2.2 Bilion Dead

Proroctvo o III.svetovej vojne sa čo chvíľa naplní

13Zatrúbil šiesty anjel. A počul som hlas od rohov zlatého oltára, ktorý je pred Bohom; 14hovoril šiestemu anjelovi, čo mal poľnicu: „Odviaž štyroch anjelov spútaných pri veľkej rieke Eufrat.“ 15Tu boli odviazaní štyria anjeli, čo boli pripravení na hodinu, deň, mesiac a rok, aby pobili tretinu ľudí.
16A počet jazdeckého vojska bol dvadsaťtisíckrát desaťtisíc; počul som ich počet.
13Zatrúbil šiesty anjel. A počul som hlas od rohov zlatého oltára, ktorý je pred Bohom; 1414hovoril šiestemu anjelovi, čo mal poľnicu: „Odviaž štyroch anjelov spútaných pri veľkej rieke Eufrat.“ 15Tu boli odviazaní štyria anjeli, čo boli pripravení na hodinu, deň, mesiac a rok, aby pobili tretinu ľudí. 16A počet jazdeckého vojska bol dvadsaťtisíckrát desaťtisíc; počul som ich počet. 17A vo videní som takto videl kone a tých, čo sedeli na nich: mali ohnivé, hyacintové a sírové panciere a hlavy koní boli ako hlavy levov a z ich tlám vychádzal oheň, dym a síra. 18Od týchto troch rán zahynula tretina ľudí; od ohňa, dymu a síry, čo vychádzali z ich tlám. 19Moc koní bola totiž v ich tlamách a v ich chvostoch; lebo ich chvosty sa podobali hadom: mali hlavy a nimi škodili. 20A ostatní ľudia, ktorých nezahubili tieto rany, ani pokánie nerobili za skutky svojich rúk a neprestali sa klaňať zlým duchom a zlatým, strieborným, medeným, kamenným a dreveným modlám, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť.
1I videl som zostupovať z neba iného mocného anjela, zahaleného do oblaku a s dúhou na hlave. Jeho tvár bola ako slnko, jeho nohy ako ohnivé stĺpy 2a v ruke mal otvorenú knižku. Pravou nohou si stal na more, ľavou na zem
5Tu anjel, ktorého som videl stáť na mori i na zemi, zdvihol k nebu svoju pravú ruku 6a zaprisahal sa na Žijúceho na veky vekov, ktorý stvoril nebo a čo je v ňom, zem a čo je na nej, i more a čo je v ňom: „Odklad už nebude!
3Ale pošlem svojich dvoch svedkov, a oblečení do vrecoviny budú prorokovať tisícdvestošesťdesiat dní.“
15Zatrúbil siedmy anjel. A v nebi zazneli mohutné hlasy a volali: „Kráľovstvo tohto sveta sa stalo kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazaného a bude kraľovať na veky vekov.“
1V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa: Bude to čas úzkosti, aký nebol, odkedy povstal národ až po ten čas. V tom čase bude tvoj ľud oslobodený, každý, koho nájdu zapísaného v knihe.
19lebo tie dni budú takým súžením, aké nebolo od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz a už ani nebude.
7Zdvihol pravicu i ľavicu k nebu a prisahal na toho, čo večne žije: „Áno, na čas, časy a polovicu, a keď sa dovŕši zlomenie moci svätého ľudu, skončí sa toto všetko.“
7a keď sa dovŕši zlomenie moci svätého ľudu, skončí sa toto všetko.“
13Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca. 14Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada.
32Tých, čo hrešia proti zmluve pochlebovaním, privedie k odpadu, ale ľud tých, čo poznajú svojho Boha, ostane pevný a bude konať. 33Rozumní z ľudu privedú mnohých k chápaniu, ale začas budú padať pod mečom, v plameňoch, v zajatí a pri plienení.
40V poslednom čase bude s ním bojovať kráľ juhu; a kráľ severu sa vyrúti naňho s vozmi, jazdcami a mnohými loďami; príde do krajín, zaplaví a prejde. 41Potom vnikne do nádhernej krajiny a mnohé (krajiny) padnú. Ale títo sa vyslobodia z jeho ruky: Edom, Moab a hlavná časť Amončanov.
44Ale poplašia ho chýry z východu a severu, preto s veľkou zlosťou odíde, aby znivočil a spustošil mnohých. 45Svoje palácové stany rozostaví medzi morami a nádhernou svätou horou. Dôjde však ku svojmu koncu a nepomôže mu nik.
10Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.

(Prejdi kurzorom cez modrú súradnicu a otvoríš okno s citáciou Božieho Slova. Interaktívne súradnice sú viditeľné IBA pre notebooky a desktopy.)

Cieľom uverejnenia tohto proroctva Biblie nie je v žiadnom prípade strašiť ľudí, ale dať im šancu a čas pripraviť sa na veci, ktoré Ježiš prorokoval, že prídu v posledných časoch. Tie práve žijeme. Nie je to o konci sveta, je to len koniec obdobia ľudských vlád, ako ich poznáme. V čase, keď toto čítaš už vojsná USA útočia v okolí Eufraru na Sýrskom území. Je to odveta za použitie chemických zbraní prezidentom Sýrie – Assadom – proti vlastnému obyvateľstvu. Rusko sľúbilo odvetu. Štyri z piatich krajín s VETO mocou OSN bojujú v Sýrii a spolu s nimi aj ďalšie. Proroctvo 6.poľnice sa napĺňa – 3.svetová vojna je tu:

Je to proroctvo Biblie, čiže sa to stane. O tom niet pochýb. Neexistuje ani desať percentná šanca, žeby sa to nestalo. Biblia hovorí jasne, že s ústupom islamizmu nastupuje obdobie 6.poľnice, ktorá ohlasuje III.svetovú vojnu. A táto vojna bude najväčšia svetová vojna v dejinách. Pozrime sa rovno do proroctva:

u boli odviazaní štyria anjeli, čo boli pripravení na hodinu, deň, mesiac a rok, aby pobili tretinu ľudí.
Zjv 9,15

