Ne Mozne

Lebo s Bohom nič nie je nemožné.

Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.
Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.
Nebojte sa babylonského kráľa, pred ktorým máte strach; nebojte sa ho – hovorí Pán, veď som s vami ja, aby som vás chránil a aby som vás vyslobodil z jeho ruky. Získam vám milosť, takže sa zľutuje nad vami a ponechá vás na vašej pôde.
vydal si nás do rúk zlostných nepriateľov a najpodlejších hriešnikov, nespravodlivému a na celej zemi najhoršiemu kráľovi.
Budeš sať mlieko národov a prsia kráľov budeš požívať. I dozvieš sa, že ja som Pán, tvoj spasiteľ a tvoj vykupiteľ, Mocný Jakubov.
Súd sa zasa navráti k spravodlivosti a spravodlivosťou sa budú riadiť všetci statoční.
Budeš sať mlieko národov a prsia kráľov budeš požívať. I dozvieš sa, že ja som Pán, tvoj spasiteľ a tvoj vykupiteľ, Mocný Jakubov.
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.

(Prejdi kurzorom cez modrú súradnicu a otvoríš okno s citáciou Božieho Slova. Interaktívne súradnice sú viditeľné IBA pre notebooky a desktopy.)

Toto je naše ďalšie svedectvo o úžasnej moci Boha, ktorú deleguje svojím deťom skrze modlitbu príhovoru. Aby som bola presnejšia, skrze vládny príhovor, v ktorom víťazstvo nebolo cieľom, ale výsledkom. Kto má uši na počúvanie, nech počúva…

Všetko sa začalo ešte minulý rok v decembri. Kvôli zmenám v mestečku, kde mal aj môj manžel prenajaté priestory pre jeden zo svojich obchodov, mnohí podnikatelia začali z dovtedy naozaj rušnej, nákupnej ulice, svoje obchody sťahovať inam, alebo rušiť. Z tohto dôvodu sa aj môj manžel rozhodol svoj obchod na tejto ulici zavrieť a ďalej pokračovať s druhým. Nasledovala výpoveď nájomnej zmluvy za priestory a začalo sťahovanie obchodu. To sa však majiteľovi priestorov naozaj vôbec nepáčilo a preto sa rozhodol od januára tohto roku, nielen tvrdohlavo odmietať prijatie kľúčov svojej vlastnej reality, ale aj celú vec zlomyseľne predložiť na súd. Všetko čo chcel bolo, aby súd prinútil môjho manžela k prenájmu oných priestorov na ďalších sedem rokov. To však Božia vôľa nebola.

Potom, čo majiteľ trikrát odmietol prevziať doporučenú zásielku s kľúčmi od jeho vlastných priestorov, kontaktoval manžel advokátku a ja som celú vec predložila Pánovi. Po rokoch skúsenosti s modlitou príhovoru a mocou Boha, uvoľnenou pre Jeho deti viem s určitosťou, že s Bohom naozaj nič nie je nemožné. V prvý deň modlitby som Pánovi celú vec predložila a prosila Ho o zjavenie – stratégiu, ako v tejto veci pokračovať, vediac, že Ježiš má aj v tejto situácii cestu pre nás už pripravenú (Jer 29,11) a na nás je len to, aby sme ju našli a kráčali po nej. Lebo Boh naozaj vie o každom našom dni vopred (Ž 139,16).

Najprv mi dal Pán prisľúbenie z (Jer 42,11-12). Advokátka zasa manžela informovala, že súd sa bude konať na súde, ktorý ma v krajine najhoršiu reputáciu a jej sudcovia sú označení za najnespravodlivejších na severe krajiny (Dan 3,32). Keď mi toto manžel oznámil, vedela som, že celá záležitosť bude skutočne slúžiť Pánovi pre Jeho zámery a že autoritu nad situáciou máme v rukách my, nie okolnosti, ani nespravodlivý a lakomý majiteľ priestorov, ani sudcovia.

Na druhý deň mi Pán pri modlitbe dal ďalšie prisľúbenie, tentokrát pre povzbudenie manžela, že jeho snahy redukovať straty sú správne a že táto jeho opatrnosť prinesie bohaté ovocie v budúcnosti. Okrem toho však Pán povedal ešte čosi zaujímavé a to v prisľúbení z (Iz 60,16).

