Ucenie2

Doktrína o Kristovi

V liste Hebrejom čítame:

Preto nechajme bokom začiatočné učenie o Kristovi a povznesme sa k dokonalosti. Neklaďme znova základy: o pokání z mŕtvych skutkov a viere v Boha, učenie o krstoch, o vkladaní rúk, o vzkriesení z mŕtvych a večnom súde. (Hebr 6,1-2)

Z uvedeného teda jasne vyplýva, že Biblia obsahuje šesť základných doktrín – učení:

  1. učenie o Kristovi
  2. o pokání z mŕtvych skutkov 
  3. o viere v Boha, 
  4. učenie o krstoch,
  5. o vkladaní rúk,
  6. o vzkriesení z mŕtvych a večnom súde.

V tejto rubrike nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa prvej doktríny: začiatočné učenie o Kristovi.

  • Rubriky, obsahujúce doktríny, sú pravidelne aktualizované a dopĺňané.
Orol6

Protected: Byť Strážcom

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →
Velsvatyna

Protected: Záhrada Edenu, Svätostánok a Ty

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →
Modlitba

Protected: Nauč sa modliť od Príhovorcu par Excellence (2)

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →
IMG 0001 1

Protected: Ak je Boh JEDEN, kto je potom Boží Syn?

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →
Mene Tekel Upharsin

Protected: Boh hovorí. Naučme sa počúvať.

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →
Turice

Protected: Sviatok Týždňov

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →
Turice3

Protected: Deň Prvotín vo Sviatky Týždňov

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →
Advokat 2

Protected: Boh je môj Obhajca, Pomocník a Tešiteľ

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →
Cap Za Hriech2

Protected: Cap ako obeta za hriech

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →
Nekvaseny Chlieb

Sviatky nekvasených chlebov

(Prejdi kurzorom cez modrú súradnicu a otvoríš okno s citáciou Božieho Slova. Interaktívne súradnice sú viditeľné IBA pre notebooky a desktopy.) …

Read More →
Dve Cesty

Protected: Krv Baránka a následky neposlušnosti

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →
Images

Ja, Pán, som tvoj LEKÁR

Na slávu Pána a jeho milosrdenstva a s veľkou radosťou v srdci uvádzam svedectvo sestry Marty. Verím, že toto svedectvo …

Read More →
Darcek

Proroctvá v sviatkoch, či prorocké sviatky?

(Prejdi kurzorom cez modrú súradnicu a otvoríš okno s citáciou Božieho Slova. Interaktívne súradnice sú viditeľné IBA pre notebooky a desktopy.) …

Read More →
Brana

Protected: Brána k ovciam

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →
Dokaz

Protected: Trojica neexistuje. BOH JE LEN JEDEN.

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →
Resurected

Protected: Kedy Ježiš naozaj zomrel a bol vzkriesený?

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →
Tajomstvo3

Protected: Tajomstvo Božstva

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →
Jesusbaptism1

Protected: Znovuzrodení

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →
Blood

Protected: Moc Kristovej krvi

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →
Svatostanok2

Protected: Svätostánok

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →
ALevyne888 Tabernacle Of God18 1

Protected: Ako to Naozaj bolo – Príbeh stvorenia sveta

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More →

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.