Jednu tretinu všetkých ľudí na zemi? Toto sa zdá byť neuveriteľné.  Ale pozrite sa na toto slovo vo viacerých prekladoch Písma, a budete si istí, že sa nemýlite:

King James verzia ………….. zabili tretinu ľudí
New King James verzia …… zabili tretinu ľudstva
Good News Translation …… zabili tretinu z celej ľudskej rasy
New Living Translation …… zabili tretinu zo všetkých ľudí na zemi

Skontrolujte si pokojne aj 15-20 rôznych prekladov a všade nájdete to isté. To znamená, že Biblia týmto výrazom naozaj nemyslí nič iné, len to, čo hovorí – že v 3.svetovej vojne bude zabitá tretina ľudstva. Aby sme to správne pochopili, pozrime sa na to z perspektívy:

 • Pred 20.storočím – 6000 rokov svet nepoznal jedinú vojnu, ktorá by mala čo i len 1 milión obetí.
 • r.1914-1918: I.svetová vojna – 8,2 miliónov obetí
 • r.1939-1945: II.svetová vojna – 52 miliónov obetí

Po I.svetovej vojne svet povedal: toto sa nesmie nikdy viac opakovať a preto bola založená Liga národov. Údajne, aby sa predišlo podobným vojnám v budúcnosti. Len 20 rokov potom, čo ju založili, v roku 1939 vypukla II.svetová vojna a v nej zahynulo dokonca 52 miliónov obetí. Akoby niečo ťažilo ľudské duše. A svet znova premýšľal, ako to zastaviť a tak založil OSN. A dodnes si myslíme, že sme to vyriešili. Ale nevyriešili sme vôbec nič a na obzore je ďalšia vojna. A v tejto vojne nezahynie ani 8,2 miliónov obetí, ani 52 miliónov, ale 2,2 biliónov obetí!

HOVORÍME TU O 40-NÁSOBNEJ SILE II.SVETOVEJ VOJNY!

A nikto nevie, kedy sa táto vojna začne. Môže sa to stať už tento rok. Aby sme to zistili, musíme sa pozrieť do Písma a sledovať všetky indície proroctva, ktoré o tejto udalosti hovoria. Je neuveriteľné, že v dnešných časoch, keď je ľudstvo vzdelanejšie, než bolo kedykoľvek vo svojej histórii, v časoch, keď sa ľudské poznanie zdvojnásobuje každé dva roky, to vyzerá, že jediná vec, v ktorej sme “zmúdreli” je zabíjať ľudí. Pozrime sa na štatistiky, ktorých čísla sa dramaticky zvýšili:

 • rozvody stúpajú
 • samovraždy stúpajú
 • väznice sú plnšie, než kedykoľvek v histórii

Jediná vec, v ktorej sa “zdokonaľujeme” je zabíjanie ľudí. Toto je veľmi vážne obdobie histórie ľudstva.
Biblia nám hovorí, kde III.svetová vojna začne. Vrátime sa do Zjavenia apoštola Jána. Hovoríme tu o proroctve šiestej poľnice (Zjv 9,13-15).

O čom tu hovoríme? Rieka Eufrat sa nachádza na Strednom Východe a je miestom, kde sú spútaní štryia anjeli, pripravení presne na hodinu, deň, mesiac a rok, aby pobili tretinu ľudstva. Anjeli sú duchovia. A Biblia nás učí, že Boží anjeli sú služobní duchovia, poslaní slúžiť nám, čo máme dostať do dedičstva spásu. Ale anjeli v tomto konkrétnom proroctve sú padlými anjelmi, nie anjelmi Boha. Viete, že tretina anjelov sa ešte pred Adamom vzbúrila proti Bohu spolu s Luciferom a boli zvrhnutí. Takže tretina anjelov sú zlí anjeli. Ako vieme s určitosťou, že anjeli v proroctve sú týmito padlými anjelmi? Pretože sú spútaní. Ale keď budú uvoľnení, dostanú moc zabiť tretinu ľudstva. Boží anjeli nezabíjajú.

Teraz sa na toto miesto pozrime priamo: Eufrat vyviera v Turecku, preteká Sýriou a Irakom a vlieva sa do Perzského zálivu pri Iráne. A 70% rieky Eufrat preteká Irakom, kde sú práve rozmiestnené americké vojská. Vojna tam zúri už od roku 2003, odkedy USA vpadli do Iraku. A Biblia hovorí, že to je miestom, kde III.svetová vojna vypukne. A je možné, že už aj začala. Keď sa pozrieme na situáciu vtomto regióne vidíme, že tu máme pokračujúci konflikt s Iránom, stále neukončenú vojnu v Iraku. Okrem toho sa bojuje aj v Afganistane a Pakistane. A Biblia hovorí jasne, že nová vojna vypukne práve v tomto regióne sveta. A s veľkou pravdepodobnosťou sa rozšíri aj inde, lebo zabiť 2,2 biliónov ľudí si vyžaduje skutočne masívne prostriedky, keď si uvedomíme, že na svete je teraz okolo 7,4 bioliónov ľudí. Otázkou je, kto bude do tejto vojny zapojený. Nuž, vieme, že Mao Tse Tung sa už skôr vyjadril, že už teraz má Čína také vojsko, že pre ňu nebude problém zostaviť armádu z 200.000.000 vojakov. A to je presne číslo vojska popísané v proroctve: (Zjv 9,16)

Toto je až neuveriteľné. Ale položme si otázku: Je možné, žeby Čína poslala do tejto oblasti presne taký počet vojakov, o akom hovorí proroctvo? Mao Tse Tung jasne povedal, že tak môže spraviť už teraz. Biblia hovorí: to je počet vojska, ktoré tu bude bojovať. Bude Čína jedným z účastníkov tejto vojny? Je to celkom možné, ale nemôžeme si tým byť istí.

