Restoration

Het Herstel en de wisseling van de koningen

In het begin schiep God de hemelen en de aarde.
Want zo spreekt God, die de hemelen heeft geschapen; - Hij de ware God, die de aarde heeft gevormd en gemaakt, en haar grondslagen gelegd; die haar niet als een leegte heeft geschapen maar gevormd tot een bewoonbare plaats -: `Ik ben God, en niemand anders.
Bergen rukt Hij van hun plaats en ze weten het niet, in zijn toorn stoot Hij ze omver. Hij schudt de aarde: ze trilt los, wankelt op haar zuilen. Hij beveelt de zon en ze komt niet meer op, hij dekt de sterren af en ze schijnen niet meer.
Hier is Jahwe die de aarde verwoest en vernielt, Hij keert ze ondersteboven en drijft haar bewoners uiteen.
Ik keek naar de aarde: Ze was een woestenij, naar de hemel: Het licht was verdwenen. Ik keek naar de bergen: Ze beefden, naar de heuvels: ze trilden. Ik keek: er was geen mens meer en alle vogels waren gevlogen. Ik keek: het bouwland was een woestijn en alle steden lagen in puin door de hevige toorn van Jahwe. Want dit zegt God: Heel het land wordt een woestenij; Ik maak het met de grond gelijk. De aarde treurt er om; de hemel daarboven wordt donker. Ik heb gesproken, mijn besluit staat vast; Ik kom er niet meer op terug.
Onberispelijk was uw gedrag op de dag dat ge geschapen werd, maar later zijt je tot zonde vervallen. Bij uw uitgebreide handel zijt je van de ene geweldpleging tot de andere gekomen. Vanwege uw zonden zal Ik u van de berg van God wegslaan, zal Ik u, cherub, die Ik tot bewaker had aangesteld, verjagen uit de tuin met de flonkerende stenen. Ge waart trots op uw schoonheid; uw pronkzucht heeft uw wijsheid ten val gebracht. Daarom zal Ik u ter aarde werpen, u maken tot een schouwspel voor de koningen. Door uw grote ongerechtigheid, door uw oneerlijke handel hebt ge uw heiligdom ontwijd; daarom laat Ik een vuur in u oplaaien, dat u verslinden zal; voor de ogen van al uw bewonderaars maak Ik u met de bodem gelijk. Al uw vrienden onder de volken zullen met verbijstering geslagen zijn. U bent een schrikbeeld geworden en verdwenen voor altijd.
De aarde is woest en leeg geworden; duisternis lag over de diepte, en de Geest van God zweefde over de wateren
Mensenkind, hef een klaaglied aan op de koning van Tyrus en zeg hem: Dit zegt God de Heer: Jij was een paradijswezen, vol van wijsheid, en uitermate schoon. Jij was in Eden, de tuin van God; om u heen een omheining van edelstenen: van robijn, topaas en jaspis, chrysoliet, kornalijn en onyx, saffier, karbonkel en smaragd. Van goud waren de sieraden waarmee jij getooid was; op de dag dat u geschapen werd waren ze gereed. Gij waart een cherub met uitgespreide vleugels; tot bewaker had Ik u aangesteld: de heilige berg van God was uw verblijfplaats, daar wandelde jij temidden van flonkerende stenen.

Geen Bijbel thuis of bij de hand? Geen probleem. (Zet je cursor op de coördinaat van de Bijbel en lees het Woord van God online. Interaktieve coördinaten zijn zichtbaar alleen voor notebooks en desktops.) Maar slides ook op smartphones.

Dit is het vervolg van de leer van God die je in een zondagsschool nooit zal leren. Waarom? Omdat de meeste mensen daarvan niet weten en anderen proberen de waarheid al eeuwen voor anderen de verbergen. Maar God wil dat we de waarheid kennen en daarom is Zijn Woord nu toegankelijk ook voor jullie.

Nu zullen wij het tweede deel van het verhaal over de schepping ontdekken. Wat gebeurde er na miljoenen jaren na de vernieling van de aarde? Wie zijn nu de heersers op aarde die ooit aan Lucifer was toevertrouwd? Welke wisseling van koningen volgde er en wat betekende dat voor de mens op aarde?

In het eerste deel (Het Begin) spraken we over het feit dat onze perfecte God geen onvolmaakte dingen kan scheppen (Gn 1,1). Daarna zagen we dat de aarde inderdaad mooi was en als een bewoonbare plaats geschapen werd (Jes 45,18). We weten al dat God in zijn woede de eerste schepping vernietigde (Job 9,5-7); (Jes 24,1); (Jer 4,23-28). De reden daarvan is de zonde van Lucifer (Ez 28,15-19) en daarom lezen wij in Gn 1,2 dat de aarde woest en leeg werd. Lucifer (ooit een perfecte engel (Ez 28,12-14)) heeft alle bewoners der aarde tegen God opgezet en met hen ook een derde van alle engelen. Daarom – door zijn zonde en rebellie – was hij van de hemel verbannen, viel op aarde en draagt nu de naam Satan.

Klik op de link om de presentatie te kunnen bekijken:  COMING SOON

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.