Hlas z púšte

Hlas volajúceho: „Na púšti pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch a kopec zníži; čo je kopcovité, nech je rovinou a čo hrboľaté, nížinou. A zjaví sa Pánova sláva a zrazu ju uvidí každé stvorenie, lebo sa ozvali ústa Pánove.“ (Iz 40,1-5)

Vitajte na stránkach Hlasu z púšte.

Naším hlavným povolaním je ohlasovanie Božieho kráľovstva, ktoré prichádza.

Radi sa však s vami podelíme aj o naše praktické skúsenosti s nasledovaním jediného Boha a Pána, Ježiša Krista a službou.

Okrem toho sme pripravení pomáhať rásť v poznaní Pánovho prorockého Slova všetkým, ktorí prichádzajú s čistým úmyslom a majú úprimný záujem o rast v Bohu, ohlasovať evanjelium o kráľovstve, načerpať, zdieľať skúsenosti veriaceho a pomáhať ďalším, aby boli spasení a rástli vo viere.

Second Coôing 2

Druhý príchod Ježiša Krista

„Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?“ Mt 24,3 Všetci iste viete, že nezadržateľne …

Read More →
Seven Trumpets

Sedem poľníc

V knihe Zjavenia sa nachádajú tri skupiny siedmych prvkov: Sedem pečatí Sedem poľníc Sedem nádob Tieto tvoria štruktúrny skelet celej …

Read More →
666 2

666 – Znak šelmy

Mnohým z vás sa už určite stalo, že ste pri pokladni museli platiť za nejaký tovar a jeho cena bola …

Read More →
Coexist II

Jednotné svetové náboženstvo – 2.časť

Čoskoro príde moment, keď všetky náboženstvá splynú do jedného. Hovorí o tom proroctvo Biblie: Budú sa jej klaňať všetci, čo …

Read More →
Coexist

Namiesto pravej viery nastupuje Jednotné svetové náboženstvo

Biblia prorokuje, že prichádza jednotné svetové náboženstvo. Písmo doslova hovorí, že v posledných časoch bude na svete: Jednotná svetová vláda …

Read More →
Ending In Hell

Antikrist a Falošný prorok

Antikrist a falošný prorok sú dve osoby, ktoré budú čoskoro vládnuť svetu. Už vieme, že Sväté Rímske Impérium (SRI) bolo …

Read More →
HRI2

Znovuzrodenie Svätého Rímskeho Impéria

Toto je jedno z najkritickejších proroctiev Biblie. Bez správneho porozumenia tohto proroctva je nemožné skutočne sa zmocniť celého poznania proroctiev, …

Read More →
Disputa Del Sacramento83466

Tvoja Obnova

Čo je to, čím má kresťanstvo pôsobiť na človeka? Aký je jeho zamýšľaný účinok? Ježiš uzdravil človeka v sobotu a …

Read More →
Boat Quotes 5

Slobodní od náboženstva

Je fascinujúce, že každé nepriateľské stretnutie, ktoré Ježiš zažil, bolo s veľmi nábožensky založenými ľuďmi. Žiaden z nich nebol takzvaným …

Read More →
UN Control

Proroctvo s konkrétnym dátumom

Verte, čí nie, ale Boh má registračné hodiny. A preto aj proroctvo, o ktorom si povieme, je proroctvo s kokrétnym …

Read More →
Woman Israel

Bohom daný osud Izraela

Existuje oveľa viac proroctiev o národe Izraela, než ohľadom ktorého iného národa. Táto časť sa týka Izraela a jeho Bohom …

Read More →
Misericordia

Milosrdenstvo a účinná modlitba

V tomto svedectve by som sa s vami rada podelila o poznanie, nadobudnuté za roky služby modlitbou. Tak ako sa …

Read More →
Page 4 of 6« First...«23456»