Pretože na svete existujú v tomto momente ešte dve ďalšie subjekty, ktoré tiež dokážu zostaviť armádu s počtom 200.000.000 vojakov. Vieme predsa, že islamské krajiny už teraz predstavujú populáciu vo výške 1,5 bilióna obyvateľov. Populácia Číny je 1,3 biolióna obyvateľov. Takže ak by sa islamské krajiny spojili a začali bojovať, naozaj dokážu zostaviť armádu 200.000.000 vojakov.
A potom je tu India, ktorá dnes ráta 1,1 bilióna obyvateľov. Takže aj India by potenciálne dokázala vyslať do boja 200.000.000 vojakov. Aj keď sa India nikdy nezapájala do vojen, ako je to zvykom v islamských krajinách. A islamskú frakciu nemôžeme podceňovať, lebo proroctvo jasne hovorí, že posledná vojna začne v oblasti rieky Eufrat, to znamená, na islamskom území. A ako vieme, každý centimeter rieky Eufrat (100%) je práve teraz kontrolovaný islamskými národmi. Takže kto bude do vojny zapojený? Nuž USA takmer určite, keďže už dnes máme v tejto oblastí 145.000 vojakov. Okrem toho oplýva USA nukleárnym arzenálom, ktorý je schopý zabiť 2,2 biliónov ľudí. Zabiť také obrovské množstvo ľudí si vyžaduje množstvo zbraní. Doteraz najväčšia vojna bola II.svetová, v ktorej zahynulo 52 miliónov obetí. Ale táto vojna bude jej 40-násobkom!

TOTO BUDE BEZ POCHYBY NUKLEÁRNA VOJNA.

Ďalšia otázka je: Kedy vlastne III.svetová vojna začne? Existuje nejaká časová schéma jej začiatku? A Písmo nám v skutočnosti naozaj hovorí, kedy sa začne. Musí sa to stať pred veľkým súžením. Veľké súženie začne 3,5 roka pred Armageddonom a druhým príchodom Ježiša Krista. Mnohí ľudia si myslia, že veľké súženie bude trvať 7 rokov pred Armageddonom. Ale to je omyl. Pozrime sa preto do Písma, ktoré jasne uvádza, že veľké súženie bude trvať presne tri a pol roka. A môžeme si byť istí, že už aj toto obdobie je pridlhé na to, čo sa v ňom bude diať.

Ako dlho teda bude trvať veľké súženie? Tu sú proroctvá Biblie:

Dan 7,25čas a časy a pol času.

Čas = jeden rok
Časy = dva roky
Pol času = pol roka

Odkiaľ to vieme? Lebo ďalšie proroctvo hovorí presne tú istú vec, iba popisuje túto dobu iným spôsobom:

Zjv 13,5 … štyridsaťdva mesiacov.

Toto slovo hovorí o Antirkistovi, ktorému bola daná moc na 42 mesiacov. Ak si to spočítate, vyjde vám presne 3,5 roka.

42 mesiacov = 3,5 roka

Zjv 12,6 … tisícdvestošesťdesiat dní.

Toto Slovo opisuje boj draka so ženou Izrael, ktorá bude trvať 1260 dní.

1260 dní = 3,5 roka

A zakaždým, keď vidíme označenie časového úseku veľkého súženia, vidíme 3,5 roka. Dokonca aj Ježiš hovoril o ohavnosti pustošenia, o ktorom hovoril prorok Daniel, hovoril o časoch veľkého súženia, akého nebolo odkedy je ľudstvo na zemi a už ani nebude. Takže Ježiš nám jasne ukázal, že veľké súženie začne ohavnosťou pustošenia. A prorok Daniel povedal, že toto súženie začne v polovici 7 rokov, ktoré vedú do Armageddonu.

Áno, je tu sedemročné obdobie vedúce k Armgeddonu, ale veľké súženie nebude trvať celých sedem rokov. Prvá polovica je prípravou na toto obdobie 3,5 roka, zvaného veľké súženie. Ako teda vieme, že vojna musí začať pred veľkým súžením? Vieme to z proroctva 6.poľnice, ktoré je opísané v knihe Zjavenia (Zjv 9,13-20).

A keď sa pozrieme do Zjv 10, vidíme začiatok proroctva o veľkom súžení: (Zjv 10,1-2)

Toto Slovo uvidíme v Biblii dvakrát. A v oboch častiach sú jasné indície, že toto je začiatok veľkého súženia (Zjv 10,5-6).

KJV verzia uvádza, že času už nebude. Ale toto nie je presným prekladom tohto verša. Lebo hneď 11.kapitola začína popisom času veľkého súženia. A ďalšie knihy potom hovoria o tisícročnej vláde Krista. A všetky ostatné preklady uvádzajú rovnako: “odklad už nebude.” Toto Slovo totiž jasne hovorí, že sme sa dostali na križovatku, že sme dosiahli zlom. Odtiaľto už niet návratu. Je nemožné proroctvá zmeniť. A hneď potom vidíme v 11.kapitole meranie chrámu a proroctvo hovorí o tom, že chrám bude pošliapaný pohanmi a to počas 42 mesiacov. Takže tu máme časovú schému:

 • anjel stojaci jednou nohou na mori, druhou na zemi, prehlasujúci, že už nebude odkladu
 • a potom sa okamžite presúvame do obdobia 42 mesiacov – času veľkého súženia.

A verš č.3 tej istej časti nám hovorí, že dvaja svedkovia, oblečení do vrecoviny, budú prorokovať počas 1260 dní: (Zjv 11,3)

Takže obe pasáže indikujú, že od momentu, keď si anjel zastane na mori a na zemi a vyhlási, že žiaden odklad už nebude, začne sa posledných 3,5 roka a my vieme, že toto je obdobie veľkého súženia.

