Ucenie2

Doktrína o pokání z mrtvych skutkov

V liste Hebrejom čítame:

Preto nechajme bokom začiatočné učenie o Kristovi a povznesme sa k dokonalosti. Neklaďme znova základy: o pokání z mŕtvych skutkov a viere v Boha, učenie o krstoch, o vkladaní rúk, o vzkriesení z mŕtvych a večnom súde. (Hebr 6,1-2)

Z uvedeného teda jasne vyplýva, že Biblia obsahuje šesť základných doktrín – učení:

  1. učenie o Kristovi
  2. o pokání z mŕtvych skutkov 
  3. o viere v Boha, 
  4. učenie o krstoch,
  5. o vkladaní rúk,
  6. o vzkriesení z mŕtvych a večnom súde.

V tejto rubrike nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa druhej doktríny: O pokání z mŕtvych skutkov.

Noc

Protected: Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno (*3)

There is no excerpt because this is a protected post.

Mene Tekel Upharsin

Protected: Boh hovorí. Naučme sa počúvať.

There is no excerpt because this is a protected post.

Zalmy

Žalmy výstupu

V tejto rubrike nájdete všetky žalmy výstupu, ako pomôcku pre pochopenie postupnosti krokov znovuzrodených. Žalmov výstupu je pätnásť a je vhodné …

Vinic2

Protected: Ako zostať v Ježišovi (*2)

There is no excerpt because this is a protected post.

Zlomene Srdce

Protected: Zatiahni na hlbinu (*1)

There is no excerpt because this is a protected post.

Gilgal

Protected: Gilgal a Jericho – Privedenie synov k dokonalosti

There is no excerpt because this is a protected post.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.