Hlas z púšte

6Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. 7Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. 8Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! 9Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty! 10Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.
19Ale Peter a Ján im odpovedali: „Posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha;
20lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.

Hlas volajúceho: „Na púšti pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch a kopec zníži; čo je kopcovité, nech je rovinou a čo hrboľaté, nížinou. A zjaví sa Pánova sláva a zrazu ju uvidí každé stvorenie, lebo sa ozvali ústa Pánove.“ (Iz 40,1-5)

Vitajte na stránkach Hlasu z púšte!

Naším hlavným povolaním je ohlasovanie Božieho kráľovstva, ktoré prichádza.

Naším mottom je: Poznať Bibliu je jedna vec. Poznať jej Autora, iná.

Radi sa však s vami podelíme aj o naše praktické skúsenosti s nasledovaním jediného Boha a Pána, Ježiša Krista a službou.

Sme si plne vedomí toho, že mnohé naše svedectvá môžu vyvolať zmiešané reakcie a to hlavne u tých, ktorí Božie Slovo ešte nepoznajú, nemajú s Ním osobnú skúsenosť a všetko, o čo sa vo viere opierajú, sú iba ľudské náuky a tradície, nezaložené na pravom učení Ježiša Krista. Týchto hľadajúcich veriacich chcem týmto povzbudiť do ešte hlbšieho hľadania Pravdy – Ježiša Krista – a zároveň ich varovať pred falošnými náukami a doktrínami tzv.tiež apoštolov, v zmysle Pavlovho odkazu (Gal 1,6-10)

Lebo my naozaj nemôžeme pred Bohom ľudí poslúchať viac ako Boha (Sk 4,19), ani nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli (Sk 4,20).

Okrem toho sme pripravení pomáhať rásť v poznaní Pánovho prorockého Slova všetkým, ktorí prichádzajú s čistým úmyslom a majú úprimný záujem o rast v Bohu, ohlasovať evanjelium o kráľovstve, načerpať, zdieľať skúsenosti veriaceho a pomáhať ďalším, aby boli spasení a rástli vo viere.

Zand En Rotsen

Podobenstvo o dvoch staviteľoch

Týmto sa s vami chcem podeliť o zjavenie, ktoré mi dal Pán pred niekoľkými dňami. Podobenstvo z Mt 7,24-27 hovorí o …

Read More →
Blood

Moc Kristovej krvi 2

Druhá časť spomínanej kázne o moci Kristovej Krvi. Kedykoľvek povieme: “Krv Kristova, Duch Svätý prichádza. Lebo ako hovorí Písmo:“Lebo traja …

Read More →
Blood

Moc Kristovej krvi 1

Ako som sľúbila, uverejňujem kázeň, ktorou mi Pán odpovedal na moju otázku. V knihe proroka Zachariáša 12,10 sa píše: “Na …

Read More →
Answers Ahead Sign1

Volaj ku mne a vyslyším ťa…

V službe Bohu a Jeho ľudu som už nejaký ten piatok a tak ma – čo sa týka útokov zlého, …

Read More →
Michelangelo 001

Boh sa nezmenil – ostáva verný

Toto je svedectvo o Pánovej vernosti, štedrosti a rýchlosti Jeho pomoci v núdzi. Presne pred rokom som začala so živnosťou …

Read More →
Genezing

Svedectvá o fyzickom uzdravení

Radi sa s vami delíme o svedectvá dvoch žien ohľadom fyzického uzdravenia: v prvom prípade bolo problémom bolestivé, ľavé rameno. …

Read More →
IMG 2425

S pomocou Boha hradby preskočím

Asi mesiac pred vianocami vo mne začala intenzívne vŕtať myšlienka pomoci môjmu synovi z krízy, ktorou ako každý mladý človek, …

Read More →
IMG 28231

Svedectvo o našej (ne)vere

Kristus vstal z mŕtvych, milovaní, Nasledujúce riadky sú, ak to chcete prijať, mojim svedectvom o stave Cirkví a úrovne viery …

Read More →
Turice2

Moje prvé Turíce

Nasledujúce riadky sú mojím osobným svedectvom o prvom stretnutí so živým Bohom v mojom živote. Stalo sa to v roku …

Read More →
Page 6 of 6« First...«23456