 • Zjv 9 – časy 6.poľnice a začiatok II.svetovej vojny
 • Zjv 10 – ohavnosť pustošenia a príchod Antikrista – prvých 3,5 roka
 • Zjv 11 – veľké súženie, trvajúce 3,5 roka
 • kulminácia Zjv 11 v bitke pri Armageddone, zvuk 7.poľnice a príchod Ježiša Krista

A všetko začne vyhlásením: (Zjv 11,15)

A táto udalosť je zanamenaná aj v Starom Zákone. A je dôležité sa na to pozrieť (Dan 12,1)

Je jasné, že archanjel Gabriel tu Danielovi hovorí o časoch veľkého súženia. A keď toto súženie popisuje Ježiš hovorí o ňom rovnako (Mk 13,19)

Daniel tu popisuje súženie, akého nebolo odkedy je človek na zemi a už ani nebude. A obe proroctvá hovoria o rovnakom časovom úseku, zvanom veľké súženie. A anjel Danelovi hovorí:

V tom čase bude tvoj ľud oslobodený, každý, koho nájdu zapísaného v knihe.
Dan 12,1

Daniel teda jasne hovorí o veľkom súžení. A Daniel pokračuje ďalej:

I spýtal som sa muža, ktorý bol oblečený do plátna a stál nad vodou rieky: „Kedy bude koniec týchto zázračných vecí?“
Dan 12,6

Inými slovami: Práve si mi povedal o časoch veľkého súženia. Ako dlho bude trvať? A anjel mu odpovedá (Dan 12,7).

Vidíme toho istého anjela ako v Zjv 10,5-6; stojaceho na mori aj na zemi, s rukou dvihnutou k nebu a ktorý označuje čas veľkého súženia: čas, časy a pol času – 3,5 roka. Ako vidíme, je tu použitá rovnaká terminológia. Takže ako vidíme, Dan 12,7 je to isté ako Zjv 10,5-6. Ale Daniel pokračuje a hovorí (Dan 12,7)

Aký čas označil Boh Danielovi do konca? Čas, časy a pol času = 3,5 roka. Na čo sa tu vlastne dívame?

Vidíme, v Zjv 9, že táto hrozná vojna začne pred časom veľkého súženia, zabije tretinu ľudstva, a po nej začne veľké súženie. Európa bude hrôzostrašným miestom pre život, lebo tu je základňa Antikrista a jeho politickej, i náboženskej vlády. Nevieme, koľko rokov, či mesiacov pred veľkým súžením táto vojna začne. Môže začať dva roky pred veľkým súžením, ale môže to byť aj viac, či menej. Tento čas nám Biblia nepodáva. Ale napriek tomu, môžeme pochopiť, ako sa tieto udalosti začnú jedna za druhou diať. Pozrime sa teraz na približné poradie prorockých naplnení, aby nám to bolo jasné. Udalosti budú postupovať za sebou v tomto poradí:

 1. III.svetová vojna začne trúbením 6.poľnice.
 2. tesne PRED, alebo PO nej bude podpísaná mierová zmluva medzi Palestínou a Izraelom. Písmo túto udalosť popisuje výrazom: Potvrdenie zmluvy. Keď sa tento konečne podpíše, ustanovia sa konečné hranice Izraela, postaví sa nový chrám (pod kontrolou OSN).
 3. Keď sa toto stane, začne sa posledných 7 rokov do začiatku Armageddonu a druhého príchodu Ježiša Krista na zem.
 4. Takže krátko po podpísaní tejto zmluvy bude znovuvybudovaný židovský chrám na Chrámovej hore v Jeruzaleme. A naozaj to vyzerá, že sa to skutočne stane do 3,5 roka od podpisu mierovej zmluvy. Biblia hovorí na dvoch miestach, že Židovský národ znova vybuduje chrám na jeho pôvodnom mieste – Chrámovej hore v Jeruzaleme.
 5. Keď bude tento chrám postavený, Židovský národ obnoví obetovanie zvieracích obet, ako v Starom Zákone. Začiatok obetovania zvierat bude zlou správou pre všetkých aktivistov za práva zvierat, a aj ďalší ľudia tomu budú oponovať, čo spôsobí mnoho ďalších problémov. A všetko sa to bude diať v Izraeli tých dní. Nehovoríme tu o tom, čo sa možno stane. Toto je skutočnosť – biblické proroctvo, ktoré sa splní neomylne a do poslednej bodky. A toto pohoršenie obeťami vyvolá splnenie ďalšieho proroctva:
 6. Antikrist vyhlási zastavenie všetkých obetí. Doslova vyhlási zrušenie denných obetí. Toto proroctvo sa v Písme nachádza minimálne 3-krát.
 7. Potom Antikrist ustanoví seba ako najvyššu autoritu chrámu postaveného na Chrámovom vrchu. A toto spôsobí, že sa Chrámový vrch dostane pod správu OSN. Tento konrétny návrh bol len nedávno na stretnutiach OSN navrhnutý práve USA. USA svoj návrh obhajovali tým, že kontrola Chrámovej hory OSN by znamenala zároveň kontrolu nad celým Jeruzalemom, a že je to v záujme zachovania a ochrany mieru v danom regióne. A je viac než pravdepodobné, že sa toto stane, lebo uprostred tohto chaosu a konfliktu Biblia hovorí, že sa sám Antikrist postaví na Chrámovom vrchu a povie: ja tu vládnem, ja som tu najvyššia autorita. Biblia má pre túto udalosť dokonca špeciálny názov:
 8. Ohavnosť pustošenia. A ňou sa začne posledných 3,5 roka do druhého príchodu Ježiša Krista. Lebo Všemohúci, Boh povedal, že on postaví svoje meno v Jeruzaleme a na Chrámovej hore. A keď Antikrist zasadne na miesto, ktoré patrí Ježišovi Kristovi, a keď si prisvojí miesto, ktoré patrí Všemohúcemu, Bohu, Biblia túto udalosť opakovane volá: ohavnosť pustošenia. A Biblia zároveň hovorí, že to bude moment, príchodu Antikrista v tele na svet. Ale Antikrist nebude odhalený každému. Väčšina ľudí nikdy nespozná, že toto je Antikrist. Ale tým, ktorí kráčajú s Pánom, a ktorí rozumejú proroctvám Biblie, títo budú vedieť, kto Antikristom je. Bude to celosvetový vládca, ktorý bude pokračovať vo veľkom súžení sveta.
 9. A Ježiš povedal: Keď uvidíte ohavnosť pustošenia tam, kde nemá byť, to je začiatok veľkého súženia, aké nikdy predtým nebolo a už ani nebude. Keď začne veľké súženie, zjaví sa:
 10. Znak šelmy. To bude moment, keď bude každá bytosť na zemi povinná prijať jej znak, alebo číslo – biometrické meranie a údaje ľudí budú vydierané a tie budú znamenať možnosť kupovať a lebo predávať na zemi. Toto sa bude diať 3,5 roka, počas obdobia veľkého súženia, presne ako hovorí proroctvo Zjv 13,5 – Antikristovi bola daná vláda na 42 mesiacov. Toto vyvrcholí do udalosti zvanej:
 11. Armageddonu a bude pokračovať do
 12. Druhého príchodu Ježiša Krista

