Blasphemy

Čo sa v Katolíckych novinách nedočítate

Transsexuálovia sú povzbudzovaní, aby sa stali kňazmi vrámci rozmanitosti v cirkvi v Anglicku.

Transgender ľudia sú povzbudzovaní, aby sa stali vikármi – ROZUMEJ AUTORITAMI cirkvi v Anglicku, keďže biskupi (Rímsko-katolíckej cirkvi) zavádzajú rozmanitosť. Biskupi v diecéze Lichfield vydali nové pokyny pre farníkov a duchovenstvo, ktorými im pripomínajú, že LGBT ľudia “môžu byť povolaní do úloh vedenia a služby v miestnej cirkvi “.

Usmernenie s názvom “privítanie a udelenie cti LGBT+ ľudí” varuje, že reputácia cirkvi bola nepríjemná voči homosexuálom a transsexuálom čím bránili mladým ľuďom zúčastňovať sa slávení. Transgender ľudia sú povzbudzovaní, aby sa stali vikármi cirkvi v Anglicku, keďže biskupi zavádzajú rozmanitosť.

“Naozaj dúfame, že sa podobne ako všetci ostatní, cítia povzbudení, aby mohli slúžiť na PCC alebo ako cirkevní predstavitelia a vodcovia slávení, a sú podporovaní pri skúmaní povolaní licencovaných laických a vysvätených služobníkov,” hovorí smernica.

“Nikomu nemožno povedať, že ich sexuálna alebo rodová identita sama osebe, z nich robí nevhodných kandidátov pre vedenie Cirkvi.” Skupina, vedená diecéznym biskupom Rt.Revd Dr Michaelom Ipgraveom, tiež varuje pred “intruzívnymi pohovoromi o sexuálnych praktikách alebo túžbach niekoho, alebo o ich skúsenostiach s pohlavím” a hovorí, že takéto otázky sú “takmer vždy nevhodné”.

Minulý rok cirkev hlasovala na generálnej synóde o výzve vlády, aby zakázala takzvanú konverznú terapiu, ktorej cieľom je pomôcť homosexuálom zmeniť ich sexualitu. Cirkev taktiež hlasovala za podporu zavedenia novej liturgie transsexuálov, hoci biskupi v tomto roku oznámili, že nie je potrebná a že ľudia by za týchto okolností mohli namiesto toho využiť existujúcu liturgiu na potvrdenie krstnej viery.

Nové smernice, ktoré podpísali traja ďalší biskupi v diecéze, varujú duchovenstvo, že kňazi nemusia “povedať alebo naznačovať ľuďom, že sexuálna orientácia alebo rodová identita bude zmenená vierou, alebo že homosexualita alebo rodový rozdiel sú znakom nezrelosti alebo nedostatku viery”. Ak sa k sa však stretnú s niekým nespokojným s jeho sexualitou, musia byť “pozorní voči mocenským vzťahom spojeným s takýmito modlitbami a rozhovormi a možnosťou duchovného alebo emočného zneužívania”, píše sa v smerniciach a dodáva:

Dodáva: “Ako jasne ukázal arcibiskup Justin, vnímanie, že Cirkev je homofóbne a transfobické, poškodzuje naše poslanie, najmä voči mladým ľuďom. Musíme spochybniť toto vnímanie tým, že oslovíme LGBT+ ľudí s dobrou správou o Božej láske, modelovaním Božieho prijatia a starostlivosti o všetkých ľudí.”

Zdroj: Anglický denník The Telegraph. →

ČO JE ZA TÝM VŠETKÝM A O ČO TU NAOZAJ IDE?

Verí ešte niekto, po prečítaní tejto správy o vyčíňaní katolíckych predstaviteľov ešte stále, že katolicizmus je pravá cirkev? Nemožné však? Preto – aby sme vedeli rozlišovať pravé od falošného – nás Ježiš Kristus učil toto:

Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne rozdelené neobstoja. Ak satan vyháňa satana, je vnútorne rozdelený – akože potom obstojí jeho kráľovstvo? (Mt 12,25-26)

Katolícka cirkev je rozdelená už dávno. Preto je v nej toľko denominácií a smerov. A vkaždej má to, či ono spoločenstvo svoje vlastné pravidlá – rozdielne, nie totožné s inými. Tým len dokazujú, že sú rozdelení. Preto katolicizmus a všetci, čo sú v ňom, či s ním spojení, neobstoja, ale celý tento Babylon – Matka smilstva – sa zrúti. To, čo tu čítame, je dokonalý dôkaz o oddelení sa cirkvi od BOHA – HLAVY. Oddelenie sa od Boha je vlastná každej SCHIZME a katolic-IZMUS ňou je rovnako, ako každé iné, ČLOVEKOM VYMYSLENÉ NÁBOŽENSTVO a vždy ňou bol. 

To, čo dnes katolicizmus robí, nielenže neslúži Bohu ani veriacim. Toto je doslova priama ukážka rúhania sa Bohu a pohoršovania maličkých. Takto katolicizmus pripravuje všetkých svojich členov na prijatie ďalšej ohavnosti, prorokovanej Ježišom Kristom: Jednotné svetové náboženstvo. Ono už založené je, len zatiaľ nie je povinné zo zákona. Ale čoskoro bude. Kým sa tak stane, hovorí sa ľuďom, ktorí Boha ani Jeho Slovo nepoznajú o tom, že čo sa v cirkvi deje sa volá ekumenizmus. Ale celé je to duchovné smilstvo, odpad od Boha a znesväcovanie a pohoršovanie maličkých vo viere. Preto Boh dávno predtým, než tu vôbec nejaký katolicizmus bol prorokoval, že tento falošný systém viery, ktorý On sám nazýva NEVIESTKA (nie PANNA), zvádza celý svet vínom vášne svojho SMILSTVA. Práve pre tento hriech znesväcovania veriacich čaká všetkých jej predstaviteľov aj tých, čo v nej ostanú, trest hoden Všemohúceho Boha.

Uvedomte si predsa, Ježiš NIKDY katolíkom nebol. Ježiš žiadnu katolícku cirkev nikdy založiť neprišiel. Ona nie je Božou.

Preto všetkým vám, ktorí úprimne hľadáte SKUTOČNÉHO a pravého Boha – Ježiša Krista, hovorím spoločne s Ním:

Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.” (Zjv 18,4-5)

Zuzana

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.