Hlas z púšte

6Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. 7Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. 8Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! 9Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty! 10Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.
19Ale Peter a Ján im odpovedali: „Posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha;
20lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.

Hlas volajúceho: „Na púšti pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch a kopec zníži; čo je kopcovité, nech je rovinou a čo hrboľaté, nížinou. A zjaví sa Pánova sláva a zrazu ju uvidí každé stvorenie, lebo sa ozvali ústa Pánove.“ (Iz 40,1-5)

Vitajte na stránkach Hlasu z púšte!

Naším hlavným povolaním je ohlasovanie Božieho kráľovstva, ktoré prichádza.

Naším mottom je: Poznať Bibliu je jedna vec. Poznať jej Autora, iná.

Radi sa však s vami podelíme aj o naše praktické skúsenosti s nasledovaním jediného Boha a Pána, Ježiša Krista a službou.

Sme si plne vedomí toho, že mnohé naše svedectvá môžu vyvolať zmiešané reakcie a to hlavne u tých, ktorí Božie Slovo ešte nepoznajú, nemajú s Ním osobnú skúsenosť a všetko, o čo sa vo viere opierajú, sú iba ľudské náuky a tradície, nezaložené na pravom učení Ježiša Krista. Týchto hľadajúcich veriacich chcem týmto povzbudiť do ešte hlbšieho hľadania Pravdy – Ježiša Krista – a zároveň ich varovať pred falošnými náukami a doktrínami tzv.tiež apoštolov, v zmysle Pavlovho odkazu (Gal 1,6-10)

Lebo my naozaj nemôžeme pred Bohom ľudí poslúchať viac ako Boha (Sk 4,19), ani nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli (Sk 4,20).

Okrem toho sme pripravení pomáhať rásť v poznaní Pánovho prorockého Slova všetkým, ktorí prichádzajú s čistým úmyslom a majú úprimný záujem o rast v Bohu, ohlasovať evanjelium o kráľovstve, načerpať, zdieľať skúsenosti veriaceho a pomáhať ďalším, aby boli spasení a rástli vo viere.

Heaven

Božie kráľovstvo

Väčšina ľudí a dokonca ani kresťanov v skutočnosti vôbec nerozumie tomu, čo je to Božie kráľovstvo. Čo sa tým myslí, …

Read More →
Second Coôing 2

Druhý príchod Ježiša Krista

„Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?“ Mt 24,3 Všetci iste viete, že nezadržateľne …

Read More →
Seven Trumpets

Sedem poľníc

V knihe Zjavenia sa nachádajú tri skupiny siedmych prvkov: Sedem pečatí Sedem poľníc Sedem nádob Tieto tvoria štruktúrny skelet celej …

Read More →
666 2

666 – Znak šelmy

Mnohým z vás sa už určite stalo, že ste pri pokladni museli platiť za nejaký tovar a jeho cena bola …

Read More →
Coexist II

Jednotné svetové náboženstvo – 2.časť

Čoskoro príde moment, keď všetky náboženstvá splynú do jedného. Hovorí o tom proroctvo Biblie: Budú sa jej klaňať všetci, čo …

Read More →
Coexist

Namiesto pravej viery nastupuje Jednotné svetové náboženstvo

Biblia prorokuje, že prichádza jednotné svetové náboženstvo. Písmo doslova hovorí, že v posledných časoch bude na svete: Jednotná svetová vláda …

Read More →
Ending In Hell

Antikrist a Falošný prorok

Antikrist a falošný prorok sú dve osoby, ktoré budú čoskoro vládnuť svetu. Už vieme, že Sväté Rímske Impérium (SRI) bolo …

Read More →
HRI2

Znovuzrodenie Svätého Rímskeho Impéria

Toto je jedno z najkritickejších proroctiev Biblie. Bez správneho porozumenia tohto proroctva je nemožné skutočne sa zmocniť celého poznania proroctiev, …

Read More →
Disputa Del Sacramento83466

Tvoja Obnova

Čo je to, čím má kresťanstvo pôsobiť na človeka? Aký je jeho zamýšľaný účinok? Ježiš uzdravil človeka v sobotu a …

Read More →
Boat Quotes 5

Slobodní od náboženstva

Je fascinujúce, že každé nepriateľské stretnutie, ktoré Ježiš zažil, bolo s veľmi nábožensky založenými ľuďmi. Žiaden z nich nebol takzvaným …

Read More →
UN Control

Proroctvo s konkrétnym dátumom

Verte, čí nie, ale Boh má registračné hodiny. A preto aj proroctvo, o ktorom si povieme, je proroctvo s kokrétnym …

Read More →
Woman Israel

Bohom daný osud Izraela

Existuje oveľa viac proroctiev o národe Izraela, než ohľadom ktorého iného národa. Táto časť sa týka Izraela a jeho Bohom …

Read More →
Page 4 of 6« First...«23456»