Hlas z púšte

Hlas volajúceho: „Na púšti pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch a kopec zníži; čo je kopcovité, nech je rovinou a čo hrboľaté, nížinou. A zjaví sa Pánova sláva a zrazu ju uvidí každé stvorenie, lebo sa ozvali ústa Pánove.“ (Iz 40,1-5)

Vitajte na stránkach Hlasu z púšte.

Naším hlavným povolaním je ohlasovanie Božieho kráľovstva, ktoré prichádza.

Radi sa však s vami podelíme aj o naše praktické skúsenosti s nasledovaním jediného Boha a Pána, Ježiša Krista a službou.

Okrem toho sme pripravení pomáhať rásť v poznaní Pánovho prorockého Slova všetkým, ktorí prichádzajú s čistým úmyslom a majú úprimný záujem o rast v Bohu, ohlasovať evanjelium o kráľovstve, načerpať, zdieľať skúsenosti veriaceho a pomáhať ďalším, aby boli spasení a rástli vo viere.

Speculacia

Špekulácia

Naše myšlienky plynú ako voda z kopca. Pokiaľ si nie sme vedomí toho, čo máme na mysli, naše myšlienky blúdia, …

Read More →
Indifference

Ľahostajní a bez vášne

Myslel som na posledný príbeh zo života proroka Elizea. V tom čase bol kráľom Izraela Jóaš a išiel navštíviť Elizea …

Read More →
Wounds

Zranenia a zmrzačenia

Boje, do ktorých nás Boh volá, zranenia a zmrzačenia duše a tela, ktoré sa ujdú nám všetkým, nemôžu byť vždy …

Read More →
Hladajuce Srdce 2

Hľadaj ho celým svojím srdcom

Boha buď máme, alebo nie. Buď je Boh naším spojencom, alebo sme sami. A čo si o tom myslíme, ovplyvňuje …

Read More →
IMG 3542

Naša Situácia

Dovoľte mi povedať to znova: príbeh nášho života je príbehom dlhého a brutálneho útoku na tvoje srdce niekým, kto vie, …

Read More →
Duha

Pravá dobrota

Väčšina kresťanov si veľmi hlboko želá byť známy ako milostivý, láskavý, trpezlivý a odpúšťajúci. Cítime, že Ježišovi naše najlepšie správanie …

Read More →
Chramova Opona

Lekcie šitia

Keď Ježiš zomrel, najposvätnejšia chrámová opona sa roztrhla na dve polovice (Mt 27,51). Roztrhaná zhora nadol. A kto to spravil? …

Read More →
Prinasanie Zapalnych Obiet

Pôvod sviatkov a ich symbolov

Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň (Mk 10,15). Tieto Ježišove slová sa mi v srdci ozývajú zakaždým, keď …

Read More →
Svatostanok2

Svätostánok

Ex 25,1 – 27,19 S kapitolou Ex 25 sa začína nová časť zákona Torah a to budovaním Svätostánku: celá 25.kapitola …

Read More →
IMG 2553

Moja viera

Viera je základom toho, v čo dúfam, dôkazom toho, čo nevidím (Hebr 11,1) BOH Je len jediný Boh, Stvoriteľ všetkých vecí. Aby …

Read More →
Seal.Mark .choose

Dve pečate

V blízkej budúcnosti, Antikrist spôsobí každý bude musieť prijať jeho znak, jeho meno, alebo číslo jeho mena na pravú ruku, …

Read More →
Heaven

Božie kráľovstvo

Väčšina ľudí a dokonca ani kresťanov v skutočnosti vôbec nerozumie tomu, čo je to Božie kráľovstvo. Čo sa tým myslí, …

Read More →
Page 3 of 6«12345»...Last »