sa rozštiepi na polovice smerom východo-západným na veľmi veľkú dolinu. Polovica hory sa posunie na sever a polovica na juh. (Zach 14,4)

Písmo hovorí, že keď sa tak stane, židia sa budú ponáhľať stretnúť sa s Ním. Budú sa mu klaňať a všimnú si rany na Jeho rukách, nohách a Jeho boku:

A keď sa ho spýtajú: »Čo sú to za rany medzi tvojimi rukami?« – odpovie: »Tie mi zasadili v dome mojich milých.« (Zach 13,6)

V tom momente bude 2000-ročná slepota Izraela odstránená a oni spoznajú, že je to Ježiš. Predstavte si ich, ako sa ho pýtajú: “Takže ty si Ježiš?” Už ste sa zamýšľali nad pokáním? Toto bude pravé pokánie a židia Ho budú prosiť o odpustenie. A čo sa stane, ak niekto prosí Ježiša o odpustenie? Odpustí mu!
Čo sa stane potom? Písmo hovorí takto:

A videl som šelmu a kráľov zeme aj ich vojská zhromaždené do boja s tým, čo sedel na koni, a s jeho vojskom. Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý pred ňou robil znamenia a zviedol nimi tých, čo prijali znak šelmy a klaňali sa jej obrazu. Oboch hodili za živa do ohnivého jazera, horiaceho sírou. (Zjv 19,19-20)

Tu vidíme, že falošný prorok zvedie národy, aby prijali znak a číslo šelmy. Preto bude on aj Antikrist zaživa vrhnutí do ohnivého jazera, horiaceho sírou. Aj keď sa toto všetko stane, aj napriek znaku šelmy, veľkému súženiu, aj keď sa všetko toto stane, napriek tomu je Boží ľud určený pre víťazstvo.

Potom som videl z neba zostupovať anjela, čo mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. Chytil draka, toho starého hada, ktorým je diabol a satan, a sputnal ho na tisíc rokov. Hodil ho do priepasti, zavrel ju a zapečatil nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov; potom musí byť na krátky čas uvoľnený. (Zjv 20,1-3)

Najväčšia nočná mora kresťanov pominie. Viete si predstaviť 1000 rokov bez diabla? Žiadna vojna počas 1000 rokov! Bude to doslova pokoj na zemi. Potom Písmo hovorí toto:

Potom som videl otvorené nebo a hľa, biely kôň – a ten, čo sedel na ňom, sa volal Verný a Pravdivý; spravodlivo súdi i bojuje. Z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy; a on bude nad nimi panovať žezlom železným; sám bude šliapať lis vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov. (Zjv 19,11.15-16)

Ježiš sám bude šliapať lis svojho hnevu – hnevu Boha – za Jeruzalemom. V Písme čítame toto:

A nastali blesky, burácanie, hrmenie aj veľké zemetrasenie, akého nebolo odvtedy, čo je človek na zemi – také veľké bolo zemetrasenie. Veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá národov padli. Boh si spomenul na veľký Babylon a dal mu kalich vína svojho rozhorčeného hnevu. Všetky ostrovy zmizli a ani vrchov viac nebolo. (Zjv 14,18-20)

Ako to všetko spolu súvisí: semená Harmagedonu boli zasiate 29.11.2012, keď OSN rozhodli, že Izrael neoprávnene okupuje územie Záapdného brehu Jordánu (Judeu). OSN zároveň prikázali Izraelu odovzdať južný Jeruzalem Palestíne, ako jej hlavné mesto. Izrael jasne povedal: “Toto nemôžeme urobiť. Je to miesto, kde stál náš prvý a druhý chrám. A teraz tam chcem postaviť náš tretí chrám. Toto je naše večné hlavné mesto. Toto nemôžeme spraviť.” Ale OSN prikazuje, že tak Izrael spraviť musí. Touto rezolúciou OSN, sa zasiali semená Harmagedonu. Potom samozrejme nasleduje sedemročná mierová zmluva, ktorú Biblia prorokuje. A počas teto sedemročnej zmluvy to bude vyzerať, že je všetko pokojné. Ale keď bude všetko pripravené na svojom mieste, najhhorším bodom bude mesto Jeruzalem. Boh jasne hovorí:

Zhromaždím všetky národy k Jeruzalemu do boja, zaujmú mesto, vyplienia domy, znásilnia ženy, polovica mesta pôjde do zajatia, ale ostatok ľudu z mesta nevykántria. (Zach 14,2)

Po tomto momente uvidíme anjela, ktorý hádže svoj ostrý kosák na zem:

Od oltára zasa vyšiel anjel, ktorý má moc nad ohňom, a zvolal mohutným hlasom na toho, čo mal ostrý kosák: „Hoď svoj ostrý kosák a ober strapce vinice zeme, lebo jej hrozná už dozreli!“ A anjel hodil svoj kosák na zem, obral vinicu zeme a vhodil do veľkého lisu Božieho hnevu. Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vyšla krv až po uzdy koní na tisícšesťsto stadií. (Zjv 14,18-20)

Semená Harmagednu boli zasiate v roku 2012. Ale žatva Hrmagedonu príde s pomstou sedem rokov po uzavretí mierovej zmluvy na Stredo-Východe! Ako rýchlo bude táto zmluva uzavretá? To s určitosťou nevie nikto. Ale už to nie je ďaleko. Isté je, že keď bude podpísaná, Všemohúci Boh, Ježiš, príde zožať žatvu Harmgedonu. Čo tu vidíme je:

 • Semená Harmagedonu
 • Žatva Harmagedonu

Leave a Reply