Onelord

JEDINÝ je a iného niet

Že je učenie o trojici skutočným, diablovým dielom, písať nemusím. Nepohoršite sa. Boh to vo svojom Slove dokazuje sám. Týmto článkom chcem vzdať slávu Jedinému, pravému Bohu a môjmu Spasiteľovi – Ježišovi Kristovi. Len On jediný je toho hoden. Veď všetky knihy Písma, nech ich je koľko chce, svedčia a prorokujú o Ježišovi. V článku zámerne neuvádzam súradnice, aby som tým nikoho zo skutočne hľadajúcich neobrala o radosť z hľadania pravdy a tým nepripravila o požehnanie, ktoré im z hľadania Boh pripravil.

Boh nám už v prvom prikázaní zakazuje klanať sa inému ako JEMU JEDINÉMU. Zakazuje klaňanie sa aj anjelom, aj bytostiam stvoreným =  anjelom aj ľuďom, a je úplne jedno ako ich nazveš (svätí, Ježišova matka, apoštoli …) Polyteizmus je skutočným rúhaním sa jedinému, pravému Bohu. A práve rúhanie sa Bohu je dôvod, prečo sú modlitby väčšiny veriacich nevyslyšané.

Ježiš, jediný a pravý Boh ohlasuje falošnému katolicizmu, ktorý zvádza ľud na rúhanie sa uctievaním trojice a ktorého vodcami sú kardináli a biskupi – (neviestka oblečená do červenej a fialovej – viď Zjv 17) trest. Ale SVOJICH ĽUDÍverných a úprimne hľadajúcich BOHA (tých, ktorí v nej boli doteraz iba klamaní, podvádzaní a zvádzaní falošným učením tých, čo majú na svedomí vypálené znamenie) – TEBA, ktorý toto teraz čítaš – z nej naliehavo volá preč a hovorí aj prečo – viď Zjv 18,4-5. Teraz sa pozrime na fakty Písma, že Boh je Jeden, nikdy nie trojica:

Je len JEDEN STVORITEĽ všetkého viditeľného i neviditeľnéhoJEŽIŠ.
Je len JEDEN, ktorý je pred všetkým a všetko v ňom spočíva – JEŽIŠ.
Je len JEDEN, skrze ktorého je všetko stvorené – JEŽIŠ.
Je len JEDEN Ja som – JEŽIŠ.
Je len JEDEN PRAVÝ BOH – JEŽIŠ.
Je len JEDINÝ SPASITEĽ – JEŽIŠ.
Je len JEDEN VYKUPITEĽ – JEŽIŠ.
Je len JEDEN MESIÁŠ – JEŽIŠ.
Je len JEDEN vchod do svätostánku Starej Zmluvy – JEŽIŠ.
Je len JEDNA ovčia BRÁNA – JEŽIŠ.
Je len JEDEN, ktorý nemá otca, ani matky, ani rodokmeňa – JEŽIŠ.
Je len JEDNO Slovo, ktoré sa stalo telom a prišlo na svet – JEŽIŠ
Je len JEDNO SVETLO SVETA – JEŽIŠ
Je len JEDEN KRÁĽ kráľov a PÁN pánov – JEŽIŠ
Je len JEDEN ŽENÍCH, ktorý ma nevestu – JEŽIŠ.
Na kíži zomrel JEDEN, NEVINNÝ, DOKONALÝ BARÁNOK – JEŽIŠ.
Je len JEDEN SUDCA všetkých – JEŽIŠ.
Je len JEDEN TRÓN BOHA a ten, ktorý na ňon sedí – JEŽIŠ.
Je len JEDEN Koreň a Rod Dávidov – JEŽIŠ.
Je len JEDEN VŠEMOHÚCI – JEŽIŠ.
Je len JEDEN ALFA A OMEGA – JEŽIŠ.
Je len JEDEN náš OTEC – ten nebeský –  JEŽIŠ.
Je len JEDEN náš Učiteľ – JEŽIŠ.
Je len JEDEN, ktorý požehnal Abraháma a dal mu prisľúbenie – JEŽIŠ.
Je len JEDEN NAJVYŠŠÍ VEĽKŇAZ nášho vyznania – JEŽIŠ.
Je len JEDNA Cesta, Pravda a Život – JEŽIŠ.
Je len JEDNA viera – v jediného, pravého Boha – JEŽIŠA.
Je len JEDEN krst – v mene JEŽIŠ.
Je len JEDEN BOH – JEŽIŠ.
Je len JEDEN Pán – JEŽIŠ.
Je len JEDEN Boh, ktorý je Láska – JEŽIŠ.
Je len JEDEN, ktorý dáva prisľúbenia – JEŽIŠ.
Je len JEDEN, ktorý je náš LEKÁR – JEŽIŠ.
Je len JEDNA dokonalá obeta, ktorou sú navždy zdokonalení vo svedomí tí, ktorí prijali znovuzrodenie – tá JEŽIŠOVA.
Je len JEDEN BOH a OTEC všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých (ktorí ho prijali) – JEŽIŠ.
Je len JEDEN, ktorý nám dáva SVOJHO DUCHA SVÄTÉHO – JEŽIŠ.
Na zem sa vráti JEDEN Ježiš Kristus – nik iný.
A ustanoví JEDNO, 1000-ročné Kráľovstvo Božie na zemi. Kto? JEŽIŠ.
Je len JEDEN, ktorého Izraeliti poznali, ale odmietli uznať za Mesiáša a preto ukrižovali – JEŽIŠ.
Je len JEDEN, ktorý kriesi z mŕtvych – JEŽIŠ.
Je len JEDNO MENO, na ktoré sa zohne každé koleno na nebi, na zemi i v podsvetí a každý jazyk vyzná: JEŽIŠ je Pán.
Jeho meno je JEDNO slovo – JEŽIŠ.
Iba toto JEDNO meno znamená SPÁSA. Aké meno? JEŽIŠ.
Toto JEDNO menoJEŽIŠmá na čele všetkých 144.000 spasených, ktorí NEZHREŠILI SO ŽENAMI, t.j. nedopustili sa žiadnej modloslužby s falošnými cirkvami.

Iba oni SÚ ZNOVUZRODENÍ. Preto už pre nich niet viac obety za hriech, lebo sú navždy vo svedomí zdokonalení jedinou, pravou obetou a krvou Ježiša Krista – Baránka. To sú tí, ktori neuctievaju iného, ako JEDINÉHO, PRAVÉHO BOHA – JEŽIŠA. Oni sú tí, čo nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Iba oni sú označení pečaťou živého Boha na deň prisľúbenia a o nich je napísané, že sú Kristov list, napísaný nie atramentom, ale Duchom živého Boha a nie na kamenných tabuliach, ale v srdciach a sú označení pečaťou živého Boha a takto sú Kristovým listom, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia. Im je daná autorita nad hadmi a škorpiónmi a všetkou silou nepriateľa a nič im žiadnym spôsobom neuškodí. A im je dané prisľúbenie, že o čokoľvek požiadajú nebeského Boha – Ježiša, Boh im to dá, lebo oni ostávajú v Ňom a On v nich.

Už rozumieš? Jediný je a iného niet a nech sa mu klaňajú všetci jeho anjeli aj svätí.

A teraz čo čakáš? Zachráň sa z tohoto zvrhlého pokolenia! Čiň pokánie zo svojich hriechov, daj sa pokrstiť v mene Pána Ježiša (pravým krstom) a prijmeš dar Ducha Svätého. Kto nevie ako a kde prijať pravý krst a stať sa skutočným kresťanom, nech ma kontaktuje.

Zuzana

Leave a Reply