Teraz si povedzme niečo veľmi dôležité. Chceme vedieť, či sa III.svetová vojna začne pred mierovou zmluvou, alebo po jej uzavretí. A vieme, že Biblia o tom nehovorí tak, aby nám udávala jej dátum. Jediná informácia, o ktorej v súvislosti s touto vojnou hovorí, je potvrdenie tejto Abrahámovej zmluvy medzi Izraelom a OSN – pravdepodobne za spoluúčasti Palestíny. A táto zmluva vyvrcholí ustanovením OSN ako kontrolného orgánu nad Chrámovou horou v Jeruzaleme ako kontrolným orgánom nad Jeruzalemom a Izraelom. Biblia nám hovorí, že v momente, keď sa tento podpíše, ostáva nám 7 posledných rokov do bitky pri Armageddone a druhého príchodu Ježiša Krista na zem. Otázkou ostáva: Táto vojna, ktorá zabije tretinu ľudstva, stane sa pred, či po podpísaní tejto zmluvy? Podľa všetkého sa tak stane ešte predtým. Lebo je ťažké si predstaviť, žeby sme najprv videli zabitých 2,2 bilióna ľudí v čase po uzavretí mierovej zmluvy a výstavby nového Jeruzalemského chrámu. Takže sa predpokladá, že táto vojna príde tesne predtým, než sa tieto udalosti začnú diať. A potom, bezprostredne po tejto vojne, bude táto zmluva podpísaná, ako odpoveď na zúfalé volanie po mieri, po útrapách III.svetovej vojny. A viem si predstaviť svetových lídrov ako sa za každú cenu usilujú o jej uzavretie, po útrapách tejto strašnej vojny. A to pravdepodobne bude mať ako priamy následok zjavenie sa Antirista, ktorý bude mať všetku moc a akoby aj riešenia na akýkoľvek problém, takže sa ujme vlády a väčšina sveta si bude myslieť, že je to skvelá vec. Súženie, ktoré Ježiš ohlasoval, že príde s nástupom Antikrista a akého nebolo na svete od jeho stvorenia, však rozhodne skvelé nebude.

Na chvíľu sa nad tým zamyslime. Čo spôsobí začiatok tejto vojny? Je možné, že to bude ďalší teroristický útok na USA? Je možné, že toto bude znamenať jej začiatok? Všetci vieme o správach a poplachoch, že Irán chce zaútočiť na Izrael a ten sa dal tiež počuť, žeby v prípade útoku Izraela na Irán tento, ako odvetu na útok, doslova zmietol Izrael zo zemského povrchu. A Izrael si je veľmi dobre vedomý jadrových aktivít Iránu aj faktu, že jediná bomba by znamenala smrť celého národa. A takisto všetci vieme o vyhláseniach Iránskeho prezidenta, že Izrael bude vymazaný zo zemského povrchu. A OSN sa zdá byť neschopná, až impotentná, akéhokoľvek zásahu v tejto veci. A čo sa tohto týka, v denníku Jerusalem Post bola už 30.augusta 2008 uverejnená správa, v ktorej sa cituje vyhlásenie Iránskeho zástupcu náčelníka generálneho štábu: Ak by Izrael alebo USA zaútočili na Irán, bol by to začiatok ďalšej svetovej vojny. Možno táto vojna začne tako. Zatiaľ to nevieme, čo skutočne spôsobí jej začiatok. Isté je len to, že sa blíži. A potom tu máme aj novodobých historikov, ktorí hovoria, že sa v nej už vlastne nachádzame. Aj James Woolsey, riaditeľ CIA v časoch prezidenta Clintona vyhlásil, že verí, že III.svetová vojna začala 11.septenbra 2001, útokom na dvojičky WTC. Thomas Friedman, New Yorský žurnalista sa vyjadril podobne, keď povedal, že aj podľa neho táto vojna začala útokom na dvojičky. A tým istým vyjadrením ich nasledoval aj Newt Gingrich, bývalý hovorca Bieleho Domu. Ten dokonca vyhlásil, že táto vojna sa začala terorizmom a nik nevie, kde to skončí. Isté je len to, že čím viac proti terorizmu bojujeme, tým viac je prítomný. Ale aj bývalý prezident G.W.Bush sa vyjadril, že táto vojna sa začala práve 11.septembra 2001. Ale nech je akokoľvek, konflikt, ktorý túto vojnu naštartuje, do nej vtiahne celý svet. Všetci vieme, že zabiť 2,2 bilióna ľudí nie je malá vec a je jasné, že sa tak stane jadrovými zbraňami. Lebo neexistuje iný spôsob, ako v krátkom období zabiť také množstvo ľudí. Gombíky jadrových zariadení sa budú stláčať. A tieto jadrové zbrane budú lietať.

