Ypm Kipur

Čo na to Boh: spovedať sa, či nie?

20Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu.
24ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. 25Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy
22Nestrp, aby ti niečo prekážalo v stálej modlitbe, ani sa nehanbi opravovať seba až do smrti! 23Pred modlitbou si priprav ducha, nepočínaj si tak, ako kto pokúša Boha.

(Prejdi kurzorom cez modrú súradnicu a otvoríš okno s citáciou Božieho Slova. Interaktívne súradnice sú viditeľné IBA pre notebooky a desktopy.)

Mnohokrát dostávam od priateľov aj čitateľov Povvi nasledujúcu otázku: “Máme sa spovedať, ako to učí katolícka cirkev, alebo nie?” Pre všetkých, ktorých otázky ohľadne tejto veci ostávajú nezodpovedané, ponúkam nie svoj názor, ale pravdu jediného Boha a Pána – Ježiša Krista. A navyše prikladám aj dôkaz – vysvetlivku zodpovedných v katolíckej cirkvi, potvrdenú tradičným “imprimatur” jej vlastných biskupov. Koho Pravda, t.j. vlastné slová Boha na túto tému nezaujíma, nech už ďalej nečíta.

Čo na tému spoveď (tzv.sviatosťou zmierenia) hovorí Boh? V prvom rade treba povedať jednoduchú pravdu, ktorú si môže v Písme poľahky overiť každý: Ježiš Kristus žiadne úkony, ktoré katolicizmus učí ako tzv.sviatosti NIKDY:

  • Nekázal
  • Neučil
  • Nevyžadoval
  • a tieto teda NIKDY Jeho vôľou neboli a nie sú.

V Písme sa nenachádza ani len jediná zmienka o nich. Verte, Ježišovi sa o nich ani len nesnívalo. Ani len symbolicky. Prečo? Lebo človeka neposväcuje – rozumej hriechu nás nezbavuje – žiaden skutok prikázaný človekom, ale iba Boh sám skrze vieru. Dôkaz z Písma:

V liste Rimanom čítame toto:

Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu.(Rim 3,20)

Ak to hovorí Božie Slovo – a tým je Boh sám, lebo len On je Slovo, ktoré sa stalo telom – je to pravda. Boh neklame, ani sa nemýli, ani nehovorí nezrozumiteľne. Týmto veršom je naozaj veľmi jasne povedané: žiaden skutok podľa zákona prikázaného človekom ťa NEOSPRAVEDLŇUJE. Teda spovedanie sa kňazovi Božou vôľou nikdy nebolo, nie je a nebude. Boh to nechcel a teda nehrešíme, ak sa kňazovi v spovednici nespovedáme.

Tým VÔBEC nehovorím, že hriechy vyznávať nemáme. Práve naopak – vyznávať ich máme, ale JEDINE BOHU a PRIAMO JEMU, nie skrze iného človeka. Prečo máme svoje hriechy vyznávať IBA Ježišovi a priamo? Pozrime sa na verš, ktorým nám to Boh sám vysvetľuje:

Ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy (Rim 3,24-25).

Ak Boh vo svojej zvrchovanosti a prezieravosti ustanovil ako JEDINÝ PROSTRIEDOK ZMIERENIA SKRZE SVOJU KRV, rozumej seba samého, potom je jasné, že neexistuje ŽIADEN INÝ prostriedok zmierenia: žiadna spoveď, ani nič iné. Dosvedčuje to aj vysvetlivka tohto verša biskupmi priamo vo Svätom Písme vydanom v Spolku svätého Vojtecha v Trnave r.1998 na strane 2373. Vysvetlivka hovorí:

“”Prostriedok zmierenia”, gr.hilastérion. Tak sa nazývalo veko archy zmluvy, ktoré sa kropilo krvou obetných zvierat v deň Zmluvy. Kristova krv ako osobná obeta znamená pre nás vykúpenie, lebo v skutočnosti ona nás zbavuje hriechov.”

Aká lož, ktorú katolicizmus učí! Na jednej strane Katolícka cirkev biskupmi učí priamo v Písme, že JEDINÝM PROSTRIEDKOM ZMIERENIA s Bohom je pre nás Kristova krv. Ak je jediným prostriedkom ZMIERENIA s Bohom Kristova krv, tak už ním nemôže byť spoveď a už vôbec nie odpustky. Katolícka cirkev tak tými istými ústami klame milióny svojich členov učením o tzv. sviatostiach, čo by prostriedkoch zmierenia, posvätenia atď. To všetko je však ohavná lož! Ešte žalostnejšie však je, že aj z Boha robí luhára keď tvrdí, že sviatosti ustanovil On. Nič také sa však v Písme nenachádza. Kto by neveril dôkazu Slova, nech si pozrie priložený dôkaz (fotografiu onej vysvetlivky priamo z Písma).

Čo teda máme robiť? Máme sa chodiť spovedať ako to robili ľudia doteraz? Vonkoncom NIE! Ale Bohu svoje hriechy určite vyznávať máme. Denne, ako to učí aj Ježiš sám (Sir 18,22-23).

Pamätajme teda, že to Ježiš je ustanovený ako JEDINÝ prostriedok zmierenia, skrze Jeho krv prostredníctvom viery.

Neexistuje tu ŽIADEN iný prostriedok zmierenia. Nič iné, žiaden úkon (podvodne nazývaný sviatosť) nás hriechu nezbavuje, neposväcuje nás, ani nám nič nepomôže. Jediné čo naozaj pomáha, je viera v Ježiša Krista a Jeho krv je jediný prostriedok zmierenia s Bohom – odpustením hriechov. Táto krv zmluvy nás od hriechov raz navždy očisťuje skrze znovuzrodenie. Nie jedením, ani pitím (rozumej žiadnou ďalšou lžou zvanou “sviatosť eucharistie”). Ježišova krv bola za nás VYLIATA, nie vypitá. Vierou v Ježiša, Jeho dokonalou obetou, prinesenou RAZ NAVŽDY za všetkých ľudí, je každý, kto prijal znovuzrodenie – opakujem: RAZ NAVŽDY očistený od všetkých svojich hriechov, a prijíma Kristovu spravodlivosť – nevinnosť. Ako hovorí Pánovo Slovo: že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša.

Kto nevie, ako prijať znovuzrodenie, nech ma kontaktuje.

Nech je zvelebený Pán, ktorý Jediný posväcuje!

Zuzana

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.