Odpustenie 1

Odpusť Ježišovi

Odpustiť Bohu? Táto myšlienka spôsobí, že niektorí budú zúriť. Stačí na chvíľu počúvať. Ak vo svojom srdci prechovávaš niečo proti Ježišovi – ak mu vyčítaš stratu milovanej osoby, bolestivú spomienku zo svojej minulosti, jednoducho spôsob, akým sa tvoj život uberal – ak toto prechovávaš proti Ježišovi, nuž, potom je to medzi tebou a Ježišom. A akékoľvek ignorovanie tejto bolesti, ani vernosť v iných oblastiach tvojho života nespôsobí, že bolesť zmizne. Aby si sa duchovne, aj v živote posunul dopredu, budeš musieť Ježišovi všetky tieto veci, nech je to čokoľvek, odpustiť.

“Ale Ježiš nepotrebuje moje odpustenie!” zaprotestuješ. Nehovorím, že Ježiš ho potrebuje. Hovorím, že ty potrebuješ odpustiť Ježišovi — ty to potrebuješ.

Poviem to jasne: Odpustením človeku, odpúšťame zlo, čo sa nám stalo; “Odpustenie” Ježišovi, znamená uvoľniť zranenie a odpor, ktorý voči nemu máme.

Odpustenie je pred pochopením. Často nevieme, prečo sa veci stali takým spôsobom, ako sa v našich životoch stali. To, čo vieme, je, že sme boli zranení a časť toho zranenia je voči Ježišovi, pretože vo svojom srdci veríme, že to dovolil. Opäť, toto nie je moment preosievania teologických nuáns, ale je pre teba veľmi dôležité preto, aby si sa pozeral na svet tak, ako Ježiš – ako strašný boj so zlom. Keď pochopíš, že máš nepriateľa, ktorý ťa nenávidí od čias, keď si bol dieťaťom, pomôže ti to neobviňovať z toho Boha. V každom prípade, fakty sa stali. Sme zranení z toho, čo sa to stalo a časť z nás verí, že Ježiš s tým mohol niečo urobiť a neurobil. Preto Mu musíme odpustiť. Robíme to preto, aby sa táto časť nášho vnútra mohla opäť k Ježišovi priblížiť a prijať Jeho lásku.

Možno bude časťou plodu tejto obnovy, že Ježiš nám potom bude môcť vysvetliť, prečo sa veci stali tak, ako sa stali. Porozumenie často prichádza po odpustení. Ale či už porozumenie prijmeme alebo nie, vieme, že Ježiša potrebujeme oveľa viac, ako potrebujeme porozumieť. A preto odpúšťame.

Obnovenie a uzdravenie. To je náš Ježiš.

John Eldredge
(preložené s láskavým povolením Ransomed Heart Ministries)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.