Jezis Spasa

Kurz: Spása

Tento kurz poskytuje prehľad tém teológie a kresťanstva posledných čias. Na konci časov budú kresťania testovaní ťažšie, než kedykoľvek predtým. Pre kresťanov bude nevyhnutné dodržiavať biblické pravdy a náuku s neochvejným záväzkom uprostred atmosféry nevery a prenasledovania. Tento kurz bol vypracovaný tak, aby študenta naučil základné poznanie o biblickej doktríne o tom, čo skutočná spása naozaj vyžaduje. Kurz obsahuje aj doplňujúce lekcie proroctva.

Poznanie a múdrosť, získaná v tomto kurze, pripravia veriacich, ktorí takto poznajú svojho Boha, aby boli silní a prosperovali aj uprostred prenasledovania skutočných kresťanov, prorokovanom v Dan 11,32.

Po absolvovaní celého kurzu (19 lekcií), by mal každý študent bez problému poznať základné pravdy Písma, ako aj dôležité koncepty teológie, týkajúce sa tak židovského, ako aj medzinárodného kresťanského spoločenstva.

Cieľom kurzu je poznať základnú doktrínu Písma – učenie o Ježišovi Kristovi, osobu Ježiša Krista, Jeho Slovo a skutočnú pravdu ohľadom Božieho plánu spásy a príkazu znovuzrodenia, ako aj pravého kresťanského života, ktorý po spáse nasleduje.

Kurz obsahuje základné poznanie Písma a je viac než vhodný pre každého veriaceho, bez ohľadu na príslušnosť ku konkrétnemu spoločenstvu. Je kľúčom pre absolvovanie ďalších, biblických kurzov.

V prípade záujmu o tento biblický kurz nás kontaktujte.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.