Hlas z púšte

6Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. 7Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. 8Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! 9Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty! 10Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.
19Ale Peter a Ján im odpovedali: „Posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha;
20lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.

Hlas volajúceho: „Na púšti pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch a kopec zníži; čo je kopcovité, nech je rovinou a čo hrboľaté, nížinou. A zjaví sa Pánova sláva a zrazu ju uvidí každé stvorenie, lebo sa ozvali ústa Pánove.“ (Iz 40,1-5)

Vitajte na stránkach Hlasu z púšte!

Naším hlavným povolaním je ohlasovanie Božieho kráľovstva, ktoré prichádza.

Naším mottom je: Poznať Bibliu je jedna vec. Poznať jej Autora, iná.

Radi sa však s vami podelíme aj o naše praktické skúsenosti s nasledovaním jediného Boha a Pána, Ježiša Krista a službou.

Sme si plne vedomí toho, že mnohé naše svedectvá môžu vyvolať zmiešané reakcie a to hlavne u tých, ktorí Božie Slovo ešte nepoznajú, nemajú s Ním osobnú skúsenosť a všetko, o čo sa vo viere opierajú, sú iba ľudské náuky a tradície, nezaložené na pravom učení Ježiša Krista. Týchto hľadajúcich veriacich chcem týmto povzbudiť do ešte hlbšieho hľadania Pravdy – Ježiša Krista – a zároveň ich varovať pred falošnými náukami a doktrínami tzv.tiež apoštolov, v zmysle Pavlovho odkazu (Gal 1,6-10)

Lebo my naozaj nemôžeme pred Bohom ľudí poslúchať viac ako Boha (Sk 4,19), ani nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli (Sk 4,20).

Okrem toho sme pripravení pomáhať rásť v poznaní Pánovho prorockého Slova všetkým, ktorí prichádzajú s čistým úmyslom a majú úprimný záujem o rast v Bohu, ohlasovať evanjelium o kráľovstve, načerpať, zdieľať skúsenosti veriaceho a pomáhať ďalším, aby boli spasení a rástli vo viere.

Misericordia

Milosrdenstvo a účinná modlitba

V tomto svedectve by som sa s vami rada podelila o poznanie, nadobudnuté za roky služby modlitbou. Tak ako sa …

Read More →
Tunnels Of St Sebastians Catacombs

Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia

Nasledujúce riadky sú mojím osobným svedectvom o zrade a začínajúcom prenasledovaní kresťanov pre vieru v Živého Boha, o ktorej učil a …

Read More →
ALevyne888 Tabernacle Of God18 1

Ako to Naozaj bolo – Príbeh stvorenia sveta

Odkedy čítam a študujem Písmo, a je tomu už vyše 20 rokov, vždy ma fascinoval Boží príkaz Mojžišovi, aby pripravil …

Read More →
Blog Pic 2

Dôstojnosť Príčin

Jedno z najochromujúcejších presvedčení veriacich dnešných čias je názor, že všetko, čo sa deje, je Božia vôľa. Je to jedovaté …

Read More →
2.2 Bilion Dead

III.svetová vojna – nástupná rampa pre Antikrista

Otázka nie je či III.svetová vojna bude. Je to proroctvo Biblie, čiže sa to stane. O tom niet pochýb. Neexistuje …

Read More →
H2

Peklo – viac než biblická realita

Peklo je jedným z najznámejších a najdesivejších zo všetkých slov v Biblii. V celej histórii bolo použitých veľa výrazov, popisujúcich …

Read More →
Izmy 1

Islam v Biblických proroctvách a Štyria jazdci

Islam sa v biblických proroctvách nachádzal už dávno predtým, než vôbec vznikol. Je tomu už mnoho rokov, odkedy lietadlá nabúrali do …

Read More →
Dollar Briefje

Pochopenie konca časov II. – Nový svetový poriadok je svetová vláda

Celý tento článok sa bude týkať nového svetového poriadku a svetovej vlády. O výraze nový svetový poriadok počúvame vlastne stále a …

Read More →
Four Beasts

Pochopenie Konca Časov – Veľmoci posledných čias

Možno to mnohých z vás šokuje, ale naša generácia je skutočne generáciou, ktorá druhý príchod Ježiša Krista zažije. Som študentkou Jeruzalemského prorockého …

Read More →
Meister Des Codex Aureus Epternacensis 001 4

Boháč a Lazár

V poslednom čase som dostala viacero prosieb o modlitbu za chorých blížnych, poväčšine za chorých na rakovinou. Možno vás to prekvapí, ale …

Read More →
Divy Mak

Vzdávajme každému, čo mu patrí

Nasledujúce riadky môžu na bežného, a Sväté Písmo skutočne neznalého veriaceho, pôsobiť priam šokujúco. Nech je to však akokoľvek, mojím …

Read More →
Jacob And Esau

Ezau a Jakub, či Adam a Ježiš?

Nedávno ma Duch Svätý prekvapil otázkou: Predstav si, že sa nachádzaš v období apoštolov. Boh vzkriesil Ježiša, ty si plná …

Read More →
Page 5 of 6« First...«23456»