Ale ďalšou závažnou otázkou je: Ako táto vojna skončí a ako dlho bude trvať? To nevie nik. Ak začnú lietať jadrové zbrane, celé národy budú doslova vymazané zo zemského povrchu. Hovoríme o možnosti totálnej likvidácie národa ako je Čína. Nakoniec, Čína predstavuje pre USA skutočné nebezpečenstvo. Mnohí v USA si myslia, že hviezd na ich vlajke ubúda, zatiaľčo tých na čínskej pribúda. A mnohí v USA o tom nechú ani len počuť. Vôbec sa im totiž nepáči myšlienka, že by svet mal byť ovládaný marxistickou ideológiou potom, čo sme si ho prispôsobili na náš vlastný obraz. Takže je tu otázka: je tu možná nejaká provokácia, ktorá by viedla k stlačeniu gombíkov a vymazaniu Číny zo zemského povrchu? Ale prečo by to USA malo spraviť? Aby sa zbavili nebezpečenstva skrachovania pre dlhy vo výške 1,7 trilióna dolárov, ktoré voči Číne majú? Ale ak by tým zničili celý národ, koľko im naozaj dlhujú? Nik to nevie. Mali by sme teda zmýšľať takto? Určite nie. Je to strašné takto zmýšľať. Ale máme dnes ľudí, ktorí sú schopní takéhoto uvažovania? Samozrejme. Existovali už v časoch I.a II.svetovej vojny. A rovnaké zlo pôsobí v srdciach tých ktorí začnú aj túto poslednú vojnu. Lebo si myslia, že ich vec je tá správna a ich zmýšľanie úplne v poriadku. Sú schopní a majú moc to spraviť? Áno. Ako to vieme? Lebo Boh to v proroctve hovorí, že tak urobia. A toto nie je niečo, čo sa môže stať, ale čo sa stane. Neexistuje ani 0,1 % šance, žeby sa tak nestalo. Je to proroctvo Boha, ktoré sa naplní. A Božie proroctvá sa vyplnia vždy. Existuje len jedno bezpečné miesto – v Ježišovi Kristovi. O tom si povieme neskôr. Ale kam sa skryješ, brat, sestra, keď to začne? Neexistuje žiadne miesto na svete, kde by sme boli v bezpečí. Ale napriek tomu tu existuje miesto bezpečia.

Ako teda bude svet vyzerať po vojne? Vieme už, že tretina ľudskej populácie bude vyhubená.
Mnohých už nikdy viac neuvidíme. Jedni zahynú okamžite pri výbuchu atómových zbraní, iní budú zomierať pomaly, v agónii z radiácie, celý svet bude hore nohami. Nik nevie, ako to bude naozaj vyzerať. Všetky štruktúry budú otrasené. A zodpovednými budú pravdepodobne USA, lebo my budeme pravdepodobne tými, ktorí zapríčinia najväčší počet obetí. Takže ako bude svet vyzerať naozaj? Verte, či nie, proroctvo v Písme o tom hovorí jasne v Zjv 13, kde čítame o jednotnej svetovej vláde, a tri a pol roku pred Armageddonom. Armageddon nastane až po tejto vojne, takže aj v časoch veľkého súženia už bude po vojne. Pamätáte sa? Vojna začne pred veľkým súžením. A veľké súženie začne 3,5 roka pred Armageddonom. Pozrime sa teda na toto Slovo:

Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala desať rohov a sedem hláv; na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi; nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila. Celá zem obdivovala šelmu;
Zjv 13,1-3

Toto Slovo je proroctvom o jednotnej svetovej vláde Antikrista a o ňom samom. Celý svet bude túto šelmu nasledovať. A doteraz vieme, že šelma v Biblických proroctvách predstavuje kráľovstvo, alebo národ. Viaceré hlavy predstavujú počet povstaní a pádov onoho kráľovstva, či národa. A ak sa pamätáte, v Dan 7 čítame o štyroch šelmách:

 1. lev s krídlami orla = Veľká Británia a USA
 2. medveď = Rusko
 3. leopard s krídlami kohúta = Nemecko a Francúzsko
 4. šelma s desiatimi rohami = znovuzrodené Sväté Rímske Impérium – EU = Satan

V Dan 7 sme tieto šelmy videli ako samostatné zvieratá. Ale Zjv 13 ich opisuje ako kombinovanú šelmu. Pozrime sa na jej opis:

 • telo leoparda
 • nohy medveďa
 • tlama leva
 • sedem hláv – presne ako v Dan 7.

Ak sa pozrieme na symboly, použité v tomto proroctve, vidíme, že sú tu zastúpené všetky dnešné národy a veľmoci: Rusko, Veľká Británia, Nemecko. A tieto národy budú neoddeliteľnou súčasťou jednotnej svetovej vlády. A je tu aj obnovené Sväté Rímske Impérium. Ale pamätáte sa na krídla orla, ktoré boli v Dan 7 odtrhnuté levovi? Tu sa žiadne krídla orla nespomínajú. Čo to znamená? Znamená to, že USA budú vytreté z mapy sveta? Alebo to znamená izoláciu USA? Toto proroctvo o USA nehovorí. Desí vás to? Nemalo by. Je to dobrá správa. Lebo to znamená, že ak sa nenachádzate medzi krajinami tejto šelmy, potom nad vami nebude vládnuť Antikrist. Čo to teda znamená? Budú USA solitérne? A možno dovtedy pochopíme tieto proroctvá a odvrátime sa od spoluúčasti na svetových udalostiach. Alebo tentokrát bude naša úloha celkom iná. Mohli by byť USA zotreté zo zemského povrchu? Áno, mohli by byť. Ale je tu dôvod veriť, že nebudeme.

