IMG 7068

Kurz: Pochopenie Daniela

Tento kurz, obsahujúci 14 lekcií, je nevyhnutnou podmienkou pre štúdium ďalších proroctiev Biblie.

Je nemožné ho absolvovať bez predoškého štúdia kurzu Spása a bez poznania prvých kníh Písma.

Cieľom štúdia je získať úplné pochopenie prorockých pasáží Písma v učení Daniela, pretože je nevyhnutné poznať Boží plán pre ľudstvo, pred druhým príchodom Ježiša Krista na zem, ako aj založenie Božieho kráľovstva na tejto zemi.

Prostredníctvom Daniela Boh zjavil zosadenie vlád, kráľovstiev a vládcov súčasných krajín a svoj plán pre nástup svojho kráľovstva, ktoré bude existovať v posledných časoch. Bez pochopenia knihy Daniel nie je môžné porozumieť proroctvá knihy Zjavenie. V tomto rozhodujúcom kurze dostáva študent náhľad na starozákonné učenie knihy Daniel a dostane do hĺbky vysvetlenie knihy, aby bol tak pripravený na záverečný kurz – Komentár knihy Zjavenie. Študent by mal v priebehu 14 týždňov naozaj do hĺbky poznať a rozumieť dôležitým obrazom a symbolike knihy.

Kurzy sú prístupné len pre študentov Biblickej školy. V prípade záujmu o štúdium nás kontaktujte.


Protected: PD.L14 – Veľké Súženie

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →

Protected: PD.L13 – Štyria Perzskí králi

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →

Protected: PD.L12 – Danielov 21-dňový pôst

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →

Protected: PD.L10 – Kedy príde Mesiáš?

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →

Protected: PD.L9 – Daniel v jame levovej

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →

Protected: PD.L8 – Nápis na stene

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →

Protected: PD.L7 – Baran a Cap

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →

Protected: PD.L5 – Nabuchodonozor sníva ďalší sen

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →

Protected: PD.L4 – Traja židovskí mládenci

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →

Protected: PD.L3 – Nabuchodonozorov Sen 2

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →

Protected: PD.L2 – Nabuchodonozorov Sen 1

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →

Protected: PD.L1 – Dôležitosť Knihy Daniel

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.