Na tretí deň a po pôste za túto situáciu a zjavenie stratégie mi Pán povedal: “Chcem, aby ste šli priamo do budovy súdu, ktorý bude vec riešiť a a by ste prevzali súd pre Mňa a vyhlásili v ňom Moju spravodlivosť a Moju morálku. Vyhláste Moju autoritu nad ním a prevezmite ho pre Mňa aj so sudcami, čo sú v ňom.” V poslušnosti Pánovi som o Jeho rozhodnutí informovala manžela, pripravila všetky Pánove dekréty, zákony a vyhlásenia o súde a spravodlivosti, a o pár dní sme už sedeli v budove súdu, vyhlasujúc jeho navrátenie do rúk Pána, presne podľa Jeho slova (Ž 94,15). Po hodine modlitieb som jasne počula Pána, ako mi hovorí: “Prišiel som, sestra moja, nevesta, do svojej záhrady. Pozbieram svoju myrhu so svojou voňavou drevinou, svoj plást jem a svoj med, popíjam svoje víno a svoje mlieko. Jedzte a pite, priatelia, a napite sa, najmilší!” (Pies 5,1). Ešte ďalšiu hodinu sme vyhlasovali Pánovu autoritu nad súdom, Jeho spravodlivosť a právo, zviazali démona, ktorý súd ovplyvňoval a potom sme šli domov.

Týždeň po modlitbe prišiel deň pojednávania. Za sedadlom sudcu som pozorovala obraz, znázorňujúci šesť žien a prostredná držala v náručí malé dieťa, ktoré kojila. V duchu som povedala Pánovi: “Pane, vôbec nechápem, čo má tento obraz spoločné so súdom a spravodlivosťou.” Svojou odpoveďou ma Pán doslova priklincoval:“Pamätáš sa na prisľúbenie, ktoré som dal tvojmu manželovi skrze (Iz 60,16)? Týmto obrazom mu dávam jasne najavo, že som tu, aby som spravil, o čo ma žiadal.” Woaw! Aký Boh! Aké povzbudenie!

Predvolaní sme boli na 9 hodinu ráno, ale do 11:45 nebolo vidieť ani majiteľa, ani advokáta druhej strany. Keďže sme v tom čase ostali v súdnej sieni už len my dvaja, sudca poslal asistentku zavolať advokáta druhej strany a nás sa spýtal: “Môžem vám, kým čakáte, ponúknuť aspoň kávu?” Šokovaní a milo prekvapení, sme súhlasili. Tesne pred dvanástou hodinou sa konečne dostavila advokátka, ospravedlňujúc sa, že zástupca druhej strany nemohol prísť, lebo zabudol, že pojednávanie je naplánované na tento deň a že on naň zabudol z dôvodu, že jeho deti robia záverečné skúšky na školách. Ak by sme sa na súd z rovnakého dôvodu nedostavili my, súd by rozhodol v našj neprítomnosti a bez pardónu. Takto však sudca iba pojednávanie odročil s tým, že právničke prikázal, že na ďalšie pojednávanie musí byť prítomná už o 9 hodine ráno a to bez akejkoľvek výhovorky.

Nasledovali ďalšie dva týždne vyhlasovania, pôstu a modlitieb. Druhé pojednávanie bolo naozaj rýchle. Sudca, oboznámený s celou vecou všetko ukončil takmer do piatich minút s tým, že rozsudok neoznámi hneď, ale odošle poštou. Nasledovali ďalšie dva týždne vytrvalých modlitieb.

Včera prišiel rozsudok. Sudca nám v ňom oznamuje 100% výhru s tým, že majiteľ nehnuteľnosti je povinný zaplatiť nám za zdržiavanie a zbytočné náklady aj úroky za každý deň omeškania pri preberaní svojej reality späť do jeho vlastníctva.

Náš Boh je verný. Zjavil nám nielen svoje zámery a stratégiu, ako bojovať a víťaziť. On nám najprv zjavil svoju vôľu v zmysle (Mt 6,33). Okrem toho nás celý čas, dokonca aj v súdnej sieni, povzbudzoval. A spravil, ako povedal. Naozaj, niet iného mena, okrem mena Ježiš, v ktorom by sme mohli byť spasení (Sk 4,12). Víťazstvo je naozaj dielom Jeho pravice a Jeho svätého ramena! Pán oznámil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť! (Ž 98,1-2) Za našu spravodlivosť nás Pán odmenil, lebo videl, že naše ruky sú čisté (Ž 18,25).

Zuzana a Philip

P.S.:
Fotografiu obrazu zo súdnej siene, pripomínajúcu nám po celý čas Pánovo prisľúbenie a dôkaz, že sme naozaj boli ponúknutí kávou priamo v súdnej sieni, môžete vidieť tu:

Leave a Reply