Teraz si položme veľmi dôležitú otázku: Čo sa stane s národom Izraela? Už vieme, že Izrael prežije, lebo budú po vojne stavať nový chrám. A taktiež vieme, že Izrael bude bezprostredne po tejto strašnej vojne obetovať zvieracie obety. Je možné, že v národe Izraela nastane nejaké duchovné obnovenie? A vieme, že všetko toto sa má stať predtým, než si Antikrist privlastní všetku svetovú moc. Takže Izrael bude bezprostredne po vojne budovať chrám. Bude mier, lebo Izrael verí, že znovuvybudovanie chrámu pred návratom Mesiáša bude znamenať svetový mier. Takže vieme, že tento chrám bude vybudovaný v prvej polovici 7 posledných rokov (pred bojom pri Armageddone). Chrám bude postavený 3,5 roka predtým, než bude zjavený Antikrist a než sa tento zmocní svetovej moci. Takže toto vieme.

Ďalšia vec, ktorú sa musíme pýtať je: Kto bude medzi 2,2 bioliónmi zabitých v III.svetovej vojne? Bude to Islam? Existuje možnosť, že áno, pretože islamské krajiny kontrolujú rieku Eufrat. A odtiaľ táto vojna vypukne. A predovšetkým, nový svetový poriadok znamená, že tu bude jeden politický systém, a jeden svetový, náboženský systém. Je Islam schopný uzavrieť kompromis? Islam je veľmi mocné náboženstvo. Budú ochotní stať sa súčasťou jednotného svetového náboženstva? Možno áno. Lebo falošné náboženstvá – a Islam je falošným náboženstvom – sú vždy ochotné uzavrieť kompromis. Hovoria, že veria v pravdu, ale spájajú sa so všetkým, čo im vyhovuje. A vyzerá to, že Islam, aj keď pristúpi na takýto kompromis, nikdy sa s ním úplne nestotožní. Takže je možné, že medzi 2,2 biliónmi mŕtvych budú práve islamisti. A ako je to s Čínou? O nej sa v proroctvách nehovorí nič. Drak zo Zjv 13 je jasnou indikáciou o Satanovi osobne, ako tom, ktorý odovzdá svoju moc jednotnej svetovej vláde. A čo sa píše v Zjv 16? Mnoho ľudí si myslí, že králi z Východu, ktorí sa spomínajú v proroctvách o Armageddone, kde sa píše, že rieka Eufrat vyschne a pripraví cestu kráľom Východu, aby bojovali s Izraelom, že je to Čína. Ale toto Slovo nehovorí o Číne, lebo o týchto kráľoch čítame aj v Ez 38. A Ezechiel ich jasne menuje: Mosoch – bývalý názov Moskvy, je Rusko. Potom menuje Irán – Perzia. Menuje Lýbiu – Pút a Etiópiu – Kuš, Gomer – Nemecko. Takže táto koalícia národov pod jednotnou vlajkou, ktorá príde bojovať proti Izraelu, nehovorí o Číne. Takže je možné, že Čína už po vojne nebude existovať? Možné to je. Ale aj keby bola Čína vymazaná zo zeme, ostáva ešte 900 miliónov ľudí, ktorí by museli byť zabití. Pozrime sa teraz na to, čo ešte sa po vojne stane.
Už vieme, že vojna urýchli nástup jednotnej svetovej vlády – videli sme šelmu. Takže hriešna moc bude daná Európskej únii a jej mene Euro. Potom bude rýchlo spravená mierová zmluva, takže svet si povie: konečne mier. Ale týmto otrasným znovuzrodením jednotného náboženstva Biblia hovorí, že povstane veľmi mocní náboženský líder a tento uzavrie koalíciu s Antikristom. Biblia tohto falošného náboženského lídra nazýva falošný prorok. A tento bude zvádzať mnohých kresťanov. Biblia o tom hovorí veľmi jasne, že apostati (telesní kresťania, čo odpadli od pravého učenia Ježiša Krista) sa postavia a budú popierať Božie Slovo slovami: na doktrínach nezáleží, ani na tom v čo veríš, a bude pre nich úplne jednoduché zjednotiť sa pod vlajkou katolicizmu, ktoré zdanlivo zjednotí všetkých kresťanov. A všetci budú nasledovať vedenie rímsko-katolicizmu v tejto dohode. Spoločne s jedným svetovým vládcom, Antikristom. A tak tu bude jednotné náboženstvo a jednotný politický systém, pracujúci spoločne a Islam – ak nebude zničený vo vojne – sa bude musieť podriadiť a bude pripojený k tomuto svetovému náboženstvu. Vieme určite, že táto vojna bude jednoznačne nástupnou rampou pre Antikrista, politická a náboženská sila sa zjednotia a odovzdajú svoju moc Antikristovi, ako o tom čítame v Zjv 13. Rímsko-katolícka cirkev bude najmocnejšou cirkvou na zemi, ale tí, čo s ňou budú, budú spolupracovať na náboženskom presvedčení a náboženský duch bude zaslepený práve vďaka tejto vojne. A všetci ktorí sa odmietnu pripojiť k tomuto jednotnému svetovému náboženstvu, budú postavení mimo zákona, označení ako náboženskí teroristi, či extrémisti. Biblia hovorí, že budú prenasledovaní pre Jeho meno. Ľudia, ktorí hovoria: staň sa kresťanom, aby si sa zachránil, budú práve tí, ktorých budú prenasledovať pre Ježišovo meno. Ježiš to povedal sám: Ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch. A proroctvo jasne hovorí, že ak neodmietneme kompromis so svetom, ak budeme hovoriť ako svet (všetky náboženstvá sú ok), ak budeme zastávať názor, že čo je dobré pre všetkých, je dobré aj pre nás a pod: nebudeme uznaní Kristom. A v takom prípade sa praví kresťania stanú prenasledovanou skupinou, lebo náboženská exkluzivita bude prikázaná. O čom hovoríme? Hovoríme o tom, že už dnes, ak sa v niektorých EU krajinách snažíte evanjelizovať ľudí, môžete byť za to uväznení. Ja sama som bola prepustená z pozície učiteľky náboženstva práve preto, že som ohlasovala pravdu Božieho Slova a znovuzrodenie. A prepustili ma s vyjadrením: “My nechceme, aby deti poznali pravdu.” Lebo už dnes počuť hlas, ktorý hovorí: Nemôžeme si dovoliť náboženský konflikt, musíme sa snažiť o náboženskú výlučnosť (exkluzivitu). A toto bude budúcim systémom viery jednotnej svetovej vlády a jednotného svetového náboženstva nového svetového poriadku.

