Hlas z púšte

Hlas volajúceho: „Na púšti pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch a kopec zníži; čo je kopcovité, nech je rovinou a čo hrboľaté, nížinou. A zjaví sa Pánova sláva a zrazu ju uvidí každé stvorenie, lebo sa ozvali ústa Pánove.“ (Iz 40,1-5)

Vitajte na stránkach Hlasu z púšte.

Naším hlavným povolaním je ohlasovanie Božieho kráľovstva, ktoré prichádza.

Radi sa však s vami podelíme aj o naše praktické skúsenosti s nasledovaním jediného Boha a Pána, Ježiša Krista a službou.

Okrem toho sme pripravení pomáhať rásť v poznaní Pánovho prorockého Slova všetkým, ktorí prichádzajú s čistým úmyslom a majú úprimný záujem o rast v Bohu, ohlasovať evanjelium o kráľovstve, načerpať, zdieľať skúsenosti veriaceho a pomáhať ďalším, aby boli spasení a rástli vo viere.

Zand En Rotsen

Podobenstvo o dvoch staviteľoch

Týmto sa s vami chcem podeliť o zjavenie, ktoré mi dal Pán pred niekoľkými dňami. Podobenstvo z Mt 7,24-27 hovorí o …

Read More →
Blood

Moc Kristovej krvi 2

Druhá časť spomínanej kázne o moci Kristovej Krvi. Kedykoľvek povieme: “Krv Kristova, Duch Svätý prichádza. Lebo ako hovorí Písmo:“Lebo traja …

Read More →
Blood

Moc Kristovej krvi 1

Ako som sľúbila, uverejňujem kázeň, ktorou mi Pán odpovedal na moju otázku. V knihe proroka Zachariáša 12,10 sa píše: “Na …

Read More →
Answers Ahead Sign1

Volaj ku mne a vyslyším ťa…

V službe Bohu a Jeho ľudu som už nejaký ten piatok a tak ma – čo sa týka útokov zlého, …

Read More →
Michelangelo 001

Boh sa nezmenil – ostáva verný

Toto je svedectvo o Pánovej vernosti, štedrosti a rýchlosti Jeho pomoci v núdzi. Presne pred rokom som začala so živnosťou …

Read More →
Genezing

Svedectvá o fyzickom uzdravení

Radi sa s vami delíme o svedectvá dvoch žien ohľadom fyzického uzdravenia: v prvom prípade bolo problémom bolestivé, ľavé rameno. …

Read More →
IMG 2425

S pomocou Boha hradby preskočím

Asi mesiac pred vianocami vo mne začala intenzívne vŕtať myšlienka pomoci môjmu synovi z krízy, ktorou ako každý mladý človek, …

Read More →
IMG 28231

Svedectvo o našej (ne)vere

Kristus vstal z mŕtvych, milovaní, Nasledujúce riadky sú, ak to chcete prijať, mojim svedectvom o stave Cirkví a úrovne viery …

Read More →
Turice2

Moje prvé Turíce

Nasledujúce riadky sú mojím osobným svedectvom o prvom stretnutí so živým Bohom v mojom živote. Stalo sa to v roku …

Read More →
DSC07039

Proroctvo o Dome Modlitby

Všetkým Domom Modlitby a pre každý dom, ktorý otvorí dvere Pánovi: Toto hovorí Pán: “Prichádzam, aby som obnovil budúcnosť svojho …

Read More →
DM

Dom Modlitby

Koinonia Ján Krstiteľ je štruktúrovaná ako federácia, ktorá spája rozdielne individuálne zoskupenia zvané Koinonia Ján Krstiteľ, rozšírené po celom svete. Každá …

Read More →
Page 6 of 6« First...«23456