Znamenie Cias

CrowdFund Sloboda

Toto nie je o fondoch, ale o čistej, úprimnej ľudskosti. Tento crowdfunding sme založili na pomoc blížnym, ktorých situácia doslova odráža slová z Matúšovho Evanjelia:

Mt 18:24-26Keď začal účtovať, priviedli ku kráľovi jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov (vyše milióna EUR). Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu, aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: »Pozhovej mi a všetko ti vrátim.« 

Dnes našu pomoc potrebuje rodina vdovy, ktorej manžel skonal krátko po začatí podnikania a do toho prišlo rozhodnutie súdu, že dlžoba prechádza na vdovu a jej deti. A to aj napriek tomu, že títo žiadnymi majiteľmi, ani akcionármi firmy neboli a nie sú. Štát o nich však rozhodol inak. Žijeme v čase do neba volajúcej neprávosti a ohavnej nevymožiteľnosti práv. Ale nežijeme izolovaní jeden od druhého. Východisko tu vždy bolo a je aj dnes. Dnes pre vdovu a jej deti, zajtra možno pre teba.

Veríme, že tam, kde sú milióny na rôzne projekty, existujú aj prostriedky pre záchranu ľudí v núdzi.

Ak tvrdíme, že sme ľuďmi, mali by sme to aj konkrétne dokázať. Prestaňme hovoriť zle a začnime pre zmenu konať dobre. Veď čo sejeme, budeme aj žať. Nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Veď ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska? Zvlášť ak vieme, že čistá a nepoškvrnená nábožnosť je konkrétna pomoc vdovám a sirotám v ich potrebách. Rozhodnutie je na nás a iba na nás. Ak každý z nás, ktorý toto číta, pošle hoc len 1 EUR na pomoc tejto rodine (suma, ktorú musí ona a jej deti splatiť, sa dodnes vyšplhala na 80.000 EUR), onedlho budú na slobode všetci traja. Spoločne to dokážeme.

Dokážme spoločne, že sme skutočnými ľuďmi a blížnymi. Daj a bude ti dané. Staň sa skutočnou súčasťou Božej rodiny, napĺňajúcej odkaz: Bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Písmo v príbehu z Matúša pokračuje a hovorí: A Pán sa zo súcitu nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu.

O budúcnosti a slobode ľudí nerozhoduje ani štát, ani vláda, ani naše okolnosti. Iba ty a ja. Súcit a milosrdenstvo sú vlastnosti, ktoré ľudí robia ľuďmi. Nedovoľme v sebe uhasiť ľudskosť a súcit. Buďme príkladom v dobrých skutkoch a odrazom kvality spoločnosti a jej ľudskosti. Veď takto sme nielen svedkami, ale aj vzorom pre naše deti. Ty a ja dnes svoju ľudskosť môžeme dokázať osobne a konkrétne. Tu a teraz, dnes. Nemôžeš pomôcť finančne? Pomôž šírením tejto výzvy, ktorú nájdeš aj tu

V prípade, že máš nejaké to Euro navyše a chceš ho investovať konkrétne na pomoc skutočnej rodine, pošli ho na účet:

IBAN: BE59 2998 0477 0226
BIC: BPOTBEB1
Do správy pre prijímateľa napíš: CrowdFund Sloboda

ĎAKUJEME!

Momentálny stav účtu: 753 EUR

(pomôž ho zmeniť)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.