A potom bude aplikované číslo šelmy a jej znak. Tento znak bude prikázaný celej ľudskej rase. Až tak, že budete musieť poslúchnuť a byť registrovaný Antikristom. Čo sa stane s Amerikou? Poslednú zmienku o orlovi vidíme v Písme v Zjv 12 čítame (Zjv 12,13-14)

A kde je miesto Izraela? Zasľúbená zem. To je zem, zasľúbená Bohom Abrahámovi. A my vieme, že Izrael tam ostane v bezpečí až do boja o Armageddon. Lebo to je čas, keď Antikrist bude bojovať pri Armageddone a kde bude porazený. A Izrael tam nie je pod jeho mocou. A kto je jediným priateľom Izraela? Orol – USA. USA má právo VETO v OSN, aby chránil Izrael už 60 rokov. A vyzerá to tak, že dôvod, prečo nie sú krídla orla znázornené na šelme jednotnej svetovej vlády je, že USA sa stiahnu. Izrael nebude napadnutý Antikristom. Vyzerá to tak, že ak USA nebudú zmazané zo zemského povrchu, budú práve tým národom, ktoré nebudú kľúčovým hráčom v jednotnej svetovej vláde. Niektorí si povedia: To je strašné. Ale nie je. Je to úžasné. Nemali by sme byť členmi tohto jednotného svetového systému. Je možné, že USA budú tvoriť opozíciu proti Antirkistovi? Väčšina ľudí hovorí: celý svet bude nasledovať Antikrista. A toto je v podstate pravda. Ale v Dan 11 nachádzame pasáž, ktorá uvádza celkom jasne, že tu budú aj takí, čo Antikristovi odolajú (Dan 11,32-33)

Takže priamo uprostred tohto chaosu, v časoch ohavnosti pustošenia, počas 3,5 roka budú tí, čo sú verní v plnom evanjelizačnom moduse. Mnohí preto zahynú. Ale vždy boli ľudia, ktorí zomierali. Aj prví apoštoli zomierali za vieru v Ježiša Krista, lebo neprestali ohlasovať a kázať evanjelium. Takže ak USA nie sú začlenené do jednotnej svetovej vlády, je možné, že to bude svet evanjelizácie? A ďalšie slovo nachádzame taktiež v Dan 11 (Dan 11,40-41)

Edom je južné Jordánsko, Moab je centrálne Jordánsko, Amon je severné Jordánsko. Jordánsko nikdy nebude okupované Antikristom. Izrael taktiež nikdy nebude okupovaný Antikristom. Inak by Antikrist nikdy nenapadol Izrael v bitke pri Armageddone. Mohli by USA uniknúť? Odpoveď zatiaľ nepoznáme. Všetko, čo vieme je toto (Dan 11,44-45)

Antikrist tu bude mať opozíciu na národnej úrovni a to priamo počas svojej 3 a pol ročnej vlády. A je možné, že to budú USA.

Dôjde však ku svojmu koncu a nepomôže mu nik.
Dan 11,45

III.svetová vojna sa stane. Tretina ľudstva naisto zomrie. Takže kde je istota? Je len jediné miesto: (Prís 18,10)

Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“
Jn 3,3

Tvoja a moja jediná nádej je v tom, vedieť, ako na tom vo vzťahu s Kristom naozaj sme. Nehrajte sa žiadne racionálne hry so svojimi dušami. Čítajte Písmo, začnite ho študovať, zistite, čo sa naozaj deje. Naučte sa, čo proroctvá hovoria. Pretože proroctvá sa napĺňajú a tretina ľudstva zahynie. Ale ak si pripravený, nezáleží na tom, lebo v takom prípade ti večný život už patrí.

Nech je to akýmkoľvek spôsobom, usiluj sa byť znovuzrodený!

Zuzana

 1. Elena
  Elena06-11-2016

  Dobry den! Prečitala som si pozorne vlastne najlepší vyklad Biblickych proroctiev, ktore nas čakaju! Neviem,kto ste, či knaz, ale asi nie, pretože niečo take som sa v kostole nedozvedela…Citala som aj o pekle… celkom niečo ine, ako nas učí naša katolícka cirkev. Kde sa ešte možem dostat k inym člankom-vykladom? spominate tam aj vyklad o nebi? vdaka

  • Zuzana
   Zuzana06-11-2016

   Ďakujem pekne za Vašu reakciu.
   Kňazom naozaj nie som – ako som už písala.
   Som veriaca Kresťanka a študujem proroctvo a démonológiu a informujem ľudí o pravdách, obsiahnutých v proroctvách Biblie, pretože žiadna iné náboženstvo nemá – ak vôbec – tak pravdive proroctvá, ktoré by sa naplnili, ako práve Biblia. Ale nie sú to veci, ake učí katolícka cirkev. Ona pravdu Písma zámerne skrýva, alebo vysvetľuje nesprávne – zavádza ľudí.

   A aj preto, že ich veriaci v kostoloch ani spoločenstvách nemajú šancu počuť vôbec, uverejňujem ich tu.

   Súhlasím s Vami, že kňazi mnohokrát nevykladajú správne ani veci, týkajúce sa pekla. Ale o nebi písať nemôžem, lebo kto tam nebol, ten o tom – pochopiteľne – hovoriť, ani písať nemôže.

   Zuzana